Szkoły

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

im. Bolesława Limanowskiego

ul.Felińskiego 15

01-513 Warszawa


szkoła publiczna

www: http://jedynka.org/

jedynka@jedynka.org


Dzielnica: Żoliborz


Aby kompleksowo ocenić szkołę obok podawanych przez nasz portal wyników egzaminów z kilku lat należy sprawdzić jej Edukacyjną Wartość Dodaną i poszukać raportu kuratoryjnego po wizytacji na System Ewaluacji Oświaty: Nadzór Pedagogiczny oraz prześledzić fora internetowe gdzie wypowiadają się uczniowie i ich rodzice.

PrzedmiotRokOcena
biologia - p. rozszerzony202357.81%
chemia - p. rozszerzony202355.00%
fizyka - p. rozszerzony202321.57%
geografia - p. rozszerzony202361.26%
historia - p. rozszerzony202356.66%
historia sztuki - p. rozszerzony202353.90%
informatyka - p. rozszerzony202334.40%
język angielski - p. podstawowy202394.95%
język angielski - p. rozszerzony202379.16%
język polski - p. podstawowy202373.16%
język polski - p. rozszerzony202361.71%
matematyka - p. podstawowy202376.12%
matematyka - p. rozszerzony202344.15%
WOS - p. rozszerzony202358.20%
biologia - p. rozszerzony202243.70%
chemia - p. rozszerzony202227.50%
fizyka - p. rozszerzony202233.70%
geografia - p. rozszerzony202259.40%
historia - p. rozszerzony202245.10%
historia sztuki - p. rozszerzony202254.10%
informatyka - p. rozszerzony202238.40%
język angielski - p. podstawowy202290.60%
język angielski - p. rozszerzony202273.80%
język niemiecki - p. rozszerzony202271.00%
język polski - p. podstawowy202257.40%
język polski - p. rozszerzony202263.10%
matematyka - p. podstawowy202270.10%
matematyka - p. rozszerzony202237.40%
WOS - p. rozszerzony202239.10%
biologia - p. rozszerzony202129.00%
chemia - p. rozszerzony202132.00%
geografia - p. rozszerzony202148.00%
historia - p. rozszerzony202142.00%
informatyka - p. rozszerzony202147.00%
język angielski - p. podstawowy202192.00%
język angielski - p. rozszerzony202174.00%
język polski - p. podstawowy202164.00%
język polski - p. rozszerzony202147.00%
matematyka - p. podstawowy202168.00%
matematyka - p. rozszerzony202133.00%
WOS - p. rozszerzony202132.00%
biologia - p. rozszerzony202032.89%
chemia - p. rozszerzony202029.69%
filozofia - p. rozszerzony202019.00%
fizyka - p. rozszerzony202043.25%
geografia - p. rozszerzony202029.09%
historia - p. rozszerzony202047.62%
historia sztuki - p. rozszerzony202042.40%
informatyka - p. rozszerzony202034.00%
język angielski - p. podstawowy202081.37%
język angielski - p. rozszerzony202059.51%
język francuski - p. rozszerzony202038.00%
język hiszpański- p. rozszerzony202031.33%
język niemiecki - p. podstawowy202066.00%
język niemiecki - p. rozszerzony202058.00%
język polski - p. podstawowy202062.49%
język polski - p. rozszerzony202075.12%
język rosyjski - p. podstawowy202082.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony202087.50%
matematyka - p. podstawowy202054.42%
matematyka - p. rozszerzony202037.27%
WOS - p. rozszerzony202044.93%
biologia - p. rozszerzony201923.64%
chemia - p. rozszerzony201929.57%
filozofia - p. rozszerzony201962.00%
fizyka - p. rozszerzony201942.00%
geografia - p. rozszerzony201934.08%
historia - p. rozszerzony201936.11%
informatyka - p. rozszerzony201937.25%
język angielski - p. podstawowy201981.97%
język angielski - p. rozszerzony201954.89%
język francuski - p. rozszerzony201970.00%
język polski - p. podstawowy201958.08%
język polski - p. rozszerzony201959.32%
język rosyjski - p. podstawowy201964.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201934.00%
matematyka - p. podstawowy201961.36%
matematyka - p. rozszerzony201936.67%
WOS - p. rozszerzony201931.59%
biologia - p. rozszerzony201829.95%
chemia - p. rozszerzony201831.31%
filozofia - p. rozszerzony201828.80%
fizyka - p. rozszerzony201818.17%
geografia - p. rozszerzony201837.92%
historia - p. rozszerzony201828.59%
historia sztuki - p. rozszerzony201832.00%
informatyka - p. rozszerzony201826.88%
język angielski - p. podstawowy201882.55%
język angielski - p. rozszerzony201861.62%
język francuski - p. podstawowy201882.00%
język hiszpański-p.podstawowy201848.00%
język niemiecki - p. podstawowy201864.00%
język niemiecki - p. rozszerzony201844.00%
język polski - p. podstawowy201849.89%
język polski - p. rozszerzony201867.98%
język rosyjski - p. podstawowy201872.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201864.25%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201882.00%
język włoski - p. rozszerzony201816.00%
matematyka - p. podstawowy201852.96%
matematyka - p. rozszerzony201817.20%
WOS - p. rozszerzony201838.87%
biologia - p. rozszerzony201731.00%
chemia - p. rozszerzony201726.00%
filozofia - p. rozszerzony201760.00%
fizyka - p. rozszerzony201733.00%
geografia - p. rozszerzony201738.00%
historia - p. rozszerzony201741.00%
informatyka - p. rozszerzony201721.00%
język angielski - p. podstawowy201782.00%
język angielski - p. rozszerzony201759.00%
język francuski - p. podstawowy201754.00%
język francuski - p. rozszerzony201757.00%
język hiszpański-p.podstawowy201751.00%
język niemiecki - p. podstawowy201754.00%
język polski - p. podstawowy201762.00%
język polski - p. rozszerzony201751.00%
język rosyjski - p. podstawowy201781.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201775.00%
matematyka - p. podstawowy201752.00%
matematyka - p. rozszerzony201727.00%
WOS - p. rozszerzony201735.00%
biologia - p. rozszerzony201635.20%
chemia - p. rozszerzony201638.60%
fizyka - p. rozszerzony201631.60%
geografia - p. rozszerzony201641.70%
historia - p. rozszerzony201636.00%
historia sztuki - p. rozszerzony201643.00%
informatyka - p. rozszerzony201632.00%
język angielski - p. podstawowy201680.60%
język angielski - p. rozszerzony201651.00%
język francuski - p. podstawowy201654.00%
język francuski - p. rozszerzony201658.00%
język hiszpański- p. rozszerzony201654.00%
język niemiecki - p. rozszerzony201620.00%
język polski - p. podstawowy201658.80%
język polski - p. rozszerzony201658.60%
język rosyjski - p. podstawowy201685.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201674.00%
matematyka - p. podstawowy201650.60%
matematyka - p. rozszerzony201621.80%
WOS - p. rozszerzony201627.00%
biologia - p. rozszerzony201527.00%
chemia - p. rozszerzony201558.60%
filozofia - p. rozszerzony201546.00%
fizyka - p. rozszerzony201531.50%
geografia - p. rozszerzony201546.70%
historia - p. rozszerzony201546.90%
informatyka - p. rozszerzony201538.00%
język angielski - p. podstawowy201579.40%
język angielski - p. rozszerzony201561.90%
język francuski - p. podstawowy201572.00%
język francuski - p. rozszerzony201580.00%
język niemiecki - p. podstawowy201569.20%
język niemiecki - p. rozszerzony201548.30%
język polski - p. podstawowy201568.60%
język polski - p. rozszerzony201562.10%
język rosyjski - p. podstawowy201572.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201562.00%
matematyka - p. podstawowy201543.80%
matematyka - p. rozszerzony201521.70%
WOS - p. rozszerzony201528.40%
biologia - p. podstawowy201437.60%
biologia - p. rozszerzony201430.40%
chemia - p. podstawowy201448.90%
chemia - p. rozszerzony201433.40%
filozofia - p. rozszerzony201442.70%
fizyka - p. podstawowy201436.00%
fizyka - p. rozszerzony20143.00%
geografia - p. podstawowy201448.40%
geografia - p. rozszerzony201450.10%
historia - p. podstawowy201449.00%
historia - p. rozszerzony201451.00%
historia sztuki - p. rozszerzony201443.00%
informatyka - p. podstawowy201460.00%
informatyka - p. rozszerzony201450.00%
język angielski - p. podstawowy201481.40%
język angielski - p. rozszerzony201461.20%
język francuski - p. podstawowy201476.00%
język francuski - p. rozszerzony201482.00%
język hiszpański- p. rozszerzony201467.30%
język hiszpański-p.podstawowy201468.10%
język niemiecki - p. podstawowy201466.00%
język niemiecki - p. rozszerzony201494.00%
język polski - p. podstawowy201448.60%
język polski - p. rozszerzony201468.70%
język rosyjski - p. podstawowy201490.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201474.00%
język włoski - p. rozszerzony201464.00%
matematyka - p. podstawowy201451.20%
matematyka - p. rozszerzony201421.00%
WOS - p. podstawowy201450.70%
WOS - p. rozszerzony201448.80%
biologia - p. podstawowy201352.40%
biologia - p. rozszerzony201333.30%
chemia - p. podstawowy201340.00%
chemia - p. rozszerzony201339.70%
filozofia - p. rozszerzony201340.00%
fizyka - p. podstawowy201335.00%
fizyka - p. rozszerzony201330.00%
geografia - p. podstawowy201342.10%
geografia - p. rozszerzony201342.50%
historia - p. podstawowy201353.50%
historia - p. rozszerzony201352.70%
historia muzyki - p. rozszerzony20136.00%
historia sztuki - p. podstawowy201366.00%
historia sztuki - p. rozszerzony201378.00%
informatyka - p. podstawowy201348.00%
informatyka - p. rozszerzony201348.70%
język angielski - p. podstawowy201383.40%
język angielski - p. rozszerzony201365.30%
język francuski - p. rozszerzony201394.00%
język hiszpański- p. rozszerzony201359.50%
język hiszpański-p.podstawowy201368.60%
język niemiecki - p. podstawowy201365.30%
język niemiecki - p. rozszerzony201395.00%
język polski - p. podstawowy201354.70%
język polski - p. rozszerzony201365.60%
język rosyjski - p. podstawowy201394.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201398.80%
matematyka - p. podstawowy201363.20%
matematyka - p. rozszerzony201338.10%
WOS - p. podstawowy201349.90%
WOS - p. rozszerzony201339.70%
biologia - p. podstawowy201245.70%
biologia - p. rozszerzony201242.40%
chemia - p. podstawowy201258.00%
chemia - p. rozszerzony201236.60%
filozofia - p. rozszerzony201258.00%
fizyka - p. podstawowy201225.00%
fizyka - p. rozszerzony201230.00%
geografia - p. podstawowy201247.40%
geografia - p. rozszerzony201246.50%
historia - p. podstawowy201256.00%
historia - p. rozszerzony201238.70%
historia sztuki - p. podstawowy20129.00%
historia sztuki - p. rozszerzony201270.00%
informatyka - p. podstawowy201247.00%
informatyka - p. rozszerzony201249.20%
język angielski - p. podstawowy201282.00%
język angielski - p. rozszerzony201261.00%
język hiszpański- p. rozszerzony201279.00%
język hiszpański-p.podstawowy201257.40%
język niemiecki - p. podstawowy201271.40%
język niemiecki - p. rozszerzony201242.50%
język polski - p. podstawowy201262.10%
język polski - p. rozszerzony201264.90%
język rosyjski - p. podstawowy201294.30%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201292.00%
matematyka - p. podstawowy201258.50%
matematyka - p. rozszerzony201232.30%
WOS - p. podstawowy201247.90%
WOS - p. rozszerzony201246.30%
biologia - p. podstawowy201144.80%
biologia - p. rozszerzony201145.71%
chemia - p. podstawowy201127.33%
chemia - p. rozszerzony201122.00%
filozofia - p. rozszerzony201148.00%
fizyka - p. podstawowy201140.00%
fizyka - p. rozszerzony201148.00%
geografia - p. podstawowy201144.44%
geografia - p. rozszerzony201140.94%
historia - p. podstawowy201151.00%
historia - p. rozszerzony201142.57%
historia muzyki - p. rozszerzony201166.00%
informatyka - p. podstawowy201161.00%
informatyka - p. rozszerzony201147.60%
język angielski - p. podstawowy201184.55%
język angielski - p. rozszerzony201167.07%
język francuski - p. podstawowy201175.00%
język niemiecki - p. podstawowy201159.29%
język niemiecki - p. rozszerzony201145.00%
język polski - p. podstawowy201154.82%
język polski - p. rozszerzony201157.85%
język rosyjski - p. podstawowy201190.75%
język rosyjski - p. rozszerzony201177.00
matematyka - p. podstawowy201149.22%
matematyka - p. rozszerzony201125.91%
WOS - p. podstawowy201150.47%
WOS - p. rozszerzony201145.00%
biologia - p. podstawowy201041.20%
biologia - p. rozszerzony201030.64%
chemia - p. podstawowy201034.57%
chemia - p. rozszerzony201031.86%
fizyka - p. podstawowy201047.88%
fizyka - p. rozszerzony201048.00%
geografia - p. podstawowy201044.49%
geografia - p. rozszerzony201047.23%
historia - p. podstawowy201054.00%
historia - p. rozszerzony201052.86%
historia sztuki - p. podstawowy201023.00%
historia sztuki - p. rozszerzony201032.00%
informatyka - p. rozszerzony201048.00%
język angielski - p. podstawowy201070.62%
język angielski - p. rozszerzony201070.04%
język francuski - p. podstawowy201063.80%
język francuski - p. rozszerzony201077.00%
język niemiecki - p. podstawowy201072.00%
język niemiecki - p. rozszerzony201084.00%
język polski - p. podstawowy201056.92%
język polski - p. rozszerzony201057.95%
język rosyjski - p. podstawowy201079.25%
język rosyjski - p. rozszerzony201094.00
matematyka - p. podstawowy201055.15%
matematyka - p. rozszerzony201031.48%
WOS - p. podstawowy201057.32%
WOS - p. rozszerzony201051.03%

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij