Co ustnie, co pisemnie, co obowiązkowe, a co dodatkowe na nowej maturze 2010

Egzamin maturalny składa się z dwóch części:

  • części ustnej– ocenianej w szkole
  • części pisemnej– ocenianej przez osoby, którzy są wpisane do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgowe komisje egzaminacyjne

Struktura egzaminu maturalnego:

Część ustna

Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe
język polski
tu nie wybierasz poziomu podstawowego czy rozszerzonego

język obcy nowożytny
jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarowałeś jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym;

język obcy nowożytny
zdajesz na poziomie podstawowym. Do wyboru masz: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański.
język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Do wyboru masz: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański.
język mniejszości narodowej
(dla absolwentów szkół lub klas z nauczaniem języka danej mniejszości) – podobnie jak przy polskim, nie wybierasz między poziomem podstawowym i rozszerzonym, zdajesz według zasad opisanych w informatorze maturalnym danego języka. Na maturze jako język mniejszości można zdawać: białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki.
język grupy etnicznej (kaszubski)
zdawany na jednym poziomie, określonym w standardach egzaminacyjnych w informatorze maturalnym.

Część pisemna

Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe
Zdajesz na poziomie podstawowym Zdajesz na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
język polski można wybrać sześć przedmiotów spośród następujących:
– biologia
– geografia
– chemia
– fizyka z astronomią
– historia
– historia muzyki
– historia sztuki
– filozofia
– wiedza o społeczeństwie
– wiedza o tańcu
– informatyka
– język łaciński i kultura antyczna
– język mniejszości narodowej
– język regionalny – język kaszubski
język obcy nowożytny
ten sam, który zdawałeś jako obowiązkowy w części ustnej. Do wyboru masz: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański. Jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym 0 na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych.
matematyka
język mniejszości narodowej
dla absolwentów szkół lub klas, w których uczy się języka danej mniejszości. Na maturze jako język mniejszości można zdawać: białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki. Absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego.
język polski – na poziomie rozszerzonym
matematyka – na poziomie rozszerzonym
język obcy nowożytny – jeżeli inny niż ten, który wybrałeś jako obowiązkowy zdajesz na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
język obcy nowożytny – jeżeli jest to ten sam, który zadeklarowałeś jako obowiązkowy to zdajesz na poziomie rozszerzonym.

Powyższe tabele zawierają jedynie zbiorcze zestawienia. tutaj znajdują się pełne informatory dla poszczególnych przedmiotów pochodzące z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij