Wstępne wyniki sprawdzianu szóstoklasisty.

Uczniowie w skali całego kraju zdobyli średnio 25,82 punktów na 40 możliwych. Rok temu mieli tylko 24,03 pkt.

Sprawdzian szóstoklasisty sprawdza nie tylko wiedzę ucznia, ale też jego umiejętności. W jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie.

W tegorocznym tekście rozwiązywanym przez szóstoklasistów było 26 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte – należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych. Szóstoklasiści musieli też napisać tekst własny na zadany temat. Na napisanie sprawdzianu mieli 60 minut.

Ze wstępnej informacji CKE wynika, że jeśli chodzi o czytanie, średni wynik szóstoklasistów w tym roku wyniósł 7,79 na 10 możliwych punktów, pisanie – 5,81 na 10, rozumowanie – 4,55 na 8, korzystanie z informacji – 2,73 na 4 możliwe do zdobycia punkty, a wykorzystywanie wiedzy w praktyce – 4,98 na 8 punktów.

Najwyższy średni wynik (27,8 pkt) uzyskali uczniowie ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, najniższy (24,7 pkt) – uczniowie ze szkół wiejskich.

Do tegorocznego sprawdzianu 1 kwietnia przystąpiło ponad 350 tys. szóstoklasistów w całej Polsce. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Uczeń, który z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do sprawdzianu w kwietniu, będzie go pisał w drugim terminie – 3 czerwca.

Jeśli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w gimnazjum rejonowym, to liczba uzyskanych przez niego punktów ze sprawdzianu nie ma większego znaczenia – i tak zostanie przyjęty do szkoły. Zaświadczenia wydane przez CKE z wynikiem uzyskanym ze sprawdzianu uczniowie dostaną 27 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

Ostatni taki egzamin

Tegoroczni szóstoklasiści są ostatnim rocznikiem, który zdawał sprawdzian w formule obowiązującej od 2002 r. Od przyszłego roku test zmieni formę. Będzie się składał z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzi wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Drugą częścią egzaminu będzie test ze znajomości języka obcego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij