Rekrutacja do warszawskich szkół średnich – Ważne daty!

Biuro Edukacji Miasta Warszawy uruchomiło system elektroniczny, który ma ułatwić rekrutację uczniów. Nowością w elektronicznej rejestracji jest to, że warszawskie gimnazja same wprowadziły dane uczniów do systemu. Mimo tego udogodnienia uczniowie powinni bardzo uważnie wysyłać swoje zgłoszenia – mówi Jolanta Różycka dyrektor gimnazjum nr 83 w Warszawie. Uczniowie z gimnazjum nr 83 uważają, że elektroniczna rekrutacja jest wygodna i pozwoli zaoszczędzić wiele czasu.

6 maja – uczniowie warszawskich gimnazjów odbierają w szkołach loginy do kont (sprawdzają poprawność danych wprowadzanych przez gimnazja.)

 

7 maja – kandydaci z Warszawy zakładają konta w systemie. Uzupełniają informacje, drukują podanie z systemu i podpisane przez siebie i rodziców (oraz potwierdzone w szkołach kopie wymaganych dokumentów) zanoszą do szkoły pierwszego wyboru.

 

13 -18 czerwca (do godz. 13.00) – można zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły i oddziałów szkół. Aby wprowadzić zmiany w systemie:

– z jednym z rodziców należy udać się do szkoły

– anulować złożone podanie i odebrać załączniki

– upewnić się, że szkoła wprowadziła do systemu informacje o anulowaniu podania

– wprowadzić nowe informacje

– wydrukować i podpisać wraz z rodzicami nowe podanie

– złożyć je wraz z załącznikami do nowej szkoły pierwszego wyboru

 

do 20 czerwca – sprawdzenie poprawności wprowadzonych informacji: oceny ze świadectwa, oceny z egzaminu itp. przez kandydata z Warszawy.

 

20 czerwca (od godz. 13 i 23 czerwca do godz. 15) – kandydaci składają kopie świadectwa o zaświadczenia o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru. Trzeba złożyć tyle kopii dokumentów, ile szkół się wybrało.

 

do 23 czerwca (do godz. 12.00) jw. kandydaci spoza Warszawy

 

27 czerwca od godz. 13.00 – 1 lipca do godz. 13.00) – sprawdzenie wyniku kwalifikacji i potwierdzenie woli uczęszczania do wybranej szkoły, poprzez złożenie dokumentów (w przypadku nie złożenia oryginalnego świadectwa w terminie, kandydat nie będzie umieszczony na liście przyjętych i będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach sierpniowej rekrutacji dodatkowej.

 

1 lipca od godz. 15.00 – kandydat sprawdza w internecie lub na liście wywieszonej w szkole, czy został przyjęty. Jeśli nie zakwalifikował się do żadnego oddziału, może uzyskać w systemie informacje o wolnych miejscach w innych szkołach.

 

2-3 lipca do godz. 12.00 – kandydat, który nie zakwalifikował się do żadnego oddziału, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej prowadzonej przez szkoły, w których są wolne miejsca. Składa dokumenty do wybranych

 

3 lipca do godz. 14.00 – 7 lipca do godz. 14.00 – kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji uzupełniającej, sprawdzają na listach wywieszonych w szkole, czy zostali przyjęci. Zakwalifikowani składają oryginał świadectwa w szkole, do której zostali przyjęci.

 

7 lipca godz. 15.00 – szkoły wywieszają listy przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniajacej

 

25-29 sierpnia – kandydat, który nie ma miejsca w żadnej szkole, sprawdza w systemie, gdzie są wolne miejsca i składa dokumenty do wybranej szkoły.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij