Petycja do MEN Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego


Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe zbiera podpisy pod swoją petycją dotyczącą rozwiązań na sprawdzianie w 6 klasie. Ich zdaniem przeprowadzanie sprawdzianu na 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego uniemożliwia nauczycielom rzetelne przygotowanie uczniów do pierwszego w ich życiu poważnego egzaminu państwowego. Jeżeli zgodzasz się z tym podpisz petycję. Można to zrobić bezpośrednio na stronie wydawnictwa.

PETYCJA

Wyznaczenie terminu sprawdzianu w 6 klasie na 1 kwietnia 2015 r. powoduje w konsekwencji skrócenie czasu nauki o 3 miesiące. To niemal 1/3 całego roku szkolnego.

Wyrażamy obawę, że sprawdzian ten – pomyślany jako probierz efektywności nauczania szkół i skuteczności pracy nauczycieli – nie będzie miarodajny.

Wybór tak wczesnej daty uniemożliwi nam zrealizowanie całej podstawy programowej przed sprawdzianem. Spowoduje to różnice w poziomie przygotowania poszczególnych szkół i klas – nauczyciele indywidualnie będą musieli decydować, które treści pominąć. W niektórych wypadkach negatywnie zaważy to na przyszłości uczniów, którzy – nie ze złej woli, lecz na skutek wspomnianych okoliczności – nie opanują całego materiału.

Kolejną niepokojącą kwestią jest organizacja nauki po sprawdzianie, kiedy to do końca roku szkolnego pozostaną prawie 3 miesiące. Obawiamy się, że wśród uczniów mogą pojawić się rozprężenie i brak motywacji do dalszej pracy.

Pragnąc usprawnić obecny system, przedstawiamy dwie propozycje wyjścia z tej sytuacji:

Rozwiązanie 1.
Zmiana terminu – organizacja sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej na początku czerwca
Korzyści: więcej czasu (2 miesiące) na przyswojenie treści programowych z II etapu edukacyjnego; większy komfort pracy nauczycieli; szansa na praktyczną realizację postulatu nauczania rozwijającego myślenie i rozumienie omawianych treści.

Rozwiązanie 2.
Utrzymanie terminu kwietniowego przy jednoczesnym wskazaniu treści podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego, które nie będą obowiązywać na sprawdzianie
Korzyści: wyeliminowanie różnic w poziomie przygotowania uczniów korzystających z różnych programów nauczania.

Apelujemy do Pani Minister o jak najszybsze uregulowanie omawianych kwestii. Mamy nadzieję, że wskazane przez nas dwa konkretne rozwiązania ułatwią szybką decyzję i ogłoszenie stanowiska MEN do końca 2014 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij