Szkoły podstawowe w Wawrze. Oferta i zasady rekrutacji

Szkoły podstawowe w Wawrze – nowe zasady przyjęć

Rodzice mogą teraz zapisać swoje dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej nie tylko w swoim rejonie, ale także w dowolnie wybranej podstawówce w Warszawie. Ma im w tym pomóc rekrutacja przez Internet..

Prezentacja szkół

Na terenie gminy Wawer znajduje się obecnie 19 szkół podstawowych: 11 publicznych (uczy się w nich 3 tys. 553 uczniów) i 8 niepublicznych (1 tys. 373 uczniów). Są tu też dwie podstawówki dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jedna mieści się w Centrum Zdrowia Dziecka, a druga przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

W ofercie szkół publicznych rodzice mają do wyboru oprócz klas ogólnych także integracyjne i sportowe. Dwie szkoły podstawowe, SP nr 138 w Międzylesiu i SP nr 216 w Miedzeszynie mają w sumie 14 klas integracyjnych. Z kolei SP nr 76 w Falenicy i SP nr 204 w Radości mogą zaproponować naukę w 4 klasach sportowych z rozszerzoną liczbą zajęć lekkoatletyki i gier zespołowych.

Wśród niepublicznych szkół podstawowych są trzy katolickie – Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Sternik przy ul. Pożarskiego w Międzylesiu, Katolicka Szkoła Podstawowa przy ul. Garncarskiej w Miedzeszynie oraz Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek przy ul. Azaliowej w Marysinie Wawerskim. Dwie spośród szkół niepublicznych są świeżej daty – chodzi tu o Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Edukacji „Vizja” przy ul. Patriotów oraz Szkołę Podstawową im. Cieszkowskiego przy ul. Króla Maciusia.

Wyniki egzaminów

Na koniec nauki w szkole podstawowej uczniowie piszą jeden sprawdzian obejmujący różne zagadnienia z całego programu nauczania. Można tu zdobyć maksymalnie 40 punktów.

Wśród 11 szkół publicznych mieszczących się na terenie gminy Wawer należy wyróżnić cztery podstawówki, w których uczniowie przez kilka kolejnych lat (od 2009 do 2012 roku) osiągali wyniki sporo wyższe niż średnia warszawska. Są to SP nr 218 przy ul. Kajki w Aninie, SP nr 124 przy ul. Bartoszyckiej w Falenicy, SP nr 128 przy ul. Kadetów oraz SP nr 204 przy ul. Bajkowej w Radości. Dwie inne szkoły miały wyniki tylko trochę gorsze od osiąganych w wymienionych szkołach, tj. SP nr 140 przy ul. Wilgi w Radości oraz SP nr 86 przy ul. Korynckiej na Sadulu.

Rodzice, którzy już od pierwszych lat nauki chcą zainwestować w edukację swego dziecka, mają w naszej gminie duży wybór. Jest tu ciekawa oferta niepublicznych szkół podstawowych, ale trzy z nich zwracają szczególną uwagę dzięki bardzo dobrym wynikom osiąganym przez ich uczniów na sprawdzianie szóstoklasisty. W ubiegłym roku uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Patriotów zdobyli średnio 33,70 punktów (na 40 możliwych), w Szkole Sióstr Felicjanek przy ul. Azaliowej było to 31,18 pkt., a w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Sternik” przy ul. Pożarskiego – 31,17 pkt. Dla porównania – średni wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty osiągnięty w 2012 roku w Warszawie to 27,22 pkt.

Rekrutacja

W roku szkolnym 2013/2014 rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Warszawie odbywa się przez Internet. Na stronie internetowej Biura Edukacji w Warszawie www.edukacja.warszawa.pl będzie można wypełnić formularz zgłoszeniowy dziecka. Z listy warszawskich szkół podstawowych rodzice wybierają dowolną liczbę szkół, którymi są zainteresowani. Szkoła wskazana w tym wyborze jako pierwsza i nazwana „szkołą pierwszego wyboru” jest najważniejsza. Rodzice tam właśnie powinni dostarczyć wydrukowany, wypełniony i podpisany przez siebie formularz zgłoszeniowy swojego dziecka. Jeżeli ktoś nie korzysta z Internetu i komputera, wszystkich tych formalności może dopełnić w sekretariacie „szkoły pierwszego wyboru”.

Zgodnie z przyjętymi dla całej Warszawy kryteriami naboru, każde dziecko w trakcie rekrutacji otrzymuje punkty. Najwięcej, bo aż 800 pkt. wówczas, gdy dana szkoła znajduje się w rejonie zamieszkania dziecka, przyjęto bowiem zasadę, że dziecko zawsze ma zagwarantowane miejsce w szkole podstawowej w swoim rejonie (obwodzie). Nauka w takiej szkole jest prawem, ale nie jest obowiązkiem ucznia i jego rodzice mogą mu wybrać inną szkołę w mieście. Jeżeli dziecko tylko mieszka w rejonie wybranej szkoły, ale nie jest tam zameldowane, to by rodzice mogli skorzystać z preferencyjnych zasad, powinni poinformować o tym dyrektora szkoły jeszcze przed złożeniem formularza zgłoszeniowego dziecka. Rekrutacja on-line rusza 7 marca. Do 21 marca rodzice będą mogli wypełnić formularz i dokonać wyboru szkół. Wstępna decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły pojawi się w systemie 25 kwietnia, a ostateczna do 9 maja.

I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna informacja – proszę nie zapomnieć o odwiedzeniu szkoły, o której Państwo myślicie. Dobrą do tego okazją są organizowane przez szkoły dni otwarte. To niepowtarzalna okazja, aby od środka przyjrzeć się szkole, w której nasze dziecko spędzi kawał swojego dzieciństwa.

Marek Urban

Redaktor portalu www. egzaminy.edu.pl

Tam więcej informacji o egzaminach i wyborze szkoły.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij