Przykładowa praca szóstoklasisty

Instrukcja Bezpiecznego

Przechodzenia Przez Jezdnię

1.Jeśli na przejściu dla pieszych nie ma sygnalizacji świetlnej, podejdź nie wchodząc na pasy.

2.Następnie należy się rozejrzeć, popatrz w lewo, w prawo i ponownie w lewo.

3.Jeśli widzisz że nie nadjeżdża żaden pojazd przejdź nie biegnąc przez pasy.

4.Jeżeli na drodze jeszcze pojawiają się pojazdy nie przechodź.

5. Kiedy jezdnia będzie pusta możesz przejść.

Nie wolno wbiegać na jezdnię.

Nie wolno przechodzić na czerwonym świetle.

Nie należy również przejeżdżać przez jezdnię rowerem.

Zdanie

Komentarz

Instrukcja Bezpiecznego Przechodzenia Przez Jezdnię

Dwa błędy ortograficzne (tak dokładnie to cztery, ale trzy tego samego typu) – do wydawnictwa jednorazowego, jakim jest instrukcja, zastosowano pisownię tytułów wydawnictw cyklicznych (zostało napisane jak np. tytuł "Gazeta Wyborcza", a powinno być zapisane jak np. tytuł powieści "W osiemdziesiąt dni dookoła świata"). W niezgodzie z jakąkolwiek regułą pisowni napisano w tytule przyimek "przez" wielką literą, choć przyimki i spójniki w tytułach i nazwach zawsze piszemy małą literą (np. tytuł miesięcznika "Literatura na Świecie", nazwy: Ministerstwo Pracy i Płacy, Krosno nad Odrą).

1. Jeśli na przejściu dla pieszych nie ma sygnalizacji świetlnej, podejdź, nie wchodząc na pasy.

1. Błąd interpunkcyjny. Zawsze stawiamy przecinek przed imiesłowem przysłówkowym.

2. Błąd językowy. Imiesłów przysłówkowy współczesny (zakończony na -ąc) oznacza równoczesność obu czynności. Wynikałoby z tego zdania, że można równocześnie podejść do jezdni i wejść na nią. Nie. Najpierw się podchodzi, a potem wchodzi.

2. Następnie należy się rozejrzeć, popatrz w lewo, w prawo i ponownie w lewo.

Błąd językowy. Niezgodność podmiotów. Nie można w zdaniu współrzędnie złożonym zastosować zdania bezpodmiotowego: "Należy się rozejrzeć", a zaraz potem zdania z podmiotem domyślnym: "popatrz ".

3. Jeśli widzisz, że nie nadjeżdża żaden pojazd, przejdź, nie biegnąc przez pasy.

1. Błąd interpunkcyjny. Zdanie wtrącone nie zostało oddzielone od nadrzędnego. Poza tym od 1 klasy wpajana jest reguła, że zawsze stawiamy przecinek przed samotnym "że".

2. Błąd interpunkcyjny. Zdanie wtrącone nie zostało zamknięte przecinkiem i oddzielone od kolejnego zdania składowego.

3. Błąd interpunkcyjny. Ponownie imiesłów przysłówkowy nie został oddzielony przecinkiem od reszty zdania.

4. Błąd językowy. Sformułowanie "przejdź, nie biegnąc" sugeruje, że można iść biegiem. Użycie imiesłowu oznacza, że obie czynności można wykonywać równocześnie – w tym samym momencie iść i biec (przechodzić, biegnąc) Nie. Albo się przechodzi, albo biegnie.

4. Jeżeli na drodze jeszcze pojawiają się pojazdy, nie przechodź.

5. Kiedy jezdnia będzie pusta, możesz przejść.

Błąd konstrukcyjny. Zdania 4. i 5. są niepotrzebne. Przecież ze zdania trzeciego jasno wynika, że przechodzić można, kiedy nie jadą żadne pojazdy, więc jezdnia jest pusta.

Nie wolno wbiegać na jezdnię.

Nie wolno przechodzić na czerwonym świetle.

Jedyne zdania, do których nie można mieć żadnych zarzutów.

Nie należy również przejeżdżać przez jezdnię rowerem.

Błąd stylistyczny. Użyto niewłaściwego wyrazu. "Nie należy" sugeruje, że właściwie nic straszne się nie stanie, jeśli przejadę przez jezdnię rowerem. A zakaz jest chyba jednoznaczny? Niepotrzebnie również użyto wyrazu "również" 🙂 Również co? To są trzy zdania niezależne, trzy zakazy i muszą mieć maksymalnie skrótową postać. Jeśli miałyby się łączyć nawzajem między sobą, należałoby w środkowym zdaniu dodać np. "także". Ale wówczas oba zdania straciłyby charakter nakazowy, a stałyby się zwykłymi zdaniami oznajmującymi.

ŻÓŁTY – błędy merytoryczne

ZIELONY – błędy kompozycyjne (konstrukcyjne)

CZERWONY – błędy ortograficzne, interpunkcja

SZARY – błędy stylistyczne, językowe, leksykalne (wyrazowe)

NIEBIESKIbłędy składniowe i logiczne

PUNKTACJA

Kryteria

Wykonanie

Punkty

I. Zwięzłość i komunikatywność instrukcji

Tekst jest krótki, spójny, zrozumiały, zawiera proste sformułowania o charakterze nakazu lub zakazu.

Przyznajemy punkt bez względu na dokładność i kompletność informacji.

0 – 1 punkt

Ten wymóg w pełni realizują tylko dwa podkreślone zdania. Wszystkie pozostałe zdania można skrócić i uprościć. Nie należy używać zdań wielokrotnie złożonych (punkt 3) ani nadużywać imiesłowów – na dodatek zaprzeczonych (nie wchodząc, nie biegnąc). Lepiej nieco wydłużyć instrukcję i użyć zdań pojedynczych lub jednokrotnie złożonych.

0

II. Umieszczenie niezbędnych informacji

Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje (przejście dozwolone tylko oznaczonym miejscu, konieczność zatrzymania się przed przejściem, spojrzenia się w lewo, prawo, lewo, zakaz przebiegania przez jezdnię).

0 – 1 punkt

Tekst zawiera wszystkie niezbędne informacje. Znajdują się w nim również informacje niepotrzebne (punkt 4), ale zgodnie z instrukcją punktowania nie odejmujemy za to punktów. Zabrakło jednoznacznego sformułowania, że przechodzić wolno jedynie w wyznaczonych miejscach, ale jasno wynika to z całego tekstu.

1

III. Poprawność językowa

Dopuszcza się jeden błąd językowy.

0 – 1 punkt

W pracy pojawiły się dwa błędy językowe związane z niewłaściwym użyciem imiesłowu. Wystąpiły także dwie usterki stylistyczne.

0

IV. Poprawność ortograficzna

Dopuszcza się jeden błąd ortograficzny.

0 – 1 punkt

W pracy występują cztery błędy ortograficzne dwojakiego rodzaju, co można uznać za dwa błędy.

0

V. Poprawność interpunkcyjna

Dopuszcza się dwa błędy interpunkcyjne.

0 – 1 punkt

W pracy znalazły się cztery błędy interpunkcyjne.

0

RAZEM

1/5

Ocena w skali szkolnej

0-1 p. – niedostateczna

2 p. – dopuszczająca

3 p. – dostateczna

4 p. – dobra

5 p. – bardzo dobra

Za pracę tego typu, wymagającą i dopuszczającą jedynie realizację prostego wzorca, oceny celującej nie wystawia się.

Ocena na egzaminie

Egzaminowany uzyskał za to zadanie 20% punktów. Na egzaminach, na których istnieje pojęcie: zdał – nie zdał, wymagane minimum to 30%. Egzaminu po szkole podstawowej nie można nie zdać, ale wiadomo, że ma on wpływ na kwalifikację do gimnazjum. Wiadomo, że aby dostać się do wymarzonego gimnazjum, zadanie tego typu należy zaliczyć co najmniej na 60%.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij