Program PIERWSZY ROK – Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia

Aktualnie niewiele młodych ludzi pochodzących ze wsi i małych miasteczek rozpoczyna studia. Ze względu na trudne warunki materialne swoich rodzin, młodzi zdolni i ambitni rezygnują ze studiów i ze swoich marzeń. Start w życie studenckie, owszem jest trudny i wiąże się z wieloma zmianami, ale nie jest niemożliwy. 

Maturę zdać trzeba samemu, a z resztą problemów może pomóc program stypendialny „Pierwszy Rok”, którego celem przede wszystkim jest pomoc młodzieży w rozpoczęciu nauki w szkołach wyższych przez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. 

Z doświadczenia wiemy, że to działa! Sam Fundator FEJJ – Jerzy Juzoń otrzymał stypendium na pierwszym roku, dzięki któremu mógł utrzymać się oraz ukończyć studia. Był to kamień węgielny, na którym samodzielnie zbudował swoje życie, a dziś wykorzystując prywatne środki pomaga młodzieży, w podobnej sytuacji, w której sam się kiedyś znalazł.

Adresaci

Pomoc na początku studiów jest bardzo ważna, zwłaszcza, gdy konieczna jest zmiana mieszkania i rozpoczęcia życia na własny rachunek, dlatego program jest adresowany do maturzystów, którzy:

  • Zostali właśnie przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Polskiej uczelni akademickiej
  • Mieszkają na wsiach lub w miastach do 30 tys. mieszkańców
  • Pochodzą z rodzin o niskich dochodach
  • Są odważnymi, młodymi ludźmi i nie boją się sięgnąć po edukację i swoją przyszłość
  • A dodatkowo spełniają pozostałe warunki określone w Statucie i w Regulaminie

Stypendium przyznawane jest niezależnie od dotychczasowych osiągnięć naukowych – wierzymy, że każdy zasługuje na szansę, niezależnie od ich dotychczasowych wyników.

Krok po kroku

Przed zarejestrowaniem się na stronie Fundacji zapoznaj się zRegulaminem

Kandydat / Kandydatka musi spełniać wszystkie jego warunki. Każdy może uczestniczyć tylko w jednym programie stypendialnym Fundcji FEJJ.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie wniosku, po zarejestrowaniu się na stronie. 

Kontakt z Fundacją odbywa się wyłącznie drogą mailową: styp.1rok@fejj.pl. Podpisz się imieniem i nazwiskiem, aby otrzymać odpowiedź.

Krok 1: Rejestracja

Wybierz właściwy program stypendialny i zarejestruj się na stronie. Kliknij w link aktywacyjny w mailu.

Krok 2: Wypełnianie wniosku

Wniosek można wypełniać wieloetapowo. Na każdym etapie możesz go zapisać i wrócić do edycji w późniejszym terminie.

Etap I Potwierdź, że spełniasz wszystkie kryteria Regulaminu

Etap II Zaakceptuj Regulamin

Etap III Wypełnij swoje dane osobowe i dane uczelni i załącz zaświadczenie potwierdzające stałe zameldowanie na wsi lub w mieście do 30 tys. mieszkańców

Etap IV Uzupełnij tabelę z dochodem i dołącz wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z Załącznikiem nr 3

Etap V Sprawdź poprawność podanych przez Ciebie danych i wyślij wniosek. Po wysłaniu, wydrukuj, podpisz i przechowuj w swojej dokumentacji.

Krok 3: Wysłanie wniosku

Wysłany wniosek jest automatycznie przekazywany Fundacji oraz uczelni w celu potwierdzenia Twojego wpisu na listę studentów. Jeśli adres mailowy uczelni, na jaki został wysłany wniosek jest błędny, możesz go zmienić logując się na konto. Po dokonaniu zmiany wyślij wniosek ponownie.

UWAGA! Uczelnia nie potwierdzi Twojego wpisu na listę studentów bez Twojej interwencji. Potwierdzenie możesz uzyskać w jeden z poniższych sposobów:

a) uczelnia dokonuje elektronicznego potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam” w mailu nadesłanym przez Fundację. Upoważnij uczelnię do potwierdzenia swoich danych – dostarcz im Załącznik nr 2,

b) poproś Uczelnię o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę studentów w formie papierowej i wyślij skan do Fundacji,

c) wyślij do Fundacji print screen (zrzut ekranu) z indywidualnego konta studenta, z Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), potwierdzający przyjęcie na studia/ wpis na listę studentów, wraz z podpisanym Oświadczeniem IRK o przyjęciu na uczelnię.

Pamiętaj! Osobiście dopilnuj i uzyskaj potwierdzenie w regulaminowym terminie.

Krok 4: Weryfikacja wniosku przez Fundację

Fundacja dokonuje weryfikacji wniosku i sprawdza poprawność przysłanych dokumentów. W przypadku braku lub błędów w załączonych przez Ciebie dokumentach, Fundacja poprosi o przysłanie dokumentów brakujących.

O pierwszeństwie uzyskania stypendium decyduje data i godzina złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Po zatwierdzeniu listy stypendystów przez Fundacje, otrzymasz maila z informacją o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium.

Krok 5: Potwierdzenie rozpoczęcia studiów

Jeśli otrzymałeś/-aś maila z informacją o przyznaniu stypendium, w kolejnym kroku potwierdź swój status studenta. Potwierdzenie możesz uzyskać w jeden z poniższych sposobów:

a) uczelnia dokonuje elektronicznego potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam” w mailu nadesłanym przez Fundację. Upoważnij uczelnię do potwierdzenia swoich danych – dostarcz im Załącznik nr 2,

b) poproś uczelnię o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego status studenta w formie papierowej i wyślij skan do Fundacji lub załącz na swoim koncie klikając w „Potwierdzenie rozpoczęcia studiów”.

Pamiętaj! Osobiście dopilnuj i uzyskaj potwierdzenie w regulaminowym terminie.

Krok 6: Potwierdzenie zaliczenia I semestru

W marcu Fundacja wyśle do uczelni maila z prośbą o potwierdzenie pełnego zaliczenia I semestru studiów.

Potwierdzenie możesz uzyskać w jeden z poniższych sposobów:

a) uczelnia dokonuje elektronicznego potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam” w mailu nadesłanym przez Fundację. Upoważnij uczelnię do potwierdzenia swoich danych – dostarcz im Załącznik nr 2,

b) poproś uczelnię o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego status studenta w formie papierowej i wyślij skan do Fundacji lub załącz na swoim koncie klikając w „Potwierdzenie zaliczenia I semestru”. Uwaga! Na zaświadczeniu musi znajdować się zapis: student zaliczył I semestr.

Pamiętaj! Osobiście dopilnuj i uzyskaj potwierdzenie w Regulaminowym terminie.

Jeżeli:

a) nie zaliczyłeś/-aś I semestru lub

b) otrzymałeś/-aś warunkowe zaliczenie I semestru lub

c) przeszedłeś/ przeszłaś na II semestr z długiem punktowym ECTS,

 to zostaniesz skreślony/-a z listy stypendystów i stypendium nie będzie dalej wypłacane.

Krok 7: Potwierdzenie zaliczenia II semestru

Na przełomie czerwca i lipca, poinformuj Fundację czy zaliczyłeś/-aś II semestr. Zaloguj się na swoje konto, kliknij w „Potwierdzenie zaliczenia II semestru” i wybierz jedną z trzech odpowiedzi:

a) zaliczyłem/-am II semestr

b) nie zaliczyłem/-am II semestru

c) zaliczyłem/-am II semestr częściowo.

Niezależnie którą odpowiedź wybrałeś/-aś, otrzymasz ostatnią ratę stypendium. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij