Olimpiady

Uczniowie gimnazjum i liceum powinni spróbować swoich sił w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zwłaszcza w tych, które organizują kuratoria oświaty.

Gimnazjalista, który zostanie laureatem, może być zwolniony z części egzaminu gimnazjalnego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej liczby punktu z tego egzaminu. Na przykład laureat konkursu z języka polskiego albo z historii będzie zwolniony z części humanistycznej, a laureat konkursu matematycznego, geograficznego, chemicznego czy też fizycznego nie będzie musiał pisać egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej. Zwycięzca może też dostać najwyższą ocenę z danego przedmiotu oraz dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w liceum są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (także wtedy, gdy przedmiot ten nie był objęty szkolnym planem nauczania konkretnej szkoły). Na podstawie § 44 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 29, poz. 323) z późniejszymi zmianami, w tym zmiany z dnia 7 stycznia 2003 roku (Dz.U. Nr 26, poz. 225), ogłoszona została lista olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2008 roku. (więcej…)

Wybierz z listy interesującą Cię olimpiadę i następnie kliknij na przycisk wyświetl. Gwiazdka (*) przy nazwie olimpiady oznacza zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu na maturze.

{mosmodule module=Olimpiady}

Poza olimpiadami przedmiotowymi organizowane są również olimpiady tematyczne np. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka czy Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku”.

W połowie września na swoich stronach internetowych kuratoria oświaty podają wykaz konkursów i olimpiad regionalnych i ogólnopolskich, których laureaci i finaliści są zwalniani z egzaminu lub nagradzani dodatkowymi punktami. Należy pamiętać o tym, że każde kuratorium ustala tu własne zasady postępowania.

Pełną listę konkursów przedmiotowych i olimpiad można znaleźć na stronach internetowych wojewódzkich kuratoriów oświaty lub Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r.; Dz.U. Nr 13, poz. 135.

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij