Terminarz przeprowadzenia egzaminu

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:
a) część humanistyczna – 24 kwietnia 2012 roku (wtorek), godz. 9.00,
b) część matematyczno-przyrodnicza – 25 kwietnia 2012 roku (środa), godz. 9.00,
c) język obcy nowożytny – 26 kwietnia 2012 roku (czwartek), godz. 9.00. z zastrzeżeniem pkt 2

2. Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
a) część humanistyczna – 10 stycznia 2012 roku (wtorek), godz. 15.00,
b) część matematyczno-przyrodnicza – 11 stycznia 2012 roku (środa), godz. 15.00.
c) język obcy nowożytny – 12 stycznia 2012 roku (czwartek), godz. 15.00.

3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego na podstawie 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:
a) część humanistyczna – 4 czerwca 2012 roku (poniedziałek), godz. 9.00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2012 roku (wtorek), godz. 9.00,
c) język obcy nowożytny – 6 czerwca 2012 roku (środa), godz. 9.00. z zastrzeżeniem pkt 4

4. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
a) część humanistyczna – 24 kwietnia 2012 roku (wtorek), godz. 9.00,
b) część matematyczno-przyrodnicza – 25 kwietnia 2012 roku (środa), godz. 9.00,
c) język obcy nowożytny – 26 kwietnia 2012 roku (czwartek), godz. 9.00.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół – 22 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z późn. zm.).

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie w Firmie Marka – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij