Dariusz Martynowicz, nauczyciel języka polskiego w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach otrzymał tytuł Nauczyciela Roku 2021. Zwyciężył w konkursie organizowanym przez tygodnik „Głos Nauczycielski”, którego celem jest uhonorowanie nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne.

W konkursie przyznano także dwa wyróżnienia. Otrzymały je: Joanna Świercz, nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr. 31 im. UNICEF w Opolu i Joanna Waszkowska, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o mediach w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater w Sosnowcu.


„W Konkursie Nauczyciel Roku od pierwszej edycji poszukujemy i nagradzamy osoby, które są ponadprzeciętne w wielu wymiarach. Pierwszy to wymiar dydaktyczny, czyli oceniamy to, jakimi są nauczycielami swoich przedmiotów. Drugi aspekt to osiągnięcia wychowawcze, które często pozostają w cieniu tych dydaktycznych, bo te ostatnie łatwiej wymierzyć. Trzeci obszar to działalność organizacyjna. I w tej kwestii nasi laureaci także stanowią czołówkę peletonu. Sukcesy, które osiągali na tych polach, są godne najwyższego podziwu” – powiedział prof. Stefan M. Kwiatkowski, przewodniczący Jury Konkursu, a zarazem wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Zwycięzca tegorocznego konkursu na Nauczyciela Roku od dwóch pracuje w Myślenicach ucząc języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym. Wcześniej był zatrudniony w V LO w Krakowie. Jest aktywistą i społecznikiem (był jednym z inicjatorów akcji lokalnej „Regio-mural Kliszczacy”) oraz trenerem, który uczy innych nauczycieli nowych technologii i sposobów ich wykorzystywania w pracy nauczyciela. No co dzień prowadzi autorski program nauczania oparty na myśleniu wizualnym w edukacji z elementami matematyki i programowania. Kiedy uczył jeszcze w V LO w Krakowie stworzył interdyscyplinarny zespół złożony z uczniów klasy humanistycznej oraz algorytmicznej. W ogólnopolskich zawodach algorytmicznych jego drużyna osiągnęła najlepsze wyniki w kraju. Wprowadzał też na swoich lekcjach elementy edukacji architektonicznej w ramach pilotażowego programu „Kształtowanie przestrzeni” we współpracy z Izbą Architektów RP.

Podczas gali wręczania nagrody mówił:

„Wierzyłem w szkołę, w której uczeń jest podmiotem, wierzyłem w szkołę pełną autonomii, w szkołę, która rozwija kompetencje XXI w. związane z życiem społecznym, kreatywnością. Chciałbym moim uczniom serdecznie podziękować, bo nawet najwspanialszy nauczyciel nie może nic, jeżeli nie ma uczniów, którzy wierzą w to, co robi i doceniają to”- mówił Dariusz Martynowicz odbierając nagrodę.

„Chciałem przeprosić uczniów, których w 35-osobowej klasie, w której byłem wychowawcą, nie zauważyłem, mogłem pominąć, ale zawsze starałem się być jak najlepszym nauczycielem, ale też towarzyszem. Dla mnie jako nauczyciela języka polskiego polska tożsamość, polska literatura jest istotna, ale nie godzę się na fałszywe opozycje, które są nam wmawiane. Istnieje piękne staropolskie słowo „gościnność”, które zgodnie z etymologią zawiera dwa słowa „gość” i „inność”, bo nie jest trudno przyjąć kogoś, kto jest taki sam, kto identycznie myśli, trudno jest przyjąć kogoś, kto jest inny niezależnie od tego, czy pod słowo inność postawimy człowieka o innej narodowości, imigranta, czy o innej niż my orientacji seksualnej, o innych przekonaniach politycznych” – mówił Nauczyciel Roku.

Przywołał też słowa Olgi Tokarczuk, że spotkanie z człowiekiem to spotkanie z kimś różnym i że spotykamy się z ludźmi, żeby zobaczyć, to co jest różne i z tymi, którzy od nas się różnią, zostajemy najdłużej.

„Spotykamy się po to, żebyśmy zobaczyli, czym sami nie jesteśmy, dlatego tak ważne jest dla mnie nie tylko to, co robię w mojej klasie. Ważna jest dla mnie polska szkoła, która, chciałbym, by była miejscem spotkania z każdym różnym człowiekiem”- podkreślał Dariusz Martynowicz.

„Proszę, aby wszyscy, którzy mogą wykazali się troskę o edukację. Marian Turski powiedział „Nie bądźcie obojętni”. Chciałem zaapelować nie tylko do tych, którzy dzisiaj są na gali, bo wierzę, że los polskiej szkoły jest państwu drogi, ale przede wszystkim do tych, którzy mogą wpłynąć na to, co z polską szkołą będzie się działo, abyście byli z rodzicami, nauczycielami, nauczycielkami, byście chcieli słuchać tych głosów i ich perspektyw”.

Konkurs Nauczyciel Roku organizuje od 2002 r. tygodnik „Głos Nauczycielski”. Kandydatów do tytułu zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne. W 2019 r. tytuł Nauczyciela Roku otrzymała Zyta Czechowska, nauczycielka i pedagog specjalny w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku (Wielkopolska). W ubiegłym roku w związku z pandemią COVID-19 konkurs się nie odbył.

Nauczycielka Jutr@ z Kudowy-Zdroju

Po raz pierwszy przyznano również – razem z Fundacją Orange – tytuł Nauczyciel Jutr@. Spośród pięciu nominowanych (Marek Grzywna ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu, Michalina Ignaciuk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Osiek” w Gdańsku, Agata Karolczyk-Kozyra z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie, Joanna Mikusek-Przystajko ze Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju, Aleksandra Schoen-Kamińska ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile) statuetkę otrzymała Joanna Mikusek-Przystajko.

Dlaczego wybrano akurat Panią Joannę?

„Poszukiwaliśmy nauczycieli i nauczycielek, którzy w sposób mądry wykorzystują nowe technologie w nauczaniu. Ale nie szukaliśmy geeków” – zaznaczył Konrad Ciesiołkiewicz, prezes fundacji Orange. – „Tylko takich nauczycieli, którzy na pierwszym miejscu stawiają relacje z uczniem”.

Joanna Mikusek-Przystajko to szkolna pedagożka i nauczycielka etyki, która na swoich zajęciach wspólnie z uczniami programuje roboty. Swoja klasę zgłosiła też do programu SuperKoderzy – ścieżka „Odkrywcy fizyki”. To była jej odpowiedź na konieczność przejść całego systemu nauzania do internetu.

Tegoroczni maturzyści z miesięcznym opóźnieniem rozpoczynają dziś egzamin dojrzałości. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!!! Trzymamy kciuki!!!

Na stronie Biura edukacji m.st. Warszawa opublikowano plan organizacji klas VII dwujęzycznych na przyszły rok szkolny.

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

Już teraz można zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

18 maja br. pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl  udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.

Od 25 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata.


Wydrukowany oraz podpisany przez rodziców/opiekunów prawych  wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru najpóźniej do 3 czerwca do godz. 15.00.

Szczegóły na stronie: edukacja.warszawa.pl

XXXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2020 – to największe w Polsce wydarzenie targowe o charakterze edukacyjnym. Salon Szkół Wyższych, polskich i zagranicznych, oraz szkól policealnych odbędzie się z w dniach 6-7 marca 2020 w salach wystawowych II piętra Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Różnorodny program seminaryjny oraz skuteczna kampania promocyjna gwarantują, że z Państwa ofertą zapoznają się tysiące młodych ludzi, którzy planują wybór swojej drogi edukacyjnej i przyszłej kariery zawodowej. Jak co roku to właśnie tu, na Salonie, tysiące maturzystów i licealistów dokona wyboru swojej szkoły. Zachęcam zarówno do klasycznych prezentacji na stoiskach targowych, jak i do organizacji spotkań tematycznych – dołączcie do grona Wystawców – kilkuset najlepszych publicznych i niepublicznych uczelni, szkół i instytucji edukacyjnych z kraju i zagranicy.

II Edycja targów prywatnych przedszkoli i szkół

Targi edukacyjne dla uczniów i rodziców zainteresowanych szkołami oraz przedszkolami niepublicznymi w Polsce.

Dlaczego warto wybrać się na Our Kids Expo 2020

 • Wybór właściwej szkoły jest pierwszym krokiem do udanej drogi edukacyjnej i studiów uniwersyteckich.
 • Osobiście poznaj przedstawicieli szkół, zadaj im pytania i dowiedz się wszystkiego o ich ofercie.
 • Weź udział w seminariach na ważne tematy edukacyjne z udziałem ekspertów ds. edukacji, psychologów oraz reprezentantów szkół.
 • Tam zacznij proces poszukiwania właściwej szkoły dla Twojego dziecka.
Data i godziny wydarzenia: 2 lutego 2020 roku,  godz. 12:00 -17:00
Organizator: Our Kids
Bilety: ZAREJESTRUJ SIĘ
Miejsce wydarzenia: SMC na PGE Narodowym
Wejście na wydarzenie: Brama nr 5
Wjazd wyłącznie bramą nr 4
Więcej informacji: www.ourkids.net/pl/expo/

Ogólny zarys punktacji w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest znany i klarowny. Niestety wiele wątpliwości budzi co roku wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych publikowanych przez poszczególnych kuratorów oświaty. W woj. mazowieckim w poprzednim roku szkolnym na takiej liście znalazły się aż 1164 konkursy o różnym stopniu trudności i zasięgu.

Lektura wykazu budzi zdziwienie, a nawet niedowierzanie. Bo obok poważnych konkursów o ustalonej renomie, co do których można mieć nadzieję, że trzymają poziom, mamy także prawdziwy festiwal różności. Jest tu bowiem mnóstwo lokalnych inicjatyw i wysyp nowych jednorazowych konkursów.

Jednak w tym roku szkolnym ma nastąpić diametralna zmiana i znaczne ograniczenie liczby punktowanych konkursów. Kurator mazowiecki podał wymagania formalne, które musi spełnić konkurs, by znaleźć się na liście:

 1. Konkurs powinien posiadać ogólnodostępny regulamin (strona internetowa szkoły, organizatora).
 2. Regulamin konkursu w szczególności powinien zawierać:
 • tytuł konkursu;
 • pełną nazwę organizatora wraz z danymi kontaktowymi;
 • jasno określone zasady uczestnictwa;
 • kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów;
 • określone miejsca zwycięskie wraz z podaniem informacji o miejscu publikowania wyników;
 • harmonogram.

           3. Brak opłat za udział w konkursie

           4. Zasięg konkursu minimum powiatowy

           5. Konkurs powiatowy i wojewódzki musi się składać z minimum 2 etapów, konkurs ogólnopolski i międzynarodowy z minimum 3 etapów

           6. Wzór zaświadczenia/dyplomu zawierającego niezbędne dane do ewentualnego wykorzystania podczas rekrutacji (zasięg konkursu, miejsce zdobyte, dane organizatora i inne).

Co to oznacza w praktyce? W tegorocznym zestawieniu nie znajdą się wszystkie płatne konkursy, w którym brało udział wielu uczniów głownie z myślą o dodatkowych punkach w rekrutacji…

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosiła kilka dni temu, że w tym roku nie przeprowadzi próbnego egzaminu ósmoklasisty. Dotychczas udostępnione materiały uważa za wystarczające. Szkoły będą musiały przeegzaminować uczniów na własną rękę.

– Od początku zakładaliśmy, że próbny egzamin przeprowadzimy tylko raz – mówił w rozmowie z TVN24 dr Marcin Smolik, dyrektor CKE. – Uczniowie i nauczyciele w czasie przygotowań mogą korzystać między innymi z egzaminu, który przeprowadziliśmy w kwietniu zeszłego roku, egzaminu pokazowego sprzed dwóch lat, zadań z informatorów egzaminacyjnych.

Dyrektor CKE przekonuje, że brak egzaminów próbnych nie wynika z oszczędności, a raczej ma być wskazówką dla nauczycieli, by bardziej skupiali się na opanowaniu przez uczniów podstawy programowej z danego przedmiotu niż uczeniu się „pod testy”.

Jednak tam, gdzie egzaminów nie przeprowadza państwo, znalazło się miejsce dla komercyjnych egzaminów próbnych organizowanych przez poszczególne wydawnictwa edukacyjne. Jak co roku takie testy odpłatnie proponuje szkołom Operon, Nowa Era czy Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO)

źródło: tvn24.pl


W piątek 14 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała zbiorcze wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalisty. Na stronie www CKE opublikowano także poprawne rozwiązania arkuszy egzaminacyjnych.

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie z języka polskiego uzyskali średnio 63 proc. punktów , a z matematyki – 45 proc. Ósmoklasiści podeszli także do egzaminu z języka obcego. W przeważającej większości wybrali język angielski. I tu średni wynik to 59 proc. punktów. Z jęz. niemieckiego uczniowie uzyskali średnio 42 proc., z rosyjskiego – 48 proc., z francuskiego – 61 proc., z hiszpańskiego – 56 proc., a z włoskiego – 58 proc.

Podobnie wyglądają wyniki z egzaminu gimnazjalistów. Młodzież z języka polskiego uzyskała średnio 63 proc. możliwych do uzyskania punktów, a z matematyki – 43 proc.

Gimnazjaliści egzamin z języka obcego zdawali na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym:

Na poziomie podstawowym: język angielski – 68 proc. punktów, jęz. niemiecki – 51 proc., jęz. rosyjski – 59 proc., jęz. francuski – 72 proc., jęz. hiszpański – 73 proc., jęz. włoski – 64 proc.
Na poziomie rozszerzonym: jęz. angielski – 53 proc. punktów, jęz. niemiecki – 43 proc., jęz. rosyjski – 52 proc., jęz. francuski – 80 proc., jęz. hiszpański – 82 proc., jęz. włoski – 81 proc.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2018/2019. Najważn

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
 • § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)
 • § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
 • § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
 • § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

11 – 24 lutego 2019 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

 • § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
 • § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
 • § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
 • § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
Egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019r.
 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
 • § 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).
Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6) 10-12 kwietnia 2019r.
 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
 • § 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.).
Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
 • § 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.)
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września) 26 kwietnia 2019 r. § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 4 stycznia 2019 r. § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.).
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 25 stycznia 2019 r.
 • § 2 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)
 • § 2 ust. 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Egzamin maturalny 6-23 maja 2019r.
 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
 • § 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223 ze zm.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
 • § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)
 • § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
 • § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)
 • § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Oto zestawienie wszystkich egzaminów zewnętrznych, kończących poszczególne etapy nauczania z 2013 roku. Przykładowe odpowiedzi przygotowali nauczyciele Firmy Edukacyjnej Marka we współpracy z portalem Wirtualna Polska.

 

Sprawdzian szóstoklasisty 2013

Arkusz  

Przykładowe odpowiedzi

 

Egzamin gimnazjalny 2013

Historia i wos – arkusz

Historia i wos – przykładowe odpowiedzi

Język polski – arkusz

Język polski – przykładowe odpowiedzi

Przedmioty przyrodnicze – arkusz

Przedmioty przyrodnicze – przykładowe odpowiedzi

Matematyka- arkusz

Matematyka- przykładowe odpowiedzi

 Język angielski, Poziom Podstawowy – arkusz + transkrypcja

Język angielski, Poziom Podstawowy – przykładowe odpowiedzi

Język angielski, Poziom Rozszerzony – arkusz + transkrypcja

Język angielski, Poziom Rozszerzony – przykładowe odpowiedzi

 

Matura 2013

 Język Polski, Poziom Podstawowy-Arkusz

Język Polski, Poziom Podstawowy-Odpowiedzi

Matematyka, Poziom Podstawowy-Arkusz

Matematyka, Poziom Podstawowy-Odpowiedzi do pytań zamkiętych

Matematyka, Popziom Podstawowy-Odpowiedzi do pytań otwartych

Język angielski, Poziom Podstawowy – Arkusz  + Transkrypcja

Język angielski, Poziom Podstawowy – Odpowiedzi

Język angielski, Poziom Rozszerzony – Arkusz I + Arkusz II + Transkrypcja

Język angielski, Poziom Rozszerzony – Odpowiedzi

Matematyka, Poziom Rozszerzony – Arkusz

Matematyka, Poziom Rozszerzony – Odpowiedzi  i przykłady rozwiązań

 Wos, Poziom Podstawowy – Arkusz i Odpowiedzi

Wos, Poziom Rozszerzony – Arkusz i Odpowiedzi

Geografia, Poziom Podstawowy – Arkusz i Odpowiedzi

Geografia, Poziom Rozszerzony – Arkusz i Odpowiedzi

Biologia, Poziom Podstawowy-Arkusz i Odpowiedzi

Biologia. Poziom Rozszerzony-Arkusz i Odpowiedzi

Historia,Poziom Podstawowy- Arkusz i Odpowiedzi

Historia, Poziom Rozszerzony-Arkusz i Odpowiedzi

 

Zajrzyj także do naszej Bazy testów. Znajdziesz tam komplet arkuszy z matury, egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty wraz z odpowiedziami z kilku ostatnich lat.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij