Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2015

61 % to średni wynik szóstoklasistów z matematyki podczas tegorocznego ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty. Średni wynik uzyskany z języka polskiego to 73%, a z angielskiego 78%.

– Bardzo nas cieszą te wyniki, dlatego, że po raz pierwszy postawiliśmy na umiejętności złożone. Chodziło nie tylko o to, żeby sprawdzić wiedzę dzieci, ale o to, by sprawdzić czy umieją z niej korzystać. Ten egzamin był inny niż w latach ubiegłych – powiedziała minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska po przedstawieniu wyników sprawdzianu.

Tegoroczni uczniowie VI klas szkół podstawowych są pierwszym rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nowa podstawą programową kształcenia ogólnego i pisał sprawdzian w nowej formule.

Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Drugą częścią sprawdzianu był test z wybranego przez ucznia języka obcego.

W części matematycznej szóstoklasiści najlepiej radzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały umiejętność posługiwania się ułamkami zwykłymi. Zdecydowanie więcej problemów sprawiały im ułamki dziesiętne. Najtrudniejsze w tej części okazało się zadanie 15., w którym oceniali prawdziwość zdania – wartość wyrażenia 4,3 X 75 jest równa wartości wyrażenia 4,3 X 7,5. To zadanie poprawnie rozwiązało zaledwie 35 proc. uczniów.

W części z języka polskiego uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność wyszukiwania w tekście informacji. Gorzej wypadali w zdaniach, które sprawdzały ich świadomość językową.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Szóstoklasiści, którzy nie mogli napisać go 1 kwietnia, muszą to zrobić w drugim – dodatkowym terminie – 1 czerwca.

Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego; w przypadku wyboru innej szkoły wynik może zdecydować czy będzie się on uczył w wybranej szkole.

Zaświadczenia wydane przez CKE z wynikiem uzyskanym ze sprawdzianu uczniowie dostaną 26 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij