Ruszyła Matura 2010 !!! Język polski – test i odpowiedzi

Dziś maturzyści w całej Polsce pisali egzamin z języka polskiego, w kolejnych dniach czeka ich matematyka i język obcy nowożytny.

W naszej bazie testów znajdziecie oryginalne testy maturalne – JĘZYK POLSKI

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

Zad. 1.

Wyjaśnij, dlaczego odpowiedź na postawione w tytule artykułu pytanie uzależniona jest według autora od osobistych doświadczeń i przekonań?

Wiedza i aktywność pozwalają na korzystanie z bogactwa informacji w internecie, natomiast brak takiej wiedzy i umiejętności przynosi treści często bezwartościowe.

Zad. 2.

Z akapitu 2. wybierz słowa, którymi można zastąpić poniższe określenia Internetu.

śmietnik – chłam, witryna szarlatanów

sezam kultury – treści wartościowe

Zad. 3.

W akapicie 2. czytamy: Podobnie powinniśmy zachowywać się w Internecie. Podaj słowo, które najlepiej określa charakter tego zachowania.

Np. rozważnie; analitycznie; krytycznie, mądrze, rozsądnie

Zad. 4.

Wymień trzy według autora nieprawdziwe stereotypy dotyczące Internetu, które w swoim artykule przedstawia i demaskuje.

1. W Internecie nie można odróżnić treści prawdziwych i wartościowych od bezwartościowych 2. zasoby internetowe są nietrwałe; 3. Internet staje się narzędziem wynarodowienia.

Zad. 5.

Akapit poświęcony Andy’emu Warholowi jest przykładem dla wcześniej sformułowanej tezy. Zacytuj ją.

Dla wielu mniej ekspansywnych a ciekawych kultur Internet stał się wręcz szansą na globalną prezentację. Kto umie szukać, znajdzie perełki.

Zad. 6.

Co stanowi o podobieństwie akapitów 5. i 6.?

Podobieństwo akapitów 5. i 6. polega na tym, że w obydwu zastosowano porównania. W 5. akapicie autor porównuje Internet do Bukowiny z czasów monarchii austro-węgierskiej, a w 6. do bazaru w Samarkandzie. I Bukowina, i Samarkanda są przykładami przestrzeni wymiany wielokulturowej.

Zad. 7.

W akapicie 5. autor dzieli użytkowników Internetu na dociekliwych i leniwych. W czym dostrzega różnicę między nimi?

Dociekliwi użytkownicy wykorzystują Internet do rozwijania zainteresowań, poszerzania horyzontów i pogłębiania wiedzy, korzystają ze źródeł wielokulturowych. Leniwi użytkownicy są bierni i niewnikiliwi, traktują Internet jak intelektualny McDonald.

Zad. 8.

Zdaniem autora istotę Internetu najlepiej oddaje metafora bazaru (akapit 6.). Wyjaśnij dlaczego?

Zdaniem autora istotę Internetu najlepiej oddaje metafora bazaru, ponieważ oba te miejsca to przestrzeń wzajemnej wymiany, "samo życie". Na bazarze, tak samo jak w sieci, znaleźć można różnorodność relacji międzyludzkich, treści i znaczeń.

Zad. 9.

Na podstawie akapitu 7. wyjaśnij, co oznacza określenie: sieć semantyczna.

Sieć semantyczna to Internet obdarzony "inteligencją", czyli wzbogacony o odpowiedni system indeksowania i kodowania treści. Dzięki niemu wyszukiwarki będą w stanie odgadnąć intencje użytkowników i wyświetlić zgodne z nimi wyniki; Zależny od technicznego zaawansowania sposób wyszukiwania informacji – "inteligentny", bardziej precyzyjny, uwzględniający kontekst

Zad. 10.

W akapicie 8. autor pisze o intensywnie poszukiwanych nowych sposobach prezentacji treści w Internecie. Wymień dwa.

1. trójwymiarowy interfejs; 2. komputery i sieć wzbogacone o zmysły słuchu i dotyku

Zad. 11.

Hotele sieci Marriott, restauracje McDonald’s i język angielski to według autora symbole

amerykanizacji kultury

Zad. 12.

O jakiej analogii między rzeczywistym światem i cyberprzestrzenią pisze autor w ostatnim akapicie tekstu?

Zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym, nasze doświadczenie zależeć będzie przed wszystkim od tego, jak czujnymi obserwatorami będziemy i czy wykonamy pewien wysiłek, by dotrzeć do informacji. Każdy z tychświatów można powierzchownie ocenić jako zamerykanizowany.

Zad. 13.

Jakie formy wypowiedzi służą obiektywizacji i subiektywizacji wypowiedzi? Podaj po dwa przykłady.

obiektywizacja: – zdania zawierające informację (pełniące funkcję informacyjną), oznajmujące. – Bezosobowa forma wypowiedzi (np. "spodziewać się można", "poszukuje się") – wypowiedź w 1 osobie liczby mnogiej (np. "możemy mieć pewność", "zdemaskujmy")

subiektywizacja: – nacechowanie emocjonalne zdania autora (np. "tylko zupełny nowicjusz lub analfabeta"); – sformułowania oceniające: np. ekspresywizmy (chłam, szarlatan) – wypowiedź w 1 osobie liczby pojedynczej (np. "postaram się pokazać", "sądzę, że")

Zad. 14.

Podając po jednym argumencie, uzasadnij, że tekst Edwina Bendyka ma charakter dyskursywny (refleksyjny) – narrator ujawnia stanowisko polemiczne wobec omawianych poglądów – np. Zdemaskujmy kilka nieprawdziwych stereotypów.; – sformułowania o charakterze uniwersalnym, uogólniającym – np. Kto umie szukać, znajdzie perełki.

– charakter perswazyjny – orzeczenia o charakterze normatywnym – np. Podobnie powinniśmy zachowywać się w Internecie. Posługiwanie się trybem rozkazującym – np. Nie spodziewajmy się jednak cudów.

 

Dodaj swój komentarz.

Źródło: "Gazeta Wyborcza"

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij