Odpowiedzi do sprawdzianu szóstoklasisty 2013

Nauczyciele Firmy Edukacyjnej Marka rozwiązali juz test. Oto propozycje odpowiedzi. Sprawdź jak ci poszło!

logo Marki podstawowe 1

 

 

Sprawdzian szóstoklasisty – arkusz do pobrania ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

Sprawdzian szóstoklasisty 2013 – przykładowe odpowiedzi nauczycieli Firmy Marka

matematyka – Anna Siepko

język polski – Jolanta Urban

1. – D
2. – C
3. – B
4. – D
5. – C
6. – B
7. – B
8. – D
9. – A
10. – D
11. – B
12. – C
13. – A
14. – B
15. – D
16. – C
17. – A
18. – C
19. – B
20. – A

21. Przedpokój i łazienka mają równe pola powierzchni podłóg – po 6 metrów.

22. 1534 x 0,20 = 306,80 zł uzyskane pieniądze ze sprzedaży makulatury
306,8 : 12 = 25,566
Odp. Uczniowie mogli kupić 25 sztuk sadzonek krzewów.

23. 1/3 x 48 = 16 ilość książek o roślinach
48 – 16 = 32 ilość książek o zwierzętach
32 + 5 = 37 ilość książek historycznych
Odp. Do biblioteki zakupiono 37 książek historycznych.

24. 5,5 x 4 = 22 [ ]
22 – ( 2 x 2,5 ) =22 – 5 = 17 [ ] – powierzchnia trawnika
17 x 280 = 4760 [ l ] tyle litrów deszczu spadło na powierzchnię tego trawnika w ciągu roku.

25. Oceniane będą:
a) zrozumienie polecenia (ma to być krótki, 2-3-zdaniowy tekst na temat poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie);
b) poprawność stylistyczna i językowa.

26. Oceniane będą:
a) zachowanie formy i kompozycji listu (nazwa miejscowości, data, nagłówek, forma zwrotów do adresata i stosowanie tu wielkiej litery, formuły powitania i pożegnania, podpis nadawcy, ewentualnie zastosowanie formuły P.S. – postscriptum);
b) zrozumienie tematu (wypowiedź zawierająca informacje na temat wybranej książki, uzasadnienie wyboru i próba zachęcenia adresata do jej przeczytania);
c) zwroty zawierające perswazję, zachętę do przeczytania polecanej lektury;
d) trójdzielna kompozycja tekstu (wstęp – powitanie, rozwinięcie – omówienie polecanej lektury, zakończenie – pożegnanie, pozdrowienia);
e) bogactwo stylu, języka, stosowanie zwrotów mających wydźwięk emocjonalny, różnorodność konstrukcji zdań itp.;
f) poprawność stylistyczna, gramatyczna, językowa;
g) poprawność ortograficzna;
h) poprawność interpunkcyjna.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij