Szkoły

LXX LIceum Ogólnokształcące

im. Aleksandra Kamińskiego

ul.Dembowskiego 1

02-784 Warszawa


szkoła publiczna

www: http://www.kamyk.warszawa.pl/

kamyk@liceum70.x.pl


Dzielnica: Ursynów


Aby kompleksowo ocenić szkołę obok podawanych przez nasz portal wyników egzaminów z kilku lat należy sprawdzić jej Edukacyjną Wartość Dodaną i poszukać raportu kuratoryjnego po wizytacji na System Ewaluacji Oświaty: Nadzór Pedagogiczny oraz prześledzić fora internetowe gdzie wypowiadają się uczniowie i ich rodzice.

PrzedmiotRokOcena
biologia - p. rozszerzony202367.09%
chemia - p. rozszerzony202355.40%
fizyka - p. rozszerzony202335.44%
geografia - p. rozszerzony202379.33%
historia - p. rozszerzony202361.33%
informatyka - p. rozszerzony202357.84%
język angielski - p. podstawowy202397.50%
język angielski - p. rozszerzony202385.94%
język polski - p. podstawowy202374.95%
język polski - p. rozszerzony202370.30%
matematyka - p. podstawowy202389.14%
matematyka - p. rozszerzony202362.47%
WOS - p. rozszerzony202357.54%
biologia - p. rozszerzony202267.20%
chemia - p. rozszerzony202239.40%
fizyka - p. rozszerzony202254.40%
geografia - p. rozszerzony202272.10%
historia - p. rozszerzony202261.60%
informatyka - p. rozszerzony202275.80%
język angielski - p. podstawowy202296.80%
język angielski - p. rozszerzony202289.10%
język polski - p. podstawowy202266.80%
język polski - p. rozszerzony202263.90%
matematyka - p. podstawowy202286.90%
matematyka - p. rozszerzony202263.60%
WOS - p. rozszerzony202256.10%
biologia - p. rozszerzony202146.00%
chemia - p. rozszerzony202133.00%
fizyka - p. rozszerzony202132.00%
geografia - p. rozszerzony202162.00%
historia - p. rozszerzony202148.00%
informatyka - p. rozszerzony202160.00%
język angielski - p. podstawowy202198.00%
język angielski - p. rozszerzony202187.00%
język polski - p. podstawowy202168.00%
język polski - p. rozszerzony202165.00%
matematyka - p. podstawowy202186.00%
matematyka - p. rozszerzony202150.00%
WOS - p. rozszerzony202140.00%
biologia - p. rozszerzony202061.91%
chemia - p. rozszerzony202048.40%
filozofia - p. rozszerzony202032.00%
fizyka - p. rozszerzony202052.73%
geografia - p. rozszerzony202049.02%
historia - p. rozszerzony202022.00%
informatyka - p. rozszerzony202029.67%
język angielski - p. podstawowy202095.68%
język angielski - p. rozszerzony202078.85%
język francuski - p. podstawowy202082.00%
język hiszpański- p. rozszerzony202072.00%
język hiszpański-p.podstawowy202083.00%
język niemiecki - p. podstawowy202074.67%
język niemiecki - p. rozszerzony202072.67%
język polski - p. podstawowy202063.20%
język polski - p. rozszerzony202073.10%
język włoski - p. rozszerzony202082.00%
matematyka - p. podstawowy202080.90%
matematyka - p. rozszerzony202063.84%
WOS - p. rozszerzony202050.50%
biologia - p. rozszerzony201953.54%
chemia - p. rozszerzony201943.77%
filozofia - p. rozszerzony201953.33%
fizyka - p. rozszerzony201950.77%
geografia - p. rozszerzony201957.87%
historia sztuki - p. rozszerzony201971.50%
informatyka - p. rozszerzony201942.00%
język angielski - p. podstawowy201995.07%
język angielski - p. rozszerzony201979.46%
język hiszpański-p.podstawowy201991.00%
język niemiecki - p. podstawowy201984.00%
język niemiecki - p. rozszerzony201954.50%
język polski - p. podstawowy201964.62%
język polski - p. rozszerzony201987.10%
matematyka - p. podstawowy201983.76%
matematyka - p. rozszerzony201958.59%
WOS - p. rozszerzony201949.00%
biologia - p. rozszerzony201855.15%
chemia - p. rozszerzony201842.48%
filozofia - p. rozszerzony201848.00%
fizyka - p. rozszerzony201836.37%
geografia - p. rozszerzony201855.98%
historia - p. rozszerzony201851.56%
historia sztuki - p. rozszerzony201855.00%
informatyka - p. rozszerzony201846.57%
język angielski - p. podstawowy201894.09%
język angielski - p. rozszerzony201879.55%
język hiszpański- p. rozszerzony201886.00%
język niemiecki - p. podstawowy201893.20%
język niemiecki - p. rozszerzony201898.00%
język polski - p. podstawowy201870.59%
język polski - p. rozszerzony201857.07%
matematyka - p. podstawowy201879.21%
matematyka - p. rozszerzony201837.45%
WOS - p. rozszerzony201860.25%
biologia - p. rozszerzony201751.00%
chemia - p. rozszerzony201739.00%
fizyka - p. rozszerzony201740.00%
geografia - p. rozszerzony201760.00%
historia - p. rozszerzony201745.00%
historia sztuki - p. rozszerzony201778.00%
informatyka - p. rozszerzony201743.00%
język angielski - p. podstawowy201794.00%
język angielski - p. rozszerzony201780.00%
język francuski - p. podstawowy201779.00%
język francuski - p. rozszerzony201770.00%
język hiszpański- p. rozszerzony201770.00%
język niemiecki - p. podstawowy201790.00%
język niemiecki - p. rozszerzony201792.00%
język polski - p. podstawowy201772.00%
język polski - p. rozszerzony201764.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201730.00%
matematyka - p. podstawowy201778.00%
matematyka - p. rozszerzony201757.00%
WOS - p. rozszerzony201740.00%
biologia - p. rozszerzony201655.10%
chemia - p. rozszerzony201641.10%
fizyka - p. rozszerzony201651.60%
geografia - p. rozszerzony201664.50%
historia - p. rozszerzony201657.30%
historia sztuki - p. rozszerzony201681.00%
informatyka - p. rozszerzony201675.30%
język angielski - p. podstawowy201693.80%
język angielski - p. rozszerzony201676.80%
język francuski - p. podstawowy201684.00%
język niemiecki - p. podstawowy201686.80%
język polski - p. podstawowy201669.00%
język polski - p. rozszerzony201670.00%
matematyka - p. podstawowy201682.30%
matematyka - p. rozszerzony201659.40%
WOS - p. rozszerzony201683.00%
biologia - p. rozszerzony201569.70%
chemia - p. rozszerzony201556.90%
fizyka - p. rozszerzony201546.80%
geografia - p. rozszerzony201566.10%
historia - p. rozszerzony201564.30%
informatyka - p. rozszerzony201574.00%
język angielski - p. podstawowy201593.40%
język angielski - p. rozszerzony201578.70%
język francuski - p. podstawowy201587.20%
język francuski - p. rozszerzony201548.00%
język hiszpański-p.podstawowy201573.00%
język niemiecki - p. podstawowy201584.50%
język niemiecki - p. rozszerzony201516.00%
język polski - p. rozszerzony201563.90%
język polski - p. rozszerzony201573.30%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201584.00%
matematyka - p. podstawowy201581.50%
matematyka - p. rozszerzony201554.80%
WOS - p. rozszerzony201549.20%
biologia - p. podstawowy201460.80%
biologia - p. rozszerzony201465.30%
chemia - p. podstawowy201460.30%
chemia - p. rozszerzony201446.40%
filozofia - p. rozszerzony201466.00%
fizyka - p. podstawowy201445.60%
fizyka - p. rozszerzony201446.50%
geografia - p. podstawowy201460.50%
geografia - p. rozszerzony201467.80%
historia - p. podstawowy201435.00%
historia - p. rozszerzony201460.40%
historia muzyki- p. podstawowy201431.00%
język angielski - p. podstawowy201492.40%
język angielski - p. rozszerzony201475.70%
język francuski - p. podstawowy201478.10%
język francuski - p. rozszerzony201497.00%
język hiszpański-p.podstawowy201480.00%
język niemiecki - p. podstawowy201493.50%
język niemiecki - p. rozszerzony201464.30%
język polski - p. podstawowy201455.50%
język polski - p. rozszerzony201480.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201484.00%
matematyka - p. podstawowy201475.90%
matematyka - p. rozszerzony201451.80%
WOS - p. podstawowy201454.00%
WOS - p. rozszerzony201453.30%
biologia - p. podstawowy201350.00%
biologia - p. rozszerzony201356.20%
chemia - p. podstawowy201338.00%
chemia - p. rozszerzony201354.00%
fizyka - p. podstawowy201349.60%
fizyka - p. rozszerzony201348.80%
geografia - p. podstawowy201346.80%
geografia - p. rozszerzony201368.30%
historia - p. podstawowy201383.00%
historia - p. rozszerzony201378.00%
historia sztuki - p. rozszerzony201322.00%
język angielski - p. podstawowy201392.50%
język angielski - p. rozszerzony201378.30%
język francuski - p. podstawowy201380.10%
język francuski - p. rozszerzony201339.50%
język niemiecki - p. podstawowy201376.60%
język niemiecki - p. rozszerzony201360.00%
język polski - p. podstawowy201363.40%
język polski - p. rozszerzony201385.00%
matematyka - p. podstawowy201382.60%
matematyka - p. rozszerzony201370.60%
WOS - p. podstawowy201343.00%
WOS - p. rozszerzony201353.50%
biologia - p. podstawowy201272.00%
biologia - p. rozszerzony201264.60%
chemia - p. podstawowy201245.00%
chemia - p. rozszerzony201244.80%
fizyka - p. podstawowy201237.70%
fizyka - p. rozszerzony201235.00%
geografia - p. podstawowy201263.00%
geografia - p. rozszerzony201263.90%
historia - p. rozszerzony201256.10%
historia sztuki - p. rozszerzony201286.00%
informatyka - p. rozszerzony201257.30%
język angielski - p. podstawowy201291.40%
język angielski - p. rozszerzony201270.30%
język francuski - p. podstawowy201272.50%
język francuski - p. rozszerzony201267.00%
język niemiecki - p. podstawowy201289.80%
język niemiecki - p. rozszerzony201265.00%
język polski - p. podstawowy201267.40%
język polski - p. rozszerzony201265.20%
język włoski - p. podstawowy201282.00%
matematyka - p. podstawowy201284.20%
matematyka - p. rozszerzony201255.60%
WOS - p. podstawowy201266.00%
WOS - p. rozszerzony201241.80%
biologia - p. podstawowy201168.00%
biologia - p. rozszerzony201172.62%
chemia - p. podstawowy201156.40%
fizyka - p. podstawowy201148.80%
fizyka - p. rozszerzony201148.73%
geografia - p. podstawowy201175.00%
geografia - p. rozszerzony201163.54%
historia - p. rozszerzony201164.33%
język angielski - p. podstawowy201193.53%
język angielski - p. rozszerzony201168.26%
język francuski - p. podstawowy201191.67%
język hiszpański-p.podstawowy201139.00%
język niemiecki - p. podstawowy201184.73%
język polski - p. podstawowy201164.03%
język polski - p. rozszerzony201162.94%
język rosyjski - p. rozszerzony201175.00
matematyka - p. podstawowy201181.84%
matematyka - p. rozszerzony201162.94%
WOS - p. podstawowy201182.00%
WOS - p. rozszerzony201155.33%
biologia - p. rozszerzony201066.83%
chemia - p. rozszerzony201066.74%
fizyka - p. podstawowy201074.00%
fizyka - p. rozszerzony201066.54%
geografia - p. rozszerzony201063.55%
historia - p. podstawowy201081.00%
historia - p. rozszerzony201054.30%
historia sztuki - p. rozszerzony201042.00%
język angielski - p. podstawowy201090.51%
język angielski - p. rozszerzony201072.67%
język francuski - p. podstawowy201078.00%
język hiszpański-p.podstawowy201084.00%
język niemiecki - p. podstawowy201083.36%
język niemiecki - p. rozszerzony201082.50%
język polski - p. podstawowy201070.38%
język polski - p. rozszerzony201053.96%
język rosyjski - p. podstawowy201094.00%
matematyka - p. podstawowy201080.46%
matematyka - p. rozszerzony201065.79%
WOS - p. rozszerzony201060.89%

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij