Zmiany na egzaminach od 2015 roku

W roku szkolnym 2014/2015 na uczniów kończących szkołę podstawową i ponadgimnazjalną czekają spore zmiany. Maturzyści zmierzą się z nową Maturą 2015, a szóstoklasiści napiszą sprawdzian szóstoklasisty na nowych zasadach.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015
Sprawdzian szóstoklasistów będzie się składał z dwóch części, które odbędą się w tym samym dniu.
Pierwsza część sprawdzianu szóstoklasistów to zadania z języka polskiego i matematyki, a uczniowie na uporanie się z nimi będą mieli 80 minut.
Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna zadania z języka polskiego i matematyki będą zarówno zamknięte jak i otwarte. Uczniowie napiszą również dłuższą wypowiedź pisemną. Niektóre zadania będą oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.

Druga część sprawdzianu szóstoklasistów 2015 jest nowością, gdyż będzie sprawdzała wiedzę z języka obcego, czego wcześniej nie wymagano. Na tę część sprawdzianu przeznaczono 45 minut. Szóstoklasiści będą mogli wybrać tylko ten język, którego uczyli się w szkole. Obowiązują: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki i włoski.
Jeśli uczeń z powodów losowych nie przystąpi do sprawdzianu, będzie mógł go pisać w innym, ustalonym przez CKE terminie.

MATURA 2015 część ustna:
Istotna zmiana dotyczy matury ustnej z języka polskiego. Do tej pory maturzysta musiał przygotować prezentację na wybrany przez siebie temat, przedstawić ją komisji, a następnie odpowiedzieć na jej pytania. Od tego roku uczeń będzie odpowiadał na wylosowane przez siebie pytanie. Pytania dotyczyć będą fragmentów tekstów – literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji. Uczeń będzie miał 15 minut na przygotowanie odpowiedzi.

MATURA 2015 część pisemna:
Część pisemna matury także ulegnie zmianie. Dotychczas nie było wymogu, aby uczeń zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym. Jak informuje CKE, od 2015 roku każdy maturzysta będzie musiał zdać przynajmniej jeden dodatkowy przedmiot na tym poziomie. Do wyboru będą mieli: biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematykę i wiedzę o społeczeństwie.

Wynik uzyskany na egzaminie z przedmiotu dodatkowego nie będzie miał jednak wpływu na to, czy uczeń zdał czy nie. Decyduje o tym tylko ilość punktów zdobytych na poziomie podstawowym. Uczeń ma obowiązek na tym poziomie napisać egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Aby zdać musi zdobyć przynajmniej 30 % z każdego z nich.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij