Wyniki rankingu Perspektyw 2011

W 2011 roku najlepszą akademicką uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Warszawski, który dosłownie o włos wyprzedził Uniwersytet Jagielloński.

WYNIKI RANKINGU 2011

Ranking Uczelni Akademickich objął 90 szkół wyższych – zarówno publicznych jak i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Wrocławska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Podranking w grupach uczelni akademickich:

Uniwersytety

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uczelnie techniczne

 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uczelnie ekonomiczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uczelnie medyczne

 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uczenie pedagogiczne

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia Podlaska w Siedlcach

Akademie wychowania fizycznego

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich – objął 101 niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra:

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich – objął 50 niepublicznych szkół wyższych z uprawnieniami do kształcenia na poziomie licencjata lub inżyniera:

 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Humanistyczni-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu
 • Radomska Szkoła Wyższa

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – objął 25 publicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera):

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa a Koninie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Nagrody Specjalne 2011

AWANS 2011 – za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni otrzymały – wśród uczelni akademickich: Politechnika Gdańska (z 27 na 11 miejsce); wśród uczelni niepublicznych magisterskich: Uczelnia Vistula (d. WSEI w Warszawie, z 36. na 18.)

KUŹNIA KADR 2011 – nagroda dla uczelni, która ma największe postępy w kształceniu kadr naukowych przypadła Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku

Nagrodą MISJA 2011 Lider Innowacyjności – za najbardziej innowacyjną uczelnię została uhonorowana Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 

Dzięki rankingowi stworzona została swoista mapa doskonałości polskiego szkolnictwa wyższego w 32 kluczowych obszarach. Jest to szczególnie ważna informacja dla kandydatów na studia, dlatego wskazujemy najlepsze uczelnie w głównych grupach kryteriów:

potencjał naukowy – Uniwersytet Warszawski,
efektywność naukowa – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
umiędzynarodowienie – Uniwersytet Warszawski,
prestiż wśród pracodawców – Politechnika Warszawska
prestiż wśród kadry akademickiej – Uniwersytet Warszawski,
publikacje i cytowania – Uniwersytet Jagielloński.

Główna zmiana w tegorocznym rankingu akademickim polega na zwiększeniu wagi (do 45%) naukowych aspektów funkcjonowania uczelni. Została rozdzielona dotychczasowa grupa kryteriów siła naukowa na dwie grupy: potencjał naukowy oraz efektywność naukowa. Taki podział pozwala, zdaniem Kapituły, bardziej precyzyjnie wskazywać kandydatom na studia silne strony uczelni, gdyż podobny potencjał może być lepiej lub gorzej wykorzystywany przez kadrę akademicką i władze szkół wyższych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij