W piątek 14 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała zbiorcze wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalisty. Na stronie www CKE opublikowano także poprawne rozwiązania arkuszy egzaminacyjnych.

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie z języka polskiego uzyskali średnio 63 proc. punktów , a z matematyki – 45 proc. Ósmoklasiści podeszli także do egzaminu z języka obcego. W przeważającej większości wybrali język angielski. I tu średni wynik to 59 proc. punktów. Z jęz. niemieckiego uczniowie uzyskali średnio 42 proc., z rosyjskiego – 48 proc., z francuskiego – 61 proc., z hiszpańskiego – 56 proc., a z włoskiego – 58 proc.

Podobnie wyglądają wyniki z egzaminu gimnazjalistów. Młodzież z języka polskiego uzyskała średnio 63 proc. możliwych do uzyskania punktów, a z matematyki – 43 proc.

Gimnazjaliści egzamin z języka obcego zdawali na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym:

Na poziomie podstawowym: język angielski – 68 proc. punktów, jęz. niemiecki – 51 proc., jęz. rosyjski – 59 proc., jęz. francuski – 72 proc., jęz. hiszpański – 73 proc., jęz. włoski – 64 proc.
Na poziomie rozszerzonym: jęz. angielski – 53 proc. punktów, jęz. niemiecki – 43 proc., jęz. rosyjski – 52 proc., jęz. francuski – 80 proc., jęz. hiszpański – 82 proc., jęz. włoski – 81 proc.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2018/2019. Najważn

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
 • § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)
 • § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
 • § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
 • § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

11 – 24 lutego 2019 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

 • § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
 • § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
 • § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
 • § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
Egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019r.
 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
 • § 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).
Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6) 10-12 kwietnia 2019r.
 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
 • § 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.).
Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
 • § 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.)
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września) 26 kwietnia 2019 r. § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 4 stycznia 2019 r. § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.).
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 25 stycznia 2019 r.
 • § 2 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)
 • § 2 ust. 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Egzamin maturalny 6-23 maja 2019r.
 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
 • § 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223 ze zm.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
 • § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)
 • § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
 • § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)
 • § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Oto zestawienie wszystkich egzaminów zewnętrznych, kończących poszczególne etapy nauczania z 2013 roku. Przykładowe odpowiedzi przygotowali nauczyciele Firmy Edukacyjnej Marka we współpracy z portalem Wirtualna Polska.

 

Sprawdzian szóstoklasisty 2013

Arkusz  

Przykładowe odpowiedzi

 

Egzamin gimnazjalny 2013

Historia i wos – arkusz

Historia i wos – przykładowe odpowiedzi

Język polski – arkusz

Język polski – przykładowe odpowiedzi

Przedmioty przyrodnicze – arkusz

Przedmioty przyrodnicze – przykładowe odpowiedzi

Matematyka- arkusz

Matematyka- przykładowe odpowiedzi

 Język angielski, Poziom Podstawowy – arkusz + transkrypcja

Język angielski, Poziom Podstawowy – przykładowe odpowiedzi

Język angielski, Poziom Rozszerzony – arkusz + transkrypcja

Język angielski, Poziom Rozszerzony – przykładowe odpowiedzi

 

Matura 2013

 Język Polski, Poziom Podstawowy-Arkusz

Język Polski, Poziom Podstawowy-Odpowiedzi

Matematyka, Poziom Podstawowy-Arkusz

Matematyka, Poziom Podstawowy-Odpowiedzi do pytań zamkiętych

Matematyka, Popziom Podstawowy-Odpowiedzi do pytań otwartych

Język angielski, Poziom Podstawowy – Arkusz  + Transkrypcja

Język angielski, Poziom Podstawowy – Odpowiedzi

Język angielski, Poziom Rozszerzony – Arkusz I + Arkusz II + Transkrypcja

Język angielski, Poziom Rozszerzony – Odpowiedzi

Matematyka, Poziom Rozszerzony – Arkusz

Matematyka, Poziom Rozszerzony – Odpowiedzi  i przykłady rozwiązań

 Wos, Poziom Podstawowy – Arkusz i Odpowiedzi

Wos, Poziom Rozszerzony – Arkusz i Odpowiedzi

Geografia, Poziom Podstawowy – Arkusz i Odpowiedzi

Geografia, Poziom Rozszerzony – Arkusz i Odpowiedzi

Biologia, Poziom Podstawowy-Arkusz i Odpowiedzi

Biologia. Poziom Rozszerzony-Arkusz i Odpowiedzi

Historia,Poziom Podstawowy- Arkusz i Odpowiedzi

Historia, Poziom Rozszerzony-Arkusz i Odpowiedzi

 

Zajrzyj także do naszej Bazy testów. Znajdziesz tam komplet arkuszy z matury, egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty wraz z odpowiedziami z kilku ostatnich lat.

 

 1. Logujesz się na stronie.
 2. Jeżeli ktoś już pisał o tej szkole, to link do niej znajdziesz w dziale ‚Opinie o szkołach
 3. W innym wypadku musisz odnaleźć tę szkołę ‚Bazie szkół‚ korzystając z wyszukiwarki.
 4. Po odnalezieniu właściwego adresu szkoły wypełniasz wszystkie pola ankiety oraz dodajesz swoją ocenę w skali 1-6.
 5. Ostateczną wersję zatwierdzasz używając przycisku zapisz, a następnie akceptuj.

Która szkoła będzie dla mnie najlepsza, którą wybrać, żeby potem tego wyboru nie żałować? Podobne pytania zadają sobie co roku setki tysięcy uczniów, kiedy przychodzi czas egzaminów i rekrutacji do szkół czy na uczelnie.

Na takie zapotrzebowanie próbują odpowiedzieć autorzy rankingów tworzonych przez wydawnictwa edukacyjne, takie jak „Perspektywy”, czy też ogólnopolskie gazety, np.: „Politykę”, „Rzeczpospolitą”, „Wprost”.

Oczywiście należy się wczytywać w rankingi, chociaż ich autorzy zawsze więcej obiecują, niż mogą faktycznie zaproponować. Dzieje się tak z tej prostej przyczyny, otóż pełne i wszechstronne porównanie poziomu kształcenia kilkuset placówek jest zadaniem niezwykle kosztownym i czasochłonnym. Jest to więc lepsza czy gorsza, ale zawsze tylko próbka losowa z dosyć umownymi kryteriami ocen. Z drugiej jednak strony, jeżeli dana szkoła przez kilka kolejnych lat jest klasyfikowana w pierwszej czy nawet drugiej dziesiątce, jest to informacja na pewno godna uwagi i zastanowienia.

W tej rankingowej twórczości nasz portal też chciałby jakoś zaistnieć. Zaproponowaliśmy więc zestawienie na podstawie raportu OKE 30 liceów warszawskich, których uczniowie mieli na maturze rozszerzonej w 2005 roku najwyższą średnią wyników z poszczególnych przedmiotów. Wydało nam się to ostatecznie najlepszym probierzem jakości kształcenia szkoły w sytuacji, gdy po decyzji MEN o likwidacji egzaminów wstępnych na studia ich rolę przejęły egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym.

Sprawdzian szóstoklasistów to ważny egzamin. Dlaczego? Bo jest pierwszym z serii trzech egzaminów zewnętrznych, z którymi muszą zmierzyć się wszyscy uczniowie, kończący kolejne etapy swojej edukacji szkolnej. Pierwszym jest właśnie egzamin na koniec szkoły podstawowej nazywany oficjalnie sprawdzianem dla szóstoklasistów, następnym – egzamin gimnazjalny, a ostatnim – maturalny. Egzaminy te określa się mianem zewnętrznych, gdyż obowiązują tutaj pewne rygory. Testy układa w tej samej wersji dla wszystkich szkół w Polsce Centralna Komisja Egzaminacyjna, sprawdzają je nauczyciele – egzaminatorzy, nie znający uczniów, ponieważ prace są kodowane.

Egzamin gimnazjalny jest egzaminem zewnętrznym i powszechnym, który zdają w tym samym terminie uczniowie trzecich klas gimnazjów w całej Polsce.
Zestawy zadań egzaminacyjnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) na podstawie propozycji przekazanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. One też odpowiadają za przeprowadzenie egzaminów na swoim terenie.

Matura 2005 roku przejdzie niewątpliwie do historii jako pierwszy egzamin dojrzałości pisany w tej samej wersji przez wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych w całej Polsce.

To także ostatni etap reformy polskiej szkoły, w której edukacja zaczyna się w sześcioletniej szkole podstawowej, kolejnym etapem jest trzyletnie gimnazjum, a potem trzyletnie liceum lub czteroletnie technikum. Każdy z tych trzech etapów kształcenia będzie się odtąd kończył tzw. egzaminem zewnętrznym przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a sprawdzanym przez egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Czas pokaże jakie będą mankamenty nowego systemu organizacji oświaty w Polsce oraz sprawdzania wiedzy uczniów według nowych zasad, natomiast można powiedzieć o pewnych nadziejach wiązanych z tymi zmianami.

Nasz portal jest wprawdzie adresowany przede wszystkim do uczniów w ważnym dla nich momencie zdawania egzaminu, nie znaczy to jednak, że nauczyciele nie znajdą tutaj czegoś dla siebie.

Zachęcamy wszystkich belfrów do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych i szkoleń, propozycji współpracy uczniów i szkół z całej Europy w ramach programów unijnych, a na tych, którym obrzydło dotychczasowe miejsce pracy czekają nowe oferty zamieszczane w Internecie.

Ci nauczyciele, którzy są w trakcie pokonywania kolejnych szczebli awansu zawodowego, mogą u nas opublikować swoje prace. Mamy status nie tylko portalu edukacyjnego, ale także gazety internetowej, możemy więc autorom zamieszczanych u nas tekstów wystawić stosowne zaświadczenia.

Zapraszamy też na nasze forum dla nauczycieli, gdzie, mamy taką nadzieję, będą się odbywały dyskusje nie tylko o egzaminach, ale także o wszystkich kwestiach związanych z uczeniem w szkole.

Nasz portal ściśle współpracuje z gronem doświadczonych nauczycieli, metodyków i wykładowców uniwersyteckich, którzy chętnie podzielą się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij