Liceum dwujęzyczne

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w liceach warszawskich odbywa się elektronicznie na zasadach ogólnych. Dodatkowo kandydaci muszą podejść do sprawdzianu kompetencji językowych z wybranego języka obcego (część pisemna i ustna), który zwykle odbywa się pod koniec maja (patrz: Harmonogram rekrutacji na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawa). Dwujęzyczność w szkołach ponadgimnazjalnych w Warszawie prowadzona jest w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można na stronach placówek prowadzących nauczanie dwujęzyczne.

KURSY DO TESTU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – FIRMA EDUKACYJNA MARKA

 

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Język angielski – część pisemna i ustna

Część pisemna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-80 punktów. Do części ustnej są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty (40%). Część ustna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-33 punktów. W sumie z obu części sprawdzianu można uzyskać maksymalnie 113 punktów.
W dalszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali:
– co najmniej 68 punktów (60%) w rekrutacji do klasy przygotowującej do programu Matury Międzynarodowej
– co najmniej 46 punktów (40%) w rekrutacji do klas dwujęzycznych
Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,23 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

Lista szkół z klasami dwujęzycznymi z językiem angielskim w Warszawie:
1. XXXIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika,
2. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego,
3. XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa,
4. XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego,
5. XXX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Śniadeckiego,
6. XXXVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Kostki Potockiego
7. CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi,
8. CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego
9. CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej

 

Język hiszpański – część pisemna i ustna

Maksymalnie kandydat może uzyskać 29 pkt. Aby ubiegać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia.

Lista szkół z klasami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim w Warszawie:
1. XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Marti
2. XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cervantesa

 

Język niemiecki – część pisemna i ustna

Ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego można uzyskać maksymalnie 50 punktów rekrutacyjnych.

Lista szkół z klasami dwujęzycznymi z językiem niemieckim w Warszawie:
1. XLIX Liceum Ogólnokształcące im. Johanna Wolfganga Goethego
2. XLVI Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego
XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

Język francuski – część pisemna i ustna

Kandydat musi uzyskać co najmniej 30 % punktów z tego sprawdzianu, aby zakwalifikować się do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Punkty uzyskane z tego sprawdzianu będą przeliczone na punkty rekrutacyjne według wzoru: liczba punktów x 0,13 i doliczone do punktacji ogólnej kandydata.
Kandydaci posiadający dyplom DELF A2 lub wyższy są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego po złożeniu w sekretariacie szkoły kopii (poświadczonej za zgodnośćz oryginałem) dyplomu DELF. Punkty uzyskane na dyplomie DELF będą również przeliczone na punkty rekrutacyjne zakwalifikowanego kandydata według następującego wzoru:
liczba punktów na dyplomie DELF A2 x 40 x 0,13 :100
Za dyplom DELF B1 lub B2 zostanie naliczona maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych, tj. 5,2.
Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni będą również kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i uzyskali co najmniej 30% punktów. Punkty uzyskane za ten egzamin będą przeliczone według wzoru:
liczba punktów x 0,13 i dodane do punktacji ogólnej kandydata.

Lista szkół z klasami dwujęzycznymi z językiem francuskim w Warszawie:
1. XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej
2. XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij