Szkoły

XI Liceum Ogólnokształcące

im. Mikołaja Reja

pl. Stanisława Małachowskiego 1

00-064 Warszawa


szkoła publiczna

www: http://www.rej.edu.pl/

rey.mikolaj@gmail.com


Dzielnica: Śródmieście


Aby kompleksowo ocenić szkołę obok podawanych przez nasz portal wyników egzaminów z kilku lat należy sprawdzić jej Edukacyjną Wartość Dodaną i poszukać raportu kuratoryjnego po wizytacji na System Ewaluacji Oświaty: Nadzór Pedagogiczny oraz prześledzić fora internetowe gdzie wypowiadają się uczniowie i ich rodzice.

PrzedmiotRokOcena
biologia - p. rozszerzony202374.34%
chemia - p. rozszerzony202362.00%
geografia - p. rozszerzony202381.42%
historia - p. rozszerzony202358.87%
język angielski - p. podstawowy202397.44%
język angielski - p. rozszerzony202388.47%
język niemiecki - p. podstawowy202388.27%
język polski - p. podstawowy202379.01%
język polski - p. rozszerzony202361.48%
matematyka - p. podstawowy202390.23%
matematyka - p. rozszerzony202365.75%
WOS - p. rozszerzony202366.28%
biologia - p. rozszerzony202268.50%
chemia - p. rozszerzony202250.60%
fizyka - p. rozszerzony202260.90%
geografia - p. rozszerzony202271.00%
historia - p. rozszerzony202253.90%
język angielski - p. podstawowy202297.70%
język angielski - p. rozszerzony202288.70%
język niemiecki - p. podstawowy202276.80%
język polski - p. podstawowy202268.40%
język polski - p. rozszerzony202269.70%
język łaciński i kultura antyczna - p. rozszerzony202280.70%
matematyka - p. podstawowy202287.30%
matematyka - p. rozszerzony202258.20%
biologia - p. rozszerzony202156.00%
chemia - p. rozszerzony202152.00%
fizyka - p. podstawowy202154.00%
geografia - p. rozszerzony202164.00%
historia - p. rozszerzony202161.00%
język angielski - p. podstawowy202198.00%
język angielski - p. rozszerzony202191.00%
język polski - p. podstawowy202170.00%
język polski - p. rozszerzony202174.00%
język łaciński i kultura antyczna - p. rozszerzony202168.00%
matematyka - p. podstawowy202188.00%
matematyka - p. rozszerzony202158.00%
WOS - p. rozszerzony202166.00%
biologia - p. rozszerzony202064.92%
chemia - p. rozszerzony202052.09%
filozofia - p. rozszerzony202039.00%
fizyka - p. rozszerzony202047.30%
geografia - p. rozszerzony202052.76%
historia - p. rozszerzony202056.90%
informatyka - p. rozszerzony202046.00%
język angielski - p. podstawowy202095.50%
język angielski - p. rozszerzony202082.09%
język francuski - p. podstawowy202091.00%
język hiszpański- p. rozszerzony202054.00%
język hiszpański-p.podstawowy202095.00%
język niemiecki - p. podstawowy202077.00%
język niemiecki - p. rozszerzony202076.50%
język polski - p. podstawowy202067.76%
język polski - p. rozszerzony202074.66%
język rosyjski - p. podstawowy2020100.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony202082.00%
język włoski - p. rozszerzony202088.00%
język łaciński i kultura antyczna - p. rozszerzony202053.57%
matematyka - p. podstawowy202079.42%
matematyka - p. rozszerzony202064.03%
WOS - p. rozszerzony202070.71%
biologia - p. rozszerzony201955.56%
chemia - p. rozszerzony201951.79%
filozofia - p. rozszerzony201972.00%
fizyka - p. rozszerzony201956.41%
geografia - p. rozszerzony201959.64%
historia - p. rozszerzony201961.31%
język angielski - p. podstawowy201996.25%
język angielski - p. rozszerzony201982.62%
język francuski - p. podstawowy201994.00%
język francuski - p. rozszerzony201984.00%
język hiszpański- p. rozszerzony201958.25%
język hiszpański-p.podstawowy201992.00%
język niemiecki - p. podstawowy201988.73%
język niemiecki - p. rozszerzony201982.00%
język polski - p. podstawowy201964.63%
język polski - p. rozszerzony201970.73%
język rosyjski - p. podstawowy201988.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201990.00%
język łaciński i kultura antyczna - p. rozszerzony201976.62%
matematyka - p. podstawowy201982.81%
matematyka - p. rozszerzony201967.43%
WOS - p. rozszerzony201956.26%
biologia - p. rozszerzony201858.77%
chemia - p. rozszerzony201851.56%
fizyka - p. rozszerzony201844.88%
geografia - p. rozszerzony201855.06%
historia - p. rozszerzony201858.50%
historia muzyki - p. rozszerzony201830.00%
historia sztuki - p. rozszerzony201888.00%
język angielski - p. podstawowy201894.75%
język angielski - p. rozszerzony201882.01%
język francuski - p. podstawowy201893.33%
język francuski - p. rozszerzony201890.00%
język hiszpański- p. rozszerzony201858.67%
język hiszpański-p.podstawowy201878.57%
język niemiecki - p. podstawowy201882.89%
język niemiecki - p. rozszerzony201871.67%
język polski - p. podstawowy201869.74%
język polski - p. rozszerzony201863.34%
język rosyjski - p. podstawowy201892.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201892.00%
język łaciński i kultura antyczna - p. rozszerzony201877.56%
matematyka - p. podstawowy201885.14%
matematyka - p. rozszerzony201850.61%
WOS - p. rozszerzony201867.08%
biologia - p. rozszerzony201761.00%
chemia - p. rozszerzony201760.00%
filozofia - p. rozszerzony201744.00%
fizyka - p. rozszerzony201753.00%
geografia - p. rozszerzony201763.00%
historia - p. rozszerzony201764.00%
informatyka - p. rozszerzony201759.00%
język angielski - p. podstawowy201797.00%
język angielski - p. rozszerzony201784.00%
język francuski - p. podstawowy201784.00%
język francuski - p. rozszerzony201752.00%
język hiszpański- p. rozszerzony201766.00%
język hiszpański-p.podstawowy201770.00%
język niemiecki - p. podstawowy201788.00%
język niemiecki - p. rozszerzony201787.00%
język polski - p. podstawowy201777.00%
język polski - p. rozszerzony201777.00%
język rosyjski - p. podstawowy201799.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201786.00%
język łaciński i kultura antyczna - p. rozszerzony201782.00%
matematyka - p. podstawowy201787.00%
matematyka - p. rozszerzony201762.00%
WOS - p. rozszerzony201760.00%
biologia - p. rozszerzony201660.70%
chemia - p. rozszerzony201651.60%
filozofia - p. rozszerzony201672.00%
fizyka - p. rozszerzony201661.20%
geografia - p. rozszerzony201665.70%
historia - p. rozszerzony201666.80%
język angielski - p. podstawowy201681.40%
język angielski - p. podstawowy201696.00%
język francuski - p. podstawowy201677.00%
język francuski - p. rozszerzony201642.00%
język hiszpański- p. rozszerzony201673.30%
język hiszpański-p.podstawowy201691.30%
język niemiecki - p. rozszerzony201675.50%
język niemiecki - p. rozszerzony201692.00%
język polski - p. podstawowy201672.40%
język polski - p. rozszerzony201675.30%
język rosyjski - p. podstawowy201697.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201689.00%
język łaciński i kultura antyczna - p. rozszerzony201665.10%
matematyka - p. podstawowy201685.60%
matematyka - p. rozszerzony201655.00%
WOS - p. rozszerzony201655.40%
biologia - p. rozszerzony201565.30%
chemia - p. rozszerzony201560.10%
filozofia - p. rozszerzony201572.70%
fizyka - p. rozszerzony201561.50%
geografia - p. rozszerzony201561.60%
historia - p. rozszerzony201562.20%
historia sztuki - p. rozszerzony201556.50%
informatyka - p. rozszerzony201542.00%
język angielski - p. podstawowy201578.40%
język angielski - p. podstawowy201594.10%
język francuski - p. podstawowy201583.10%
język francuski - p. rozszerzony201548.00%
język hiszpański- p. rozszerzony201576.00%
język hiszpański-p.podstawowy201588.00%
język niemiecki - p. podstawowy201591.70%
język niemiecki - p. rozszerzony201575.60%
język polski - p. podstawowy201571.40%
język polski - p. rozszerzony201577.50%
język rosyjski - p. podstawowy201596.00%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201594.00%
język łaciński i kultura antyczna - p. rozszerzony201553.70%
matematyka - p. podstawowy201578.70%
matematyka - p. podstawowy201550.30%
WOS - p. rozszerzony201551.20%
biologia - p. podstawowy201445.50%
biologia - p. rozszerzony201461.00%
chemia - p. podstawowy201434.00%
chemia - p. rozszerzony201462.00%
filozofia - p. rozszerzony201480.00%
fizyka - p. podstawowy201474.00%
fizyka - p. rozszerzony201458.90%
geografia - p. podstawowy201474.00%
geografia - p. rozszerzony201465.40%
historia - p. podstawowy201478.00%
historia - p. rozszerzony201463.80%
historia sztuki - p. rozszerzony201488.00%
informatyka - p. rozszerzony201490.00%
język angielski - p. podstawowy201494.00%
język angielski - p. rozszerzony201473.50%
język francuski - p. podstawowy201478.80%
język francuski - p. rozszerzony201483.50%
język hiszpański-p.podstawowy201484.90%
język niemiecki - p. podstawowy201489.10%
język niemiecki - p. rozszerzony201460.80%
język polski - p. podstawowy201462.70%
język polski - p. rozszerzony201464.10%
język rosyjski - p. podstawowy201497.80%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201491.00%
język łaciński i kultura antyczna - p. podstawowy201476.00%
język łaciński i kultura antyczna - p. rozszerzony201464.40%
matematyka - p. podstawowy201477.10%
matematyka - p. rozszerzony201453.70%
WOS - p. rozszerzony201451.90%
biologia - p. podstawowy201376.70%
biologia - p. rozszerzony201364.00%
chemia - p. podstawowy201379.00%
chemia - p. rozszerzony201370.80%
filozofia - p. rozszerzony201341.50%
fizyka - p. podstawowy201350.00%
fizyka - p. rozszerzony201360.80%
geografia - p. rozszerzony201364.50%
historia - p. podstawowy201377.00%
historia - p. rozszerzony201363.70%
historia muzyki - p. rozszerzony201354.00%
historia sztuki - p. podstawowy201353.00%
historia sztuki - p. rozszerzony201379.30%
informatyka - p. rozszerzony201338.00%
język angielski - p. podstawowy201394.40%
język angielski - p. rozszerzony201375.80%
język francuski - p. podstawowy201377.10%
język francuski - p. rozszerzony201375.00%
język hiszpański- p. rozszerzony201368.00%
język hiszpański-p.podstawowy201382.60%
język niemiecki - p. podstawowy201388.10%
język niemiecki - p. rozszerzony201363.30%
język polski - p. podstawowy201368.10%
język polski - p. rozszerzony201375.80%
język rosyjski - p. podstawowy201397.30%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201396.00%
język łaciński i kultura antyczna - p. podstawowy201358.70%
język łaciński i kultura antyczna - p. rozszerzony201361.00%
matematyka - p. podstawowy201386.30%
matematyka - p. rozszerzony201372.60%
WOS - p. rozszerzony201352.50%
biologia - p. rozszerzony201275.60%
chemia - p. rozszerzony201264.60%
filozofia - p. rozszerzony201272.00%
fizyka - p. podstawowy201255.40%
fizyka - p. rozszerzony201254.20%
geografia - p. podstawowy201272.00%
geografia - p. rozszerzony201271.40%
historia - p. rozszerzony201259.60%
historia sztuki - p. podstawowy201241.00%
historia sztuki - p. rozszerzony201259.00%
język angielski - p. podstawowy201295.40%
język angielski - p. rozszerzony201279.50%
język francuski - p. podstawowy201282.30%
język hiszpański- p. rozszerzony201272.70%
język hiszpański-p.podstawowy201292.00%
język niemiecki - p. podstawowy201293.00%
język niemiecki - p. rozszerzony201278.00%
język polski - p. podstawowy201265.30%
język polski - p. rozszerzony201274.00%
język rosyjski - p. podstawowy201296.50%
jezyk rosyjski - p. rozszerzony201290.00%
język łaciński i kultura antyczna - p. podstawowy201275.40%
język łaciński i kultura antyczna - p. rozszerzony201275.50%
matematyka - p. podstawowy201289.60%
matematyka - p. rozszerzony201268.90%
WOS - p. rozszerzony201247.00%
biologia - p. podstawowy201181.33%
biologia - p. rozszerzony201172.18%
chemia - p. podstawowy201116.00%
chemia - p. rozszerzony201161.26%
fizyka - p. podstawowy201165.48%
fizyka - p. rozszerzony201152.71%
geografia - p. podstawowy201170.00%
geografia - p. rozszerzony201160.82%
historia - p. podstawowy201153.50%
historia - p. rozszerzony201147.82%
historia sztuki - p. rozszerzony201184.67%
informatyka - p. rozszerzony201152.00%
język angielski - p. podstawowy201195.68%
język angielski - p. rozszerzony201182.92%
język francuski - p. podstawowy201193.00%
język francuski - p. rozszerzony201185.40%
język hiszpański-p.podstawowy201182.00%
język niemiecki - p. podstawowy201188.40%
język niemiecki - p. rozszerzony201176.33%
język polski - p. podstawowy201166.22%
język polski - p. rozszerzony201162.70%
język rosyjski - p. podstawowy201191.67%
język łaciński i kultura antyczna - p. podstawowy201189.00%
język łaciński i kultura antyczna - p. rozszerzony201178.00%
matematyka - p. podstawowy201181.22%
matematyka - p. rozszerzony201165.53%
WOS - p. podstawowy201180.00%
WOS - p. rozszerzony201154.29%
biologia - p. podstawowy201072.94%
chemia - p. rozszerzony201071.82%
filozofia - p. rozszerzony201054.00%
fizyka - p. podstawowy201066.54%
fizyka - p. rozszerzony201074.88%
geografia - p. podstawowy201068.00%
geografia - p. rozszerzony201067.72%
historia - p. podstawowy201068.00%
historia - p. rozszerzony201051.57%
historia sztuki - p. rozszerzony201069.00%
język angielski - p. podstawowy201091.04%
język angielski - p. rozszerzony201077.12%
język francuski - p. podstawowy2010100.00%
język francuski - p. rozszerzony201082.50%
język niemiecki - p. podstawowy201087.73%
język niemiecki - p. rozszerzony201050.25%
język polski - p. podstawowy201069.06%
język polski - p. rozszerzony201061.00%
język rosyjski - p. podstawowy201095.00%
język włoski - p. podstawowy201094.00
język łaciński i kultura antyczna - p. podstawowy201085.60%
język łaciński i kultura antyczna - p. rozszerzony201072.50%
matematyka - p. podstawowy201086.68%
matematyka - p. rozszerzony201068.07%
WOS - p. rozszerzony201070.09%

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij