Wskocz w okienko – praca dla nauczycieli

Jest sposób na to, by wykorzystać potencjał nauczycieli, a także… kontrolować absencję pedagogów

Niż demograficzny powoduje, że co roku w Polsce traci pracę kilka tysięcy nauczycieli, a rosnąca liczba pedagogów pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Tymczasem nauczyciele to jedna z najlepiej wykształconych grup zawodowych, na którą przepisy nakładają obowiązek stałego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych. W dobrze pojętym interesie lokalnych społeczności leży, aby ten kapitał ludzki właściwie spożytkować.

Szacuje się bowiem równocześnie, iż ze względu na zwolnienia lekarskie lub nieobecności związane z wycieczkami, zajęciami poza szkołą czy szkoleniami codziennie w szkole nieobecnych jest ok. 5% nauczycieli, co znacząco zakłóca przebieg procesu dydaktycznego. Oznacza to bowiem, że w szkołach prowadzonych przez średniej wielkości gminę każdego dnia nie pojawia się blisko 20 nauczycieli, którzy powinni realizować ponad 350 godzin zajęć tygodniowo. Część z tych zajęć bezpowrotnie przepada; dyrektor placówki, ustawowo zobligowany do zapewnienia realizacji podstawy programowej, musi szukać zastępstwa.

Wsparciem dla dyrektora poszukującego nauczyciela na nagłe lub długotrwałe zastępstwo jest serwis internetowy OKIENKA.EDU.PL, czyli centralna baza nauczycieli, którzy poszukują pracy bądź pracy dodatkowej, a dysponują stosownymi kwalifikacjami, które sami szczegółowo opisują w swoim profilu w serwisie. Dyrektor placówki może przeglądać bazę w poszukiwaniu najwłaściwszego kandydata, posiadającego wymagane uprawnienia i doświadczenie oraz legitymującego się sukcesami zawodowymi.

Serwis nadaje specjalne uprawnienia organom prowadzącym. Organ uzyskuje dostęp do pełnych danych z obszaru gminy lub powiatu i to zarówno na poziomie analitycznym jak i zagregowanym, co umożliwia tworzenie bazy kompetencji oświatowych w regionie oraz bazy potrzeb oświatowych w zakresie zasobów pracy. Taka wiedza o dostępnych zasobach w zestawieniu z potrzebami pozwala m.in. na optymalizację zatrudnienia i wybór najlepszych nauczycieli.

OKIENKA.EDU.PL w organie prowadzącym to również doskonałe narzędzie analityczne przy corocznej pracy z arkuszem organizacyjnym czy do planowania działań w zakresie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Wreszcie serwis ten może stać się elementem kontroli zarządczej w organie prowadzącym, poprzez umożliwianie wypełniania ustawowego obowiązku realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a więc w duchu Ustawy o Finansach Publicznych.

Powstały przy wsparciu funduszy unijnych z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka serwis OKIENKA.EDU.PL jest w tej chwili testowany w gminach i powiatach o najwyższych wskaźnikach EWD; twórcy serwisu założyli bowiem, że to tam szczególnie dba się o wysoki poziom nauczania oraz iż właśnie te organy będą najbardziej otwarte na nowinki i narzędzia technologiczne usprawniające pracę. Ale serwis przyjmuje też zgłoszenia od przedstawicieli innych organów prowadzących, którzy chcieliby bezpłatnie przetestować to rozwiązanie w swojej gminie lub powiecie.
Tak więc z „okienek” skorzystamy wszyscy.

 

Autor: Michał Fijoł

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij