Wyniki egzaminu gimnazjalnego – 2013

W porównaniu z  rokiem 2012, w tym roku gimnazjalistom trochę lepiej poszły egzaminy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, natomiast wyraźniej gorzej poradzili sobie z  przedmiotów humanistycznych.

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że duży odsetek gimnazjalistów opanował jedną z trudniejszych umiejętności ujętych w wymaganiach ogólnych zawartych w nowej podstawie programowej z matematyki, tj. umiejętność modelowania matematycznego. Uczniowie dobrze poradzili sobie również z większością zadań wymagających wyszukania informacji w tekście literackim lub popularnonaukowym i interpretowania danych przedstawionych na wykresie oraz rozwiązaniem zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów w języku obcym.

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. Na przykład w przypadku chemii była to umiejętność krytycznej analizy przebiegu doświadczenia, z fizyki zaś trudność sprawiło zadanie sprawdzające umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające przeprowadzenia samodzielnego rozumowania matematycznego. W przypadku języków obcych nowożytnych trudność sprawiło tworzenie wypowiedzi pisemnej. W zestawie zadań z języka polskiego trudne okazały się dla gimnazjalistów zadania o złożonej konstrukcji łączące w sobie zadanie typu prawda-fałsz i wyboru wielokrotnego. Aby je poprawnie rozwiązać należało najpierw skonfrontować prawdziwość wielu informacji zamieszczonych w tabeli z analizowanym tekstem, a następnie wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminów gimnazjalnych dla grupy prawie 400 tysięcy uczniów.

Średnie wyniki w kraju w 2013 roku:

język polski – 62%  (65% w 2012 roku)

historia i wos -58% (61% w 2012 roku)

matematyka – 48% (47% w 2012 roku)

przedmioty przyrodnicze – 59% (50% w 2012 roku)

 język angielski – 63% (63% w 2012 roku).

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij