Kryteria oceny dla gimnazjalistów

Kryteria oceny Punkty
I
TEMAT (0-6 punktów)
1. Cały tekst zgodny jest z tematem. 0-1
2. Rozwinięcie obejmuje:

  1. podanie trafnego przykładu,
  2. komentowanie przykładu,
  3. podsumowanie rozważań, wnioskowanie,
  4. realizowanie tematu zgodnie z przyjętą i uzasadnioną przez ucznia koncepcją.
0-1
0-1
0-1

0-1

3 Praca jest poprawna pod względem merytorycznym. 0-1
II
KOMPOZYCJA (0-3 punktów)*
4. Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji. 0-1
5. Tekst jest spójny ( istnieją stylistyczne nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy). 0-1
6. Tekst jest logicznie uporządkowany ( nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia). 0-1
III JĘZYK I STYL (0-4 punktów)*
7a.

7b.

7c.

Poprawnie (pod względem znaczeniowym) stosuje słownictwo, również
w związkach frazeologicznych.
0-3
(dopuszczalne trzy błędy, niezależnie od kategorii)
3 bł.- 3p
4 bł.- 2p
5 bł.- 1p
6 bł.- 0p
Poprawnie odmienia wyrazy oraz łączy wyrazy w zdania i zdania pojedyncze w zdania złożone (nie pojawia się powtarzanie tych samych struktur zdaniowych).
Trafnie dobiera środki językowe (nie pojawiają się: wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, mieszanie stylów, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, nadużywanie wyrazów obcych, nieuzasadnionych wyrażeń typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy).
8. Styl jest funkcjonalny (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi). 0-1
> IV
ZAPIS (0-3 punktów)*
9. Ortografia jest poprawna. 0–2
0 bł.- 2p
1 bł.- 1p
2 bł.- 0p
10 Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy) 0–1
Razem 0 – 16

* Punktów z tych kategorii nie przyznaje się, jeśli praca jest krótsza niż 1/2 strony . Uwaga! Uczeń otrzymuje „0” punktów za zadanie rozszerzonej odpowiedzi, jeżeli praca jest niezgodna z tematem.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij