Język Angielski 2010- odpowiedzi

Dziś gimnazjaliści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego. Zamieściliśmy już test z języka angielskiego i przykładowe odpowiedzi. Zapraszamy do dyskusji.

TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Odpowiedzi

Zad. 1.

1.1 – lekarz; 1.2. – weterynarz; 1.3. – dentysta

Zad. 2.

2.1. Parents have to read the children’s notes – T

2.2. The students will see the Tower of London – F

2.3. The teacher’s phone number is 213 564 369 – T

2.4. The students are now on a school trip in London – F

Zad. 3.

3.1. Jane lives at 204 Weetner str

3.2. Jane does not like pizza with onions

3.3. $21

Zad. 4.

4.1. Sounds great! 4.2. OK, I will. 4.3. Here you are. 4.4.Good idea. 4.5.65 kilos

Zad. 5.

Każdemu z pytań (5.1-5.4) przyporządkuj właściwą odpowiedź (A-E)

5.1 Do you know Mary? – We’ve never met before.

5.2. Are you a good driver? – I.ve only had five lessons so far

5.3. Why are you looking so tired? – I’ve had a terrible day

5.4. Who does the book belong to? – It’s not mine. It’s Mary’s

Zad. 6.

Przeczytaj tekst. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk. (6.1-6.3.). Zakreśl literę A, B lub C.

Just a few lines to tell you how I’m 6.1. – doing,

It is 6.2. – more comfortable than our previous house.

I 6.3. – decorate my room.

Zad. 7.

Do każdej z opisanych sytuacji (7.1. – 7.4.) dopasuj właściwą reakcję. Zaznacz jedną z trzech możliwości. Zakreśl literę A, B lub C.

7.1. Zapytaj kolegę o opinię na temat Twojego nowego aparatu fotograficznego – How do you like my new camera?

7.2. Zwróć uwagę osobie palącej papierosa, że palenie jest zabronione w tym miejscu. – You mustn’t smoke here

7.3. Co powiesz koledze, którego przypadkiem spotykasz w innym mieście? – Small world!

7.4. Witasz gości z zagranicy na lotnisku. Co powiesz? – How was your flight?

Zad. 8.

Uzupełnij luki

The picture shows a street artist who is drawing a portrait of a young woman. The woman on the right has got long, straight hair. Her hands are on her knee. There is another nice picture behind the young woman

Zad. 9.

Zapoznaj się z treścią komunikatów. Określ, na których przedmiotach można je przeczytać.

9.1. For external use only. – suntan lotion. 9.2. Best served hot – ready-made food. 9.3. Dry clean only – a woollen jacket

Zad. 10.

10.1. Woodchuck is another name for ground hog. T

10.2. The legend says the ground hog wakes up from hibernation in spiring. F

10.3. Some people think the ground hog is afraid of its shadow. T

10.4. The next is about how some animals spend winter under the ground. F

Zad. 11.

11.1. Dear Susan, We are getting together at Silver Moon Cafe at 6 p.m. on Saturday… – encourage someone to do something

11.2. Dear Lucy, It was great news to hear that you passed your examinations… – send congratulations

11.3. Dear Sally, I’m writing because I think you may be able to help me… – ask somebody for advice

Zad. 12.

12.1. How to save with woodbridge – We sell horse riding coats, jackets, socks, slim-leggend trousers…

12.2. How much you pay – Standard lesson: 10 pounds per hour…

12.3. making reservations – You can make booking by phone…

12.4. rules to follow – Once yoa are a member, never forget the basics, such as:…

Zad. 13.

13.1. The school is in Ireland

13.2. The students live in private houses.

13.3. At the beginning of the course each student has to take a test

Zad. 14.

14.1. Fred, however, always played jokes on people, especially on me.

14.2. She heard his joke about my shoelaces, so she decided to play a similar joke.

14.3. I was really happy that there wasn’t one on my shoulder, so I forgave her.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij