10 października 2023 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 21. Gala Konkursu Nauczyciel Roku. 

Konkurs organizuje tygodnik „Głos Nauczycielski”. 

 • Tradycyjnie przyznane zostaną też tytuły Przyjaciela Szkoły oraz Inicjatywy Edukacyjnej Roku. 
 • Podczas Gali rozstrzygnięty zostanie także – już po raz trzeci – Konkurs Nauczyciel Jutr@, organizowany wspólnie z Fundacją Orange.  

Jury pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego postanowiło nominować do tytułu Nauczyciel Roku 2023 następujące osoby:

 • Martę Badowską ze Szkoły Podstawowej nr 49 im. ks. Bronisława Komorowskiego w Gdańsku,
 • Alicję Gawrońską ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim,
 • Milenę Ginko z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku,
 • Zdzisławę Głowienkę ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku,
 • Patrycję Karykowską ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach,
 • Edytę Laskowską ze Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Gołby w Bachowicach,
 • Anitę Mańdok z Polskiej Szkoły we Freiburgu,
 • Łukasza Perczaka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy,
 • Elżbietę Pławecką z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa we Wrocławiu,
 • Radosława Potraca ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. w Warszawie,
 • Dorotę Remiszewską z Przedszkola nr 13 w Skierniewicach,
 • Martę Szymczyk ze Społecznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi,
 • Agatę Wdowik z Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu.

Natomiast do tytułu Nauczyciel Jutr@ 2023 nominowani zostali (kolejność alfabetyczna)::

 • Aleksandra Janicka z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Strzyżowicach;
 • Agnieszka Kopacz z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie;
 • Nina Kowalik z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 1939  w Mokrej;
 • Dominika Siwek z Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce- Leszczynach;
 • Hanna Stachera z Technikum dla Niewidomych w Laskach;
 • Artur Tutka z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.

Tytuł Nauczyciela Roku 2023 zdobył warszawski pedagog Radosław Potrac, który pracuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. Jest nauczycielem historii, wychowania do życia w rodzinie, a także nauczycielem wspomagającym. To również pedagog specjalny – terapeuta, archeolog podwodny, dogoterapeuta, historyk, varsavianista. Redaktor wielu artykułów historycznych i poświęconych turystyce osób z niepełnosprawnością – oraz publikacji w WIW – „Dzieci w Powstaniu Warszawskim”, „Tacy mali – tacy wielcy” i innych. Animator aktywności lokalnych związanych z Pragą Północ i jej historią.

Dwa równorzędne wyróżnienia w konkursie trafiły do Anity Mańdok, nauczycielki języka polskiego jako ojczystego w Polskiej Szkole we Fryburgu (Badenia-Wirtembergia) oraz Marty Szymczyk, pedagożki w Społecznej Szkole Podstawowej Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi.

Tytuł Nauczyciela Jutr@ otrzymała Aleksandra Janicka z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Strzyżowicach. Pani Aleksandra pracuje z dziećmi w oparciu o edukację planu daltońskiego, który zakłada naturalne podążanie za dzieckiem, jego potrzebami i możliwościami. Dzięki takiemu podejściu podopieczni Aleksandry Janickiej wiele zadań podejmują z własnej inicjatywy. W przedszkolu według pomysłu nauczycielki powstała także rada dziecięca. W jej ramach dzieci podejmują takie tematy jak: zakup zabawek, układanie jadłospisu i organizacja dni tematycznych.

źródło: znp.pl

Dariusz Martynowicz, nauczyciel języka polskiego w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach otrzymał tytuł Nauczyciela Roku 2021. Zwyciężył w konkursie organizowanym przez tygodnik „Głos Nauczycielski”, którego celem jest uhonorowanie nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne.

W konkursie przyznano także dwa wyróżnienia. Otrzymały je: Joanna Świercz, nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr. 31 im. UNICEF w Opolu i Joanna Waszkowska, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o mediach w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater w Sosnowcu.


„W Konkursie Nauczyciel Roku od pierwszej edycji poszukujemy i nagradzamy osoby, które są ponadprzeciętne w wielu wymiarach. Pierwszy to wymiar dydaktyczny, czyli oceniamy to, jakimi są nauczycielami swoich przedmiotów. Drugi aspekt to osiągnięcia wychowawcze, które często pozostają w cieniu tych dydaktycznych, bo te ostatnie łatwiej wymierzyć. Trzeci obszar to działalność organizacyjna. I w tej kwestii nasi laureaci także stanowią czołówkę peletonu. Sukcesy, które osiągali na tych polach, są godne najwyższego podziwu” – powiedział prof. Stefan M. Kwiatkowski, przewodniczący Jury Konkursu, a zarazem wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Zwycięzca tegorocznego konkursu na Nauczyciela Roku od dwóch pracuje w Myślenicach ucząc języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym. Wcześniej był zatrudniony w V LO w Krakowie. Jest aktywistą i społecznikiem (był jednym z inicjatorów akcji lokalnej „Regio-mural Kliszczacy”) oraz trenerem, który uczy innych nauczycieli nowych technologii i sposobów ich wykorzystywania w pracy nauczyciela. No co dzień prowadzi autorski program nauczania oparty na myśleniu wizualnym w edukacji z elementami matematyki i programowania. Kiedy uczył jeszcze w V LO w Krakowie stworzył interdyscyplinarny zespół złożony z uczniów klasy humanistycznej oraz algorytmicznej. W ogólnopolskich zawodach algorytmicznych jego drużyna osiągnęła najlepsze wyniki w kraju. Wprowadzał też na swoich lekcjach elementy edukacji architektonicznej w ramach pilotażowego programu „Kształtowanie przestrzeni” we współpracy z Izbą Architektów RP.

Podczas gali wręczania nagrody mówił:

„Wierzyłem w szkołę, w której uczeń jest podmiotem, wierzyłem w szkołę pełną autonomii, w szkołę, która rozwija kompetencje XXI w. związane z życiem społecznym, kreatywnością. Chciałbym moim uczniom serdecznie podziękować, bo nawet najwspanialszy nauczyciel nie może nic, jeżeli nie ma uczniów, którzy wierzą w to, co robi i doceniają to”- mówił Dariusz Martynowicz odbierając nagrodę.

„Chciałem przeprosić uczniów, których w 35-osobowej klasie, w której byłem wychowawcą, nie zauważyłem, mogłem pominąć, ale zawsze starałem się być jak najlepszym nauczycielem, ale też towarzyszem. Dla mnie jako nauczyciela języka polskiego polska tożsamość, polska literatura jest istotna, ale nie godzę się na fałszywe opozycje, które są nam wmawiane. Istnieje piękne staropolskie słowo „gościnność”, które zgodnie z etymologią zawiera dwa słowa „gość” i „inność”, bo nie jest trudno przyjąć kogoś, kto jest taki sam, kto identycznie myśli, trudno jest przyjąć kogoś, kto jest inny niezależnie od tego, czy pod słowo inność postawimy człowieka o innej narodowości, imigranta, czy o innej niż my orientacji seksualnej, o innych przekonaniach politycznych” – mówił Nauczyciel Roku.

Przywołał też słowa Olgi Tokarczuk, że spotkanie z człowiekiem to spotkanie z kimś różnym i że spotykamy się z ludźmi, żeby zobaczyć, to co jest różne i z tymi, którzy od nas się różnią, zostajemy najdłużej.

„Spotykamy się po to, żebyśmy zobaczyli, czym sami nie jesteśmy, dlatego tak ważne jest dla mnie nie tylko to, co robię w mojej klasie. Ważna jest dla mnie polska szkoła, która, chciałbym, by była miejscem spotkania z każdym różnym człowiekiem”- podkreślał Dariusz Martynowicz.

„Proszę, aby wszyscy, którzy mogą wykazali się troskę o edukację. Marian Turski powiedział „Nie bądźcie obojętni”. Chciałem zaapelować nie tylko do tych, którzy dzisiaj są na gali, bo wierzę, że los polskiej szkoły jest państwu drogi, ale przede wszystkim do tych, którzy mogą wpłynąć na to, co z polską szkołą będzie się działo, abyście byli z rodzicami, nauczycielami, nauczycielkami, byście chcieli słuchać tych głosów i ich perspektyw”.

Konkurs Nauczyciel Roku organizuje od 2002 r. tygodnik „Głos Nauczycielski”. Kandydatów do tytułu zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne. W 2019 r. tytuł Nauczyciela Roku otrzymała Zyta Czechowska, nauczycielka i pedagog specjalny w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku (Wielkopolska). W ubiegłym roku w związku z pandemią COVID-19 konkurs się nie odbył.

Nauczycielka Jutr@ z Kudowy-Zdroju

Po raz pierwszy przyznano również – razem z Fundacją Orange – tytuł Nauczyciel Jutr@. Spośród pięciu nominowanych (Marek Grzywna ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu, Michalina Ignaciuk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Osiek” w Gdańsku, Agata Karolczyk-Kozyra z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie, Joanna Mikusek-Przystajko ze Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju, Aleksandra Schoen-Kamińska ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile) statuetkę otrzymała Joanna Mikusek-Przystajko.

Dlaczego wybrano akurat Panią Joannę?

„Poszukiwaliśmy nauczycieli i nauczycielek, którzy w sposób mądry wykorzystują nowe technologie w nauczaniu. Ale nie szukaliśmy geeków” – zaznaczył Konrad Ciesiołkiewicz, prezes fundacji Orange. – „Tylko takich nauczycieli, którzy na pierwszym miejscu stawiają relacje z uczniem”.

Joanna Mikusek-Przystajko to szkolna pedagożka i nauczycielka etyki, która na swoich zajęciach wspólnie z uczniami programuje roboty. Swoja klasę zgłosiła też do programu SuperKoderzy – ścieżka „Odkrywcy fizyki”. To była jej odpowiedź na konieczność przejść całego systemu nauzania do internetu.

Jesteś po historii, polonistyce, biologii, matematyce lub kierunku pokrewnym? A może już uczysz w szkole? Możesz u nas zdobyć uprawnienia nauczycielskie, a także rozwinąć swoje kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne. Rozpocznij jedyne w Polsce bezpłatne dzienne studia podyplomowe i zdobądź stypendium. 

Uwaga! Trwa II tura rekrutacji. Na kandydatów czeka kilkanaście ostatnich miejsc!

Prowadzimy studia w ramach czterech ścieżek nauczycielskich:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • biologia z przyrodą

Czekają na Ciebie:

 • bezpłatne dzienne studia podyplomowe
 • stypendium do 2 tys. zł miesięcznie
 • darmowy pokój w akademiku UW
 • uprawnienia nauczycielskie
 • dyplom Uniwersytetu Warszawskiego
 • gwarantowana propozycja pracy

Kto może przystąpić do rekrutacji?

Studenci i studentki ostatniego roku studiów magisterskich na kierunkach: 

 • filologia polska
 • historia
 • biologia oraz kierunki pokrewne* (np. ochrona środowiska, biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia)
 • matematyka oraz kierunki pokrewne* (np. fizyka, informatyka, finanse i rachunkowość)

Absolwenci i absolwentki studiów magisterskich na kierunkach:

 • filologia polska
 • historia
 • biologia oraz kierunki pokrewne* (np. ochrona środowiska, biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia)
 • matematyka oraz kierunki pokrewne* (np. fizyka, informatyka, finanse i rachunkowość)

Czynni nauczyciele i nauczycielki ze stażem do 10 lat, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje dydaktyczne i wychowawcze, uczący następujących przedmiotów:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • biologia i przyroda

* w przypadku studiów pokrewnych kandydat/ka musi legitymować się odpowiednią liczbą godzin przedmiotów kierunkowych. Każdorazowo analizowany jest zatem suplement do dyplomu. 

Rekrutacja do Szkoły Edukacji – jak wygląda?

W procesie rekrutacyjnym sprawdzamy wiedzę merytoryczną kandydata/kandydatki oraz predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela. Nabór ma dwa etapy:

 1. Najpierw kandydat/ka wypełnia formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ. Oprócz danych kontaktowych, CV i skanu dyplomu kandydaci załączają również list motywacyjny.
 2. Następnie osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Szkoły Edukacji w Warszawie. W trakcie rozmowy rozwiązują zadanie merytoryczne (przedstawiają własne rozwiązanie zadania i ustosunkowują się do sposobu rozwiązania go przez ucznia). Omawiają też swoje motywacje do podjęcia studiów nauczycielskich oraz przedstawiają rekomendację na temat kompetencji zawodowych, społecznych lub akademickich.

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiologiczną, do odwołania możliwa będzie realizacja rozmów rekrutacyjnych także online.

Druga tura rekrutacji potrwa do 28 czerwca. Więcej informacji o jej przebiegu można znaleźć w naszym przewodniku, dostępnym TUTAJ. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się TUTAJ

ZOBACZ, co mówią nasi absolwenci o studiach w Szkole Edukacji. FORMULARZ REKRUTACYJNY

Stypendium

Studenci Szkoły Edukacji mogą się ubiegać o stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie. Wsparcie finansowe, ufundowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, pozwala na pokrycie kosztów utrzymania w czasie studiów. Dzięki niemu nasi studenci mogą się skupić na swoim nauczycielskim rozwoju, bez presji i martwienia się o sytuację finansową.

W roku akademickim 2019/2020 stypendium otrzymało 100% naszych studentów.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację do Szkoły Edukacji PAFW i UW, a dochód na członka rodziny nie przekracza 3.000 PLN brutto miesięcznie.

Osoby spoza Warszawy mogą także otrzymać bezpłatny jednoosobowy pokój w akademiku UW. Więcej o programie stypendialnym TUTAJ.

Szkoła Edukacji – kim jesteśmy?

Szkoła Edukacji to miejsce, w którym pokazujemy przyszłym, początkującym i doświadczonym nauczycielom, jak uczyć i wychowywać w każdym działaniu.

 • Budujemy wspólnotę skutecznych i zaangażowanych pedagogów
 • Dajemy im praktyczną wiedzę i sprawdzone narzędzia
 • Tworzymy przestrzeń do rozmowy o tym, czym jest dobra edukacja

Nasza szkoła powstała w 2015 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Uniwersytetem Warszawskim. Co istotne, działania SE mają charakter niekomercyjny – są nastawione na poprawę jakości edukacji w Polsce.

Jesteśmy jedynym miejscem w Polsce, które prowadzi bezpłatne dzienne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli języka polskiego, historii i WOS, biologii oraz matematyki. Prowadzimy też całoroczne kursy doskonalące i warsztaty psychologiczno-dydaktyczne dla rad pedagogicznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kursach doskonalących i warsztatach dla rad pedagogicznych, kliknij TUTAJ.

Nauczyciele w wielu szkołach w Polsce rozpoczęli tzw. „strajk włoski”, protest przeciwko niskim płacom i złej organizacji swojej pracy. Polega on na rygorystycznym przestrzeganiu ustawowego limitu 40 godzin pracy w tygodniu.
Często w tym czasie nie ma już miejsca na kilkudniowe wycieczki szkolne, dodatkowe zajęcia kółek przedmiotowych i przygotowań do konkursów czy egzaminów końcowych.
Rodzice zaniepokojeni tą sytuacją i w trosce o swoje dzieci szukają różnych rozwiązań. Coraz popularniejsze jest zakładanie przez Radę Rodziców własnego stowarzyszenia lub fundacji. Taka struktura prawna pozwala Radzie na podpisanie z nauczycielami umów zleceń i wypłacenie wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy. Od kilku lat takie stowarzyszenie działa z powodzeniem w renomowanym liceum „Poniatowskiego” w Warszawie.
Wpłaty na konto stowarzyszenia są dobrowolne, a z zajęć mogą skorzystać wszyscy zainteresowani uczniowie, nawet jeżeli ich rodzice nie dokonali stosownej wpłaty na ten cel. Umowna składka, na którą zgodzili się wszyscy rodzice w 2018 roku wynosiła 350zł. Z tych pieniędzy Rada Rodziców poprzez swoje stowarzyszenie oprócz dodatkowych zajęć sfinansowała między innymi ciepłą herbatę dla wszystkich uczniów w miesiącach zimnych, udział mniej zamożnych uczniów w wycieczkach szkolnych, a także drobne remonty w budynku szkoły.
Model finansowania dodatkowych zajęć wypracowany w tej szkole przez rodziców, nauczycieli i uczniów działa sprawnie. Czy jest to jednak pomysł do skopiowania w innych szkołach , zwłaszcza w mniejszych miejscowościach??? Jak w wielu innych obszarach funkcjonowania naszego państwa potrzebne są dobre rozwiązania systemowe.

źródło: Gazeta Wyborcza

Manifestacja organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie największą od lat demonstracją pracowników oświaty: nauczycieli, pracowników obsługi, pracowników administracji i kadry kierowniczej wszystkich typów szkół, a także środowisk edukacyjnych: organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz oświaty, rodziców, przedstawicieli samorządów i wszystkich osób, którym zależy na dobru uczniów polskich szkół.

Protestujący bedą się domagać NATYCHMIASTOWEGO WYCOFANIA PROJEKTU REFORMY i ROZPOCZĘCIA RZECZYWISTEJ DEBATY DOTYCZĄCEJ PROBLEMÓW EDUKACJI

NIE ZGADZAJĄ SIĘ NA:
– demontaż systemu, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;
– tworzenie atmosfery zagrożenia utratą pracy przez wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;
– zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;
– brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty.

Manifestacja 19 listopada w Warszawie!
szegółowy plan manifestacji:
http://www.znp.edu.pl/element/2879/MEDIA._Ogolnopolska_Manifestacja_Nie_dla_chaosu_w_szkole

 

10 października, w całej Polsce odbędzie się protest nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego wraz z koalicją „Nie dla chaosu w szkole” zapowiedzieli pikiety przed gmachami urzędów wojewódzkich. Pikiet będzie 17 (dwie w woj. zachodniopomorskim – w Szczecinie i Koszalinie).

W ten sposób Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje przeciw planowanej reformie edukacji, która spowoduje chaos i zwolnienia w oświacie. Wg ZNP, proponowana reforma ustroju szkolnego:

 • ma charakter rewolucyjny: zburzy wszystkie struktury systemu tworzone przez wiele lat i w krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych;
 • będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego;
 • stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji, a jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości edukacji i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć;
 • spowoduje zwolnienia nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkolnej administracji i obsługi, przede wszystkim z gimnazjów.

Sławomir Broniarz podkreśla, że poniedziałkowe protesty to wyłącznie strajk ostrzegawczy. Jeśli Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, zignoruje je, nie jest wykluczone, że dojdzie do całkowitego strajku nauczycieli. Związek apeluje o wycofanie projektu ustawy likwidującej gimnazja oraz o rozpoczęcie dyskusji o rzeczywistych problemach szkoły. Zwiększenie nakładów na edukację. Zaprzestania przerzucania kolejnych oświatowych obowiązków na samorządy.

 

Katarzyna Nowak-Zawadzka, pedagog szkolna z Warszawy, została „Nauczycielem Roku 2015” w konkursie organizowanym już po raz 14 przez „Głos Nauczycielski”, którego celem jest uhonorowanie nauczycieli, cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we wtorek 13 października, na Zamku Królewskim w Warszawie.

Na liście nauczycieli nominowanych do nagrody, oprócz Pani Katarzyny znaleźli się:

– Beata Buła – Gimnazjum w Cieszkowach

– Bożena Cudak – VIII LO w Krakowie

– Alicja Gałęziowska – Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu

– Ewa Gatnar – Zespół Szkół nr 1 w Rybniku

– Beata Gendek-Barhoumi – VII LO w Częstochowie

– Jolanta Hodur – Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach

– Krzysztof Kwiatkowski – Szkoła Podstawowa w Turzy Małej

– Anna Mynyk – II LO w Ostrołęce

– Magdalenę Piekło – Zespół Szkół w Grobli

– Mariusz Sokołowski – Gimnazjum w Wasilkowie

– Izabela Starosta-Byczyńska – Zespół Szkół w Bolechowie

– Ewa Szczerba – Zespół Szkół w Kamiennej Górze.

Dlaczego to właśnie Katarzyna Nowak-Zawadzka otrzymała nagrodę?

Laureatka pracuje jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie. Pomaga trudnej młodzieży, służy pomocą dzieciom niepełnosprawnym, zawsze jest do dyspozycji rodziców. Dzięki jej inicjatywie szkoła otrzymała sprzęt do terapii uwagi słuchowej metodą Alfreda Tomatisa kupiony ze środków unijnych. Zorganizowała także dla przedstawicieli szkoły bezpłatny kurs z zakresu terapii uwagi słuchowej. Pani Katarzynie udało się też zdobyć pieniądze na zakup sprzętu do terapii integracji sensorycznej. Zmobilizowała ponadto dzieci i rodziców do wsparcia dwóch projektów w ramach budżetu partycypacyjnego – zakupu sprzętu do terapii Warnkego oraz wykonania murali na elewacji szkoły. Założyła też stowarzyszenie Serce Malowane, które wspiera szkołę w jej działaniach.

14 października, w Dzień Edukacji Narodowej, uczniowie podziękowali swoim ulubionym wychowawcom za trud nauczania. Jak wiele z tych słów uznania trafiło do korepetytorów? Zapewne niedużo. Chociaż to oni po ostatnim szkolnym dzwonku biorą na siebie ciężar kształcenia Polaków. Kim są i jak wygląda ich praca?

Z zestawienia przygotowanego przez serwis e-korepetycje.net na podstawie danych własnych portalu wynika, że statystyczny korepetytor jest młodą kobietą (aż 73% wszystkich nauczających po godzinach stanowią kobiety), w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat.

Korepetytorzy są elastyczni, dostosowują się do planów swoich uczniów, dlatego poza ofertą zajęć w dni robocze, umożliwiają również spotkania w soboty i niedziele. Ponad połowa ofert korepetycji (57%) dotyczy nie tylko lekcji prowadzonych od poniedziałku do piątku, ale także w weekendy.

Najwięcej ofert zajęć przedstawiają korepetytorzy z województw mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego. Przy czym uczniowie z województwa mazowieckiego mogą wybierać spośród największej liczby zajęć – z tego regionu pochodzi aż 24,21% wszystkich ogłoszeń korepetycji.

Prawie 19% ogłoszeń korepetytorów dotyczy zarówno możliwości udzielania lekcji przez Internet, jak i prowadzenia zajęć stacjonarnych w domu ucznia bądź u korepetytora. „Internet umożliwia przełamywanie barier odległości w nauczaniu oraz otwiera rynek edukacji na korepetytorów i uczniów pochodzących z małych miejscowości” – stwierdza Marcin Gryszko, właściciel serwisu e-korepetycje.net.

Jakich przedmiotów uczą korepetytorzy? Najczęściej oferują lekcje z: języka angielskiego, matematyki, chemii, języka niemieckiego, języka polskiego. Warto zwrócić uwagę, że w przedstawionym TOP 5 znajdują się przedmioty obowiązkowe na egzaminie dojrzałości (matematyka i język polski) oraz dwa języki obce również najczęściej wybierane przez polskich maturzystów.

„Korepetytorzy w dużej mierze oferują naukę popularnych przedmiotów szkolnych, ale są skłonni przeprowadzać także niszowe zajęcia. Na e-korepetycje.net można znaleźć nauczyciela, który objaśni nam tajniki tworzenia witraży, specyfikę języka paszto czy zasady ergonomii” – zauważa Marcin Gryszko.

Opinie wystawiane korepetytorom przez uczniów są w dużej mierze pozytywne. Średnia ocen przyznawana prowadzącym zajęcia wynosi 4,5 w pięciostopniowej skali, co wskazuje, że osoby decydujący się na udzielanie korepetycji są do tego bardzo dobrze przygotowane i cieszą się sympatią uczniów oraz ich rodziców.

Źródło: e-korepetycje.net

Matematyka uczy myślenia, wnioskowania, samodzielności oraz pokonywania trudności. Nie bez powodu nazywana jest Królową Nauk, gdyż jej znajomość jest niezbędna w dorosłym życiu. Dlatego też, jako wydawnictw0 edukacyjne, Aga Press postanowiło rozwijać pasję do matematyki i logicznego myślenia wśród najmłodszych czytelników.

Za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Edukacji, wydawnictwo otrzymało fundusze z Unii Europejskiej na przygotowanie i wdrożenie projektu „Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie”. W ramach tego projektu przygotowano program nauczania bazujący na rozbudzeniu intuicji matematycznej. Głównym celem jest rozwijanie wśród uczniów pasji do matematyki, tym bardziej, że jak wykazują badania ponad 50% przedszkolaków ma uzdolnienia matematyczne*.

Program posiada szeroką obudowę dydaktyczną wraz z rozwiązaniami multimedialnymi ułatwiającymi koncentrację uwagi. Ważną informacją jest także to, ze program nauczania został stworzony przez autorów wydawnictw podręcznikowych, metodyków, a redagowany przez redaktorów magazynu edukacyjnego „Kumpel”.
Od września program wdrażany jest w 5 szkołach na terenie całej Polski. Nauczyciele otrzymali materiały na każdy dzień pracy dziecka, poradniki, scenariusze lekcji. Wszyscy są z nich bardzo zadowoleni!
Teraz każdy rodzic i nauczyciel może mieć dostęp do tych materiałów.
Wystarczy odwiedzić stronę matematycznawyspa.pl!

Co dokładniemożna znaleźć na stronie www.matematycznawyspa.pl?

– karty pracy dziennej ucznia
– scenariusze lekcji
– poradniki dla nauczycieli
– pomoce multimedialne

Już w najbliższy czwartek 23 października czeka Was niecodzienna lekcja historii transmitowana bezpośrednio z wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN do szkół w całej Polsce. Nauczyciele mogą przygotować uczniów do tych zajęć dzięki udostępnionym na stronie projektu materiałom dydaktycznym.

Lekcję dla szkół podstawowych poprowadzą bracia Tkacz, którzy zagrali w filmie Biegnij, chłopcze, biegnij. Aktorzy opowiedzą o obyczajowości oraz kulturze Żydów. Z kolei gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poznają najważniejsze elementy wspólnej polsko-żydowskiej historii. Po wystawie oprowadzą ich Maria Seweryn i Maciej Orłoś.

Lekcja będzie dostępna bezpłatnie i bez logowania na stronie internetowej Muzeum POLIN, NINATEKI EDU i Programu 1 Polskiego Radia. Aby w niej uczestniczyć, wystarczy komputer, rzutnik multimedialny oraz połączenie z internetem. Transmisję będzie można również obejrzeć na żywo w telewizji w TVP Historia lub wysłuchać jej na antenie Programu 1 Polskiego Radia. Po emisji lekcja będzie dostępna na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i NINATEKI EDU. Ze strony projektu można pobrać materiały, które pomogą przygotować się do lekcji.

Od 20 do 26 października w ramach tematu tygodnia Widokówki z Polin. Opowieści polsko-żydowskie na stronie NINATEKI będzie można zapoznać się z filmami i audycjami poświęconymi polskiej kulturze żydowskiej.

Pytania dotyczące transmisji prosimy kierować na adres: edukacja@nina.gov.pl lub lekcjanazywo@polin.pl.

Terminy lekcji
23.10.2014, godz. 9:00-9:40
– lekcja dla szkół podstawowych – obejrzyj zapowiedź
23.10.2014, godz. 11:30-12:10
– lekcja dla szkół ponadpodstawowych – obejrzyj zapowiedź

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij