Po szkole podstawowej

Od roku szkolnego 2017/18 weszła w życie reforma systemu oświaty, która zniosła 6-letnie szkoły podstawowe, 3-letnie gimnazja oraz 3-letnie licea.

Nowa struktura szkół obejmie:

  • 8-letnią szkołę podstawową
   a następnie (do wyboru):
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące
  • 5-letnie technikum
  • 3-letnią szkołę branżową I stopnia
  • 2-letnią szkołę branżową II stopnia.

Nauka w szkole podstawowej kończy się egzaminem ósmoklasisty i obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w zostanie po raz pierwszy przeprowadzona w roku szkolnym 2018/2019 – informacje o rekrutacji na terenie Warszawy zamieścimy jak tylko zostaną ogłoszone przez Biuro Edukacji.
 

Gdzie szukać informacji o szkołach

1. „Poczta pantoflowa” – opinie od rodziny, znajomych i znajomych znajomych….
2. „Dzień otwarty” w szkole – warto pojawić się na takich dniach w szkołach, które są w kręgu naszych zainteresowań. Trzeba być czujnym i wcześniej sprawdzić termin spotkania, by nie przegapić okazji obejrzenia szkoły „od środka”.
3. Targi Edukacyjne w PKiN na początku marca – większość szkół ma tam swoje stoiska i prezentacje.
4. Oficjalne strony szkół, fora internetowe, facebook, itp.

 

Ważne strony

www.ewd.edu.pl – wskaźnik EWD – Edukacyjnej Wartości Dodanej – mierzący efektywność nauczania w danej szkole pod kątem wyników egzaminów.
www.npseo.pl – raporty o szkołach przedstawione po wizytacjach kuratoryjnych.
www.egzaminy.edu.pl – nasz portal – wyniki egzaminów szkół warszawskich od 2009 roku.
www.perspektywy.pl – ranking szkół ponadgimnazjalnych.
www.ibe.edu.pl – strona Instytutu Badań Edukacyjnych – z ich sugestii, co do pytań egzaminacyjnych korzysta Centralna Komisja Egzaminacyjna
 

Praktyczne wskazówki

 1.  Przy wyborze szkoły należy zwracać uwagę na to, czy szkoła ma dobrą bazę edukacyjną (dobrze wyposażone sale biologiczne, chemiczne, fizyczne, informatyczne)
 2. Czy szkoła ma szafki uczniowskie, dziennik elektroniczny?
 3. Jak długi będzie czas dojazdu – nie powinien on przekraczać godziny w jedną stronę.
 4. W ciągu tygodnia po ogłoszeniu wyników egzaminu gimnazjalnego uczeń wraz z rodzicami ma wgląd do swoich testów. Chodzi o to, czy punkty zostały dobrze policzone i właściwie przypisane do ucznia.
 5. Rekrutacja powinna zakończyć się do początku lipca, jednak czasem zdarzają się przesunięcia terminów – dlatego nie należy planować w tym czasie rodzinnego urlopu, by nie przegapić ważnych spraw.
 6. Do końca wakacji trwają jeszcze niewielkie „przesunięcia” na listach osób przyjętych do danej klasy/szkoły, dlatego warto jeszcze pod koniec sierpnia zajrzeć do tej wymarzonej szkoły i sprawdzić czy istniej możliwość dopisania ucznia…
 7. W procesie rekrutacji najważniejszy jest wybór profilu klasy w szkole ponadgimnazjalnej, bo to determinuje wybór przedmiotów możliwych do zdawania na maturze i wybór kierunku studiów. Warto wybrać się po poradę do doradcy zawodowego – znajdziecie go w rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 8. Każdy uczeń może wybrać aż 8 szkół w procesie rekrutacji. Warto jednak skupić się na wyborze trzech najbardziej nas interesujących korzystając z klucza: I wybór – „Szkoła Marzeń Ucznia”, II wybór – „Nasz Pewniak’ – tam na pewno dziecko się dostanie, III wybór – „Rozsądek” – przyzwoita szkoła, blisko domu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij