Jak poradzić sobie z testem humanistycznym

Co wiedzieć, o czym pamiętać powinien każdy Gimnazjalista?

Czytanie ze zrozumieniem

 • O powodzeniu decyduje umiejętność wnikliwego analizowania sensu poszczególnych związków wyrazowych, zdań, co pomaga w odczytaniu poleceń.
 • Metodą skuteczną w zrozumieniu poleceń – szukanie "słów kluczy" do poszczególnych zadań.
 • Istotne jest odróżnianie sensu najczęściej występujących czasowników operacyjnych np. wypisz z tekstu; przytocz! (cytujesz); wyjaśnij (własnymi słowami); podaj definicję (jeśli masz ją sformułować w jednym zdaniu zachowuj rygor).
 • Odpowiedzi powinny być precyzyjne; unikanie zbędnych treści – koniecznością.
 • Ważne jest używanie zwrotów charakterystycznych przy tworzeniu modelowych odpowiedzi np. Wyjaśnij znaczenie biblijnej frazy "nie samym chlebem człowiek żyje". Odpowiedź powinna się zaczynać: Biblijna fraza oznacza…
 • Test jest sprawdzianem umiejętności, ale o powodzeniu decydują opanowanie stresu, zaufanie do siebie, zdolność do samokontroli.

Tworzenie własnego tekstu

 • Przy redagowaniu tekstu w określonej formie ważna jest znajomość cech gatunkowych: opisu, charakterystyki, notatki.
 • Każda forma wypowiedzi wymaga posługiwania się słownictwem frazeologicznym np. przy pisaniu charakterystyki nazywaj cechy charakteru, usposobienia, intelektu.
 • Wypowiadając się na różne tematy pamiętaj o posługiwaniu się terminami typowymi dla przedmiotów humanistycznych np. apostrofa, liryka, podmiot liryczny, świat przedstawiony, epoka, dramat.
 • Tworząc tekst perswazyjny, w którym starasz się kogoś do czegoś nakłonić posługuj się typami zdań np. wykrzyknikowymi, formami gramatycznymi np. trybem rozkazującym czasownika, gdy zachodzi potrzeba zgrubieniami, zdrobnieniami.
 • Tekst powinien być zgodny z tematem.Kompozycja musi wynikać z przyjętej przez Ciebie formy. Zachowuj spójność myśli. Nawet w krótszych wypowiedziach należy pamiętać o akapitach.
 • Zaletą poprawnie zredagowanej rozprawki są odpowiednie argumenty przedstawione w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego lub odwrotnie.
 • Redagując streszczenie zmniejsz objętość tekstu poprzez wybranie najważniejszych informacji.
 • Przy redagowaniu pism użytkowych pamiętaj o przejrzystym układzie graficznym, estetyce, dacie (zawsze w prawym górnym roku np. 4 kwietnia 2003 lub 04.04.2003), podpisie, jeśli tego wymaga redagowane pismo koniecznie czytelny.
 • Zapamiętaj i unikaj rażących błędów. Książka opowiada. Problem odgrywa ważną rolę. Dzieje bohatera związane są. Oczywiście bohater jest godny naśladowania. Właśnie ta książka jest dobra.
 • Unikaj streszczania lektur.
 • Ważne są twoje wnioski, refleksje.

Wskazówki ucznia

 • Zapoznaj się z instrukcją na początku sprawdzianu i przed kartą odpowiedzi.
 • Uważnie czytaj teksty, ponieważ polecenia odnoszą się do ich treści.
 • Zaglądaj do tekstów tyel razy, ile będziesz potrzebował.
 • Udzielaj jedynie odpowiedzi, których jesteś pewnien.
 • Jeśli któreś zadania sprawiają ci kłopot, zostaw je i przejdź do następnych. Wrócisz do nich, jeśli będziesz miał czas.
 • Przy zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna z nich jest poprawna.
 • Zanim napiszesz odpowiedzi w zadaniach otwartych, zastanów się, co chcesz napisać, abyś później nie musiał skreślać.
 • Odpowiedzi wpisuj wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Po wykonaniu wszystkich zadań uważnie przeczytaj swoje odpowiedzi, jeszcze możesz je poprawić.

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie w Firmie Marka – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij