Marzenia o Nauce – program stypendialny dla gimnazjalistów

W dniu 14 stycznia br. Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczyna nabór do trzeciej edycji opartego o najlepsze światowe wzorce programu stypendialnego dla gimnazjalistów Marzenie o Nauce. To idealna szansa dla zdolnej młodzieży z terenów wiejskich o niższym poziomie zamożności na zyskanie doskonałego wykształcenia.

W tej edycji programu do obecnych Stypendystów dołączy kolejnych 80 gimnazjalistów, którzy będą kontynuować naukę w najlepszych polskich liceach. W ramach programu Stypendysta EFC objęty jest kompleksową, całoroczną opieką Fundacji. Otrzymuje zakwaterowanie i wyżywienie w mieście, w którym znajduje się prestiżowe liceum, nowoczesny sprzęt oraz niezbędne przybory szkolne. Ma także zapewnione lekcje języków obcych. Ponadto opieka Fundacji wykracza poza sferę edukacji szkolnej – uczniowie realizują swoje pasje, uczestniczą w dodatkowych warsztatach oraz letnich i zimowych wyjazdach. Każdy ze Stypendystów EFC otrzymuje wsparcie profesjonalnego opiekuna oraz psychologa.

Nawiązujemy do najlepszych światowych wzorców oraz adaptujemy je do naszych realiów. Na przykład w jednej z najbardziej prestiżowych szkół średnich w Wielkiej Brytanii część uczniów pochodzi z mniej zamożnych rodzin i gdyby nie wsparcie stypendialne, nie mieliby oni najmniejszej szansy na kontynuację nauki w najlepszych szkołach – mówi Igor Czernecki, syn założyciela, Członek Rady Fundacji EFC. To optymalna ścieżka, ponieważ zgodnie z filozofią naszego działania, zamiast przekazywać uczniom doraźną, jednorazową pomoc finansową, stwarzamy im szansę długofalowego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że takie podejście w ciągu kilku lat zaowocuje wymierną zmianą społeczną – dodaje Joanna Bochniarz, Prezes Zarządu Fundacji EFC.
Celem Fundacji jest zarówno jak najlepsze przygotowanie młodych ludzi do dorosłego życia, jak i zachęcenie ich do wspierania środowisk oraz społeczności, z których pochodzą. Program Marzenie o Nauce to pierwszy etap, później Fundacja EFC wspiera swoich podopiecznych w uzyskaniu wykształcenia wyższego na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach wyższych.

Stypendystami programu Marzenie o Nauce mogą zostać uczniowie klas trzecich gimnazjum, którzy przejdą pozytywnie dwie fazy rekrutacji oraz zostaną przyjęci do liceum wskazanego przez EFC. O Stypendium ubiegać się mogą gimnazjaliści mieszkający na stałe na wsi, którzy uzyskali w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum średnią ocen 4,75 i większą lub byli finalistami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Dodatkowym kryterium jest średni dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 850 zł netto miesięcznie. W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.efc.edu.pl do 1 kwietnia. Po tym terminie regionalni koordynatorzy odwiedzają kandydatów na Stypendystów EFC. Ostateczną decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje niezależna Komisja, przy czym niezbędnym warunkiem jego otrzymania jest pomyślne przejście rekrutacji do wskazanego liceum.

Pracownicy Fundacji odwiedzają rocznie 1250 gimnazjów wiejskich. Obecnie z programu korzysta 162 gimnazjalistów, docelowo ich liczba sięgnie 300. W roku 2012 najwięcej Stypendystów pochodziło z województw małopolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Większość z nich mieszka w odległości 31–150 km od stolicy województwa. Średnia ocen Stypendystów po I semestrze nauki w III klasie gimnazjum wyniosła 5,31, a średnia ocen z egzaminu gimnazjalnego wyniosła 91,84 pkt na 100, co jest o 18% lepszym wynikiem niż średnia krajowa.
EFC jest organizacją pożytku publicznego, wszystkie osoby, które chcą wesprzeć gimnazjalistów, mogą przekazać 1% podatku (www.efc.edu.pl). Całość zebranych środków zostanie przeznaczona na pomoc stypendialną.

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC została utworzona w lipcu 2009 roku przez Andrzeja Czerneckiego, syna Patrona Fundacji – Romana Czerneckiego.. Fundację powołano z myślą o dalszej realizacji szczytnych celów Profesora Romana Czerneckiego, który w okresie okupacji prowadził tajne nauczanie w Słupi Jędrzejowskiej (woj. świętokrzyskie) i okolicach. Misją Fundacji EFC jest wspomaganie rozwoju edukacyjnego zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich, szczególnie tej niezamożnej, a co za tym idzie danie szansy na lepszy start kariery. Obecnie Fundacja EFC prowadzi dwa programy stypendialne – Marzenie o Nauce skierowany do młodzieży pragnącej się uczyć w najlepszych liceach w Polsce oraz program Wymarzone Studia adresowany do Stypendystów EFC myślących o studiach na najbardziej prestiżowych uczelniach.

Kontakt:
Agnieszka Terebiłów, tel. 696 650 036, e-mail: media@efc.edu.pl
www.efc.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij