Kryteria oceniania wypracowania maturalnego z języka polskiego

KRYTERIA OCENIANIA WYPRACOWANIA MATURALNEGO

POZIOM PODSTAWOWY

I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 25 punktów)

II. KOMPOZYCJA PRACY (maksymalnie 5 punktów)

Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwniecie tematu
– podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym, (5 pkt)
– uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części, (3 pkt)
– wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna. (1 pkt)

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

III. STYL (maksymalnie 5 punktów)
– jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka, (5 pkt)
– zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka, (3 pkt)
– na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy jezykowe. (1 pkt)

Uwaga: jesli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

IV. JĘZYK (maksymalnie 12 punktów)
– jezyk w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeologia i fleksja,(12 pkt)
– język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja, (9 pkt)
– język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne składnia, slownictwo i frazeologia, (6 pkt)
– język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, słownikowych, frazeologicznych i fleksyjnych, (3 pkt)
– język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów składniowych, słownikowych i frazeologicznych. (1 pkt)

Uwaga: jesli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

V. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty)
– bezblędna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy), (3 pkt)
– poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia), (2 pkt)
– poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia), interpunkcja niezakłucająca komunikacji (mimo różnych błędów). (1 pkt)

Uwaga: jesli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY (0-4 pkt)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij