Wrzesień

Skończyły się wakacje i zaczął ostatni rok szkolny w gimnazjum, wkrótce będziesz zdawać jeden z ważniejszych egzaminów w życiu. Od jego wyniku zależy między innymi to, czy trafisz w przyszłości do dobrej szkoły średniej, z ciekawym programem.Ten rok szkolny będzie wyjątkowy i z tej przyczyny, że egzamin gimnazjalny w 2012 roku zostanie przeprowadzony w nowej formule.

Najważniejsze zmiany to:

 • uwzględnienie w rekrutacji do szkół średnich wyników z trzech części egzaminu gimnazjalnego, tzn. bloku humanistycznego, bloku matematyczno – przyrodniczego i języka obcego.
 • podział egzaminu z bloku humanistycznego na dwa odrębne zakresy – egzamin z języka polskiego oraz historii i wos.
 • podział egzaminu z bloku matematyczno – przyrodniczego na dwa odrębne zakresy – egzamin z matematyki oraz egzamin z przedmiotów przyrodniczych: fizyka, biologia, chemia, geografia.
 • dwa poziomy trudności egzaminu z języka obcego – podstawowy i rozszerzony.
 • duża różnorodność typów pytań zarówno otwartych, jak i zamkniętych. Więcej informacji znajdziesz na

Egzamin gimnazjalny w swojej obecnej formie i treści upodobnił się do egzaminu maturalnego, co w praktyce oznacza, że jego poziom trudności jest wyższy. Ma to być bowiem sprawdzian nie tylko umiejętności ucznia, jak to było poprzednio, ale i konkretnej wiedzy. We wrześniu trzeba już mieć konkretny pomysł, jak się przygotować do tego ważnego egzaminu. Oczywiście wiele zależy tutaj od nauczycieli w szkole. Czy znajdą czas i możliwości, aby rozwiązać co najmniej 10 przykładowych testów, przećwiczyć nowe typy zadań.

Jeżeli masz uzasadnione wątpliwości rozejrzyj się za pomocą korepetytora lub zapisz się na kurs .Oczywiście są to dodatkowe koszty ale obecnie na rynku usług edukacyjnych jest tak ogromna konkurencja, że na pewno znajdziesz coś na swoją kieszeń.

Październik/Listopad

Znane są już terminy olimpiad przedmiotowych i konkursów, w których zdobyte laury można przeliczyć na punkty egzaminacyjne.

Najprawdopodobniej w listopadzie napiszesz egzamin próbny zaproponowany przez CKE. To przedsmak tego, co czeka Cię na prawdziwym egzaminie.

Grudzień

Pachnie już świętami Bożego Narodzenia. Coraz większy ruch w sklepach i księgarniach. Jeżeli tam zajrzysz w poszukiwaniu prezentów dla najbliższych, zwróć uwagę, czy nie ukazały się już Informatory o szkołach ponadgimnazjalnych. Znajdziesz tam podstawowe dane teleadresowe o szkołach oraz szczegóły ich oferty edukacyjnej, a także terminy spotkań informacyjnych dla kandydatów i ich rodziców.

Styczeń

Czas najwyższy, aby zacząć zastanawiać się nad wyborem szkoły średniej. Aby zrobić to świadomie, należy przede wszystkim zebrać jak najwięcej informacji o szkołach ponadgimnazjalnych znajdujących się w twojej okolicy. W mniejszych miejscowościach nie ma z tym problemu bo też i wybór jest ograniczony do kilku szkół. W dużych miastach, a zwłaszcza w stolicy, gdzie gimnazjalistę kusi swoją ofertą 120 szkół średnich, nie jest to takie proste.

Gdzie szukać informacji:

 

 • Pytaj w pierwszej kolejności rodzinę, znajomych, starszych kolegów i koleżanki o to, co wiedzą, a przynajmniej co słyszeli dobrego lub złego o danej szkole.
 • Koniecznie wybierz się z rodzicami na spotkania informacyjne w różnych szkołach.
 • Jeżeli mieszkasz w dużym mieście, to często w lutym i marcu odbywają się tam targi edukacyjne, na których swoje stoiska mają różne szkoły. Można nie tylko otrzymać ulotki i foldery reklamowe, ale także dopytać o szczegóły.
 • Skorzystaj z naszej ogólnopolskiej bazy szkół średnich i sprawdź czy szkoła posiada własną stronę internetową.
 • Sprawdź co piszą o swoich szkołach licealiści – uczestnicy kursów przygotowawczych Firmy Edukacyjnej "Marka" w dziale Opinie o szkołach
 • Zapytaj o szkołę na forum dyskusyjnym. Może ktoś udzieli Ci cennych informacji na jej temat.

Co jest ważne przy wyborze szkoły średniej:

 • Nawet w świetnej szkole można trafić na kiepskich nauczycieli. Ta obserwacja sprawdza się też w drugą stronę, w szkole niżej notowanej mogą pracować wybitni nauczyciele i pedagodzy.
 • Najlepsza jest ta szkoła, która znajduje się jak najbliżej domu, co oczywiście należy rozumieć nie wprost, ale jako ogólną zasadę, aby minimalizować stratę czasu przeznaczonego na dojazdy, zwłaszcza w dużych miastach.
 • Jeżeli ktoś nie ma w wieku 16 lat bardzo sprecyzowanych zainteresowań i planów na przyszłość, a dotyczy to większości gimnazjalistów, to powinien wybrać liceum ogólnokształcące. Tutaj poziom nauczania jest z reguły wyższy niż w liceach profilowanych czy też technikach. Szkoły te z zasady mają dać uczniowi solidną interdyscyplinarną wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów.
 • Należy unikać dużych szkół, z dużą liczbą klas. Wiadomo, że przeciążony okręt jest trudno sterowalny, w takiej szkole łatwiej się też zagnieżdżą patologie jak narkomania czy przemoc wobec słabszych.
 • Ostatnia uwaga – jak najwięcej pytać i porównywać informacje z różnych źródeł – od znajomych, z internetu, informatorów, dni otwartych w szkołach.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji należałoby przeprowadzić wstępną symulację punktów, na które możesz liczyć po uwzględnieniu osiągnięć szkolnych i spodziewanego wyniku egzaminu, (tutaj może pomóc nasz kalkulator punktów).

Dalsze kroki to wizyta w szkole podczas dni otwartych i zapytanie dyrekcji o to, ile w poprzednich latach należało mieć punktów aby stać się uczniem tej szkoły. Zastanawiające jest, że większość dyrektorów liceów niechętnie udziela takich informacji przy innych okazjach. Brakuje bowiem takich danych zarówno w informatorach, jak i na stronach internetowych szkół. Oczywiście dyrektorzy mogą się bronić twierdząc, że rekrutacja w każdym roku wygląda inaczej, ale takie dane, z ostatnich dwóch-trzech lat mogłyby wskazywać na pewną prawidłowość.

 

Od 2006 roku egzamin maturalny jest zarazem egzaminem wstępnym na studia. Tylko nieliczne wydziały uzyskały zgodę MEN na przeprowadzenie dodatkowych egzaminów predyspozycyjnych. Uczelnie biorą przede wszystkim wyniki matury rozszerzonej ze wskazanych przez siebie przedmiotów. Stąd, te osoby, które marzą o tym, aby stać się w przyszłości prawnikami czy też dziennikarzami powinny wiedzieć jak ich przyszła szkoła przygotowuje do matury rozszerzonej z historii i WOS-u, a gimnazjaliści o ambicjach zawodowych związanych z medycyną czy farmacją winni od razu szukać takiego liceum, gdzie jest wysoki poziom biologii i chemii. Na naszym portalu znajdziecie takie zestawienie dla szkół warszawskich (patrz: tutaj link do ranking liceów )

Luty

Minęły ferie zimowe. Przed Tobą ostatnie już miesiące nauki w gimnazjum. Ten drugi semestr będzie bardzo krótki, ponieważ w 2007 roku przesunięto termin egzaminu końcowego z początku maja na koniec kwietnia, ale rok szkolny zakończy się tradycyjnie w czerwcu. Ostatnie tygodnie po egzaminie będą w szkole dużo spokojniejsze, bez poprzedniego pośpiechu i nerwowości. Luty to już naprawdę ostatni moment na powtórkę materiału samodzielnie lub przy wsparciu nauczyciela na korepetycjach lub podczas kursu.

Marzec

Pierwszy dzień wiosny – świat budzi się do życia! Na chwilę można zapomnieć o nauce, bo w szkole i poza nią królują przebierańcy i "wagarowicze". Czeka Cię też trochę luzu i słodkiego obżarstwa w czasie świąt wielkanocnych, ale to krótkie chwile wytchnienia. Egzamin tuż, tuż.

Kluczem do sukcesu podczas egzaminu w części humanistycznej jest umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz tworzenie własnego tekstu. Z raportu CKE po poprzednich egzaminach wynika, że ta część egzaminu wychodzi gimnazjalistom najgorzej niezależnie z jakiego regionu Polski pochodzą (patrz. Raport końcowy CKE)

W części matematyczno-przyrodniczej najwięcej kłopotu sprawiają zadania problemowe, w których trzeba w praktyce zastosować wzory i swoją wiedzę.

Warto ostatnie tygodnie wykorzystać na to, aby dokładnie przyjrzeć się testom. Możesz oczywiście kupić stosowny zbiór testów, ale zwracam uwagę na coraz bogatszą ofertę testów on-line w internecie.

Kwiecień

Ważne wskazówki:

 • Pamiętaj, że warunkiem ukończenia szkoły gimnazjalnej jest przystąpienie do egzaminu. Nawet jeżeli ktoś otrzyma 0 pkt. egzamin uważa się za zaliczony. Inna sprawa czy znajdzie się szkoła średnia, która później będzie chciała przyjąć ucznia z takim wynikiem. Gdyby gimnazjalista nie pojawił się na egzaminie, będzie zmuszony powtarzać trzecią klasę. Jeżeli jednak ta nieobecność jest usprawiedliwiona chorobą lub zdarzeniem losowym, wtedy będzie on mógł skorzystać z drugiego terminu w połowie czerwca.
 • W 2004 roku po raz pierwszy komisje egzaminacyjne przygotowały przykrą niespodziankę dla uczniów korzystających z podpowiedzi i ściąg. Otóż rozdano zdającym trzy wersje testów z identycznymi poleceniami, ale w pytaniach zamkniętych w każdej wersji zamieniono kolejność odpowiedzi – np. w pierwszej dobra odpowiedź kryła się pod "a", w drugiej pod "b", w trzeciej pod "c". Komisje egzaminacyjne już teraz zapowiedziały, że tak samo będzie także w następnych latach.
 • Pamiętaj, że wynik podany przez OKE jest ostateczny, ale możesz zgłosić swoje uwagi co do sposobu jego przeprowadzenia w ciągu dwóch dni. Musisz wtedy wskazać konkretne uchybienia proceduralne.
 • Naprawdę nie warto ściągać. Komisja ma obowiązek wyprosić takiego ucznia z sali.
 • Jeżeli przed egzaminem nastąpi tzw. „przeciek” tematów na egzaminie egzamin będzie powtórzony.
 • Nie ucz się do ostatniej chwili przed godziną "0" , wyśpij się i myśl pozytywnie – będzie dobrze.

Powodzenia!

Opracował Marek Urban

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie w Firmie Marka – www.marka.edu.pl

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:
a) część humanistyczna – 24 kwietnia 2012 roku (wtorek), godz. 9.00,
b) część matematyczno-przyrodnicza – 25 kwietnia 2012 roku (środa), godz. 9.00,
c) język obcy nowożytny – 26 kwietnia 2012 roku (czwartek), godz. 9.00. z zastrzeżeniem pkt 2

2. Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
a) część humanistyczna – 10 stycznia 2012 roku (wtorek), godz. 15.00,
b) część matematyczno-przyrodnicza – 11 stycznia 2012 roku (środa), godz. 15.00.
c) język obcy nowożytny – 12 stycznia 2012 roku (czwartek), godz. 15.00.

3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego na podstawie 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:
a) część humanistyczna – 4 czerwca 2012 roku (poniedziałek), godz. 9.00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2012 roku (wtorek), godz. 9.00,
c) język obcy nowożytny – 6 czerwca 2012 roku (środa), godz. 9.00. z zastrzeżeniem pkt 4

4. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
a) część humanistyczna – 24 kwietnia 2012 roku (wtorek), godz. 9.00,
b) część matematyczno-przyrodnicza – 25 kwietnia 2012 roku (środa), godz. 9.00,
c) język obcy nowożytny – 26 kwietnia 2012 roku (czwartek), godz. 9.00.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół – 22 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z późn. zm.).

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie w Firmie Marka – www.marka.edu.pl

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach.

 • Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 • Egzamin będzie się składał z takich samych części jak dotychczasowy, ale każda część będzie miała inną strukturę. Inaczej też będzie wyglądać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • Część egzaminu z języka obcego nowożytnego będzie podzielona na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Do sześciu języków obcych, z których obecnie można zdawać egzamin, dojdzie język ukraiński*.

Zasady ogólne

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

Części egzaminu

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

* Egzamin z języka ukraińskiego będzie można zdawać od roku szkolnego 2013/2014.

Zajrzyj na stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie gdzie zamieszczono instruktażowe filmy o przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Przebieg egzaminu

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki egzaminu

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • przedmioty przyrodnicze
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

 • Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.
 • Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

Terminy egzaminów.

Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa):

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):

– na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut.
  ( Na podstawie informacji z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.)

 

katalog stron

Katalog stron

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie w Firmie Marka – www.marka.edu.pl

Co wiedzieć, o czym pamiętać powinien każdy Gimnazjalista?

Czytanie ze zrozumieniem

 • O powodzeniu decyduje umiejętność wnikliwego analizowania sensu poszczególnych związków wyrazowych, zdań, co pomaga w odczytaniu poleceń.
 • Metodą skuteczną w zrozumieniu poleceń – szukanie "słów kluczy" do poszczególnych zadań.
 • Istotne jest odróżnianie sensu najczęściej występujących czasowników operacyjnych np. wypisz z tekstu; przytocz! (cytujesz); wyjaśnij (własnymi słowami); podaj definicję (jeśli masz ją sformułować w jednym zdaniu zachowuj rygor).
 • Odpowiedzi powinny być precyzyjne; unikanie zbędnych treści – koniecznością.
 • Ważne jest używanie zwrotów charakterystycznych przy tworzeniu modelowych odpowiedzi np. Wyjaśnij znaczenie biblijnej frazy "nie samym chlebem człowiek żyje". Odpowiedź powinna się zaczynać: Biblijna fraza oznacza…
 • Test jest sprawdzianem umiejętności, ale o powodzeniu decydują opanowanie stresu, zaufanie do siebie, zdolność do samokontroli.

Tworzenie własnego tekstu

 • Przy redagowaniu tekstu w określonej formie ważna jest znajomość cech gatunkowych: opisu, charakterystyki, notatki.
 • Każda forma wypowiedzi wymaga posługiwania się słownictwem frazeologicznym np. przy pisaniu charakterystyki nazywaj cechy charakteru, usposobienia, intelektu.
 • Wypowiadając się na różne tematy pamiętaj o posługiwaniu się terminami typowymi dla przedmiotów humanistycznych np. apostrofa, liryka, podmiot liryczny, świat przedstawiony, epoka, dramat.
 • Tworząc tekst perswazyjny, w którym starasz się kogoś do czegoś nakłonić posługuj się typami zdań np. wykrzyknikowymi, formami gramatycznymi np. trybem rozkazującym czasownika, gdy zachodzi potrzeba zgrubieniami, zdrobnieniami.
 • Tekst powinien być zgodny z tematem.Kompozycja musi wynikać z przyjętej przez Ciebie formy. Zachowuj spójność myśli. Nawet w krótszych wypowiedziach należy pamiętać o akapitach.
 • Zaletą poprawnie zredagowanej rozprawki są odpowiednie argumenty przedstawione w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego lub odwrotnie.
 • Redagując streszczenie zmniejsz objętość tekstu poprzez wybranie najważniejszych informacji.
 • Przy redagowaniu pism użytkowych pamiętaj o przejrzystym układzie graficznym, estetyce, dacie (zawsze w prawym górnym roku np. 4 kwietnia 2003 lub 04.04.2003), podpisie, jeśli tego wymaga redagowane pismo koniecznie czytelny.
 • Zapamiętaj i unikaj rażących błędów. Książka opowiada. Problem odgrywa ważną rolę. Dzieje bohatera związane są. Oczywiście bohater jest godny naśladowania. Właśnie ta książka jest dobra.
 • Unikaj streszczania lektur.
 • Ważne są twoje wnioski, refleksje.

Wskazówki ucznia

 • Zapoznaj się z instrukcją na początku sprawdzianu i przed kartą odpowiedzi.
 • Uważnie czytaj teksty, ponieważ polecenia odnoszą się do ich treści.
 • Zaglądaj do tekstów tyel razy, ile będziesz potrzebował.
 • Udzielaj jedynie odpowiedzi, których jesteś pewnien.
 • Jeśli któreś zadania sprawiają ci kłopot, zostaw je i przejdź do następnych. Wrócisz do nich, jeśli będziesz miał czas.
 • Przy zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna z nich jest poprawna.
 • Zanim napiszesz odpowiedzi w zadaniach otwartych, zastanów się, co chcesz napisać, abyś później nie musiał skreślać.
 • Odpowiedzi wpisuj wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Po wykonaniu wszystkich zadań uważnie przeczytaj swoje odpowiedzi, jeszcze możesz je poprawić.

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie w Firmie Marka – www.marka.edu.pl

{rdaddphp file=modules/redirect/testy.php}

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

Propozycje dla gimnazjalistów

Konkursy ogólnopolskie:

Konkursy wojewódzkie.

Ich organizatorami są kuratorzy, którzy mają obowiązek do 30 września danego roku szkolnego podać na stronie internetowej kuratorium listę takich konkursów, regulamin i terminarz, a do 15 marca określić ile punktów dodatkowo otrzyma finalista konkursu podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci konkursów wojewódzkich są przyjmowani do wybranych przez nich szkół w pierwszej kolejności. (lista Kuratoriów Oświaty)

Na dodatkowe punkty moga liczyć ci gimnazjaliści, którzy otrzymali tytuł finalisty jednego lub więcej konkursów przedmiotowych z : języka polskiego, historii, matematyki, fizyki i astronomii, biologii, chemii, geografii oraz ogólnopolskiego konkursu historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia.", organizowanego przez MON pod patronatem MEN.

Niektórzy kuratorzy dodają do tej listy także wybrane konkursy, np. o tematyce ekologicznej czy ekonomicznej, ale różnie to wygląda w poszczególnych województwach (patrz: Kalkulator punktów).

Konkursyskładają się z trzech etapów: szkolnego, regionalnego i wojewódzkiego. Jeżeli w ogóle myślicie o starcie w konkursie przedmiotowym, to najpóźniej do końca października (w niektórych sytuacjach nawet do 20 października) trzeba udać się do nauczyciela w swojej szkole i zadeklarować chęć udziału. Uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych jest dobrowolne.

Kuratorzy różnie "wyceniają" sukcesy gimnazjalistów w konkursach przedmiotowych. Finalista w województwie opolskim otrzyma tylko 3 dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, a np. jego kolega z województwa kujawsko – pomorskiego za to samo osiągnięcie może liczyć na 15 punktów. Duże są też różnice w przyznawaniu punktów za aktywność uczniów jako wolontariuszy, czy też członków samorządu szkolnego. (Kalkulator punktów)

Uprawnienia finalistów i laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie w firmie Marka – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij