Kryteria oceny pracy maturalnej z historii

I poziom (1-5 pkt.)

Zdający poprawnie umieścił temat w czasie i przestrzeni, podał jedynie kilka informacji świadczących o tym, że zrozumiał temat, podał kilka nie zawsze uporządkowanych, przyczyn i następstw omawianego zjawiska.

II poziom (6-10 pkt.)

Zdający uwzględnił podstawową faktografię, prawidłowo użył najważniejszych terminów i dat, podał niektóre przyczyny i skutki, bez właściwego uporządkowania. W zakończeniu pracy przedstawił jedynie ogólne wnioski.

III poziom (11-15 pkt.)

Zdający dokonał nie tylko trafnej selekcji informacji, ale pokazał także dynamikę zjawisk i ich związki przyczynowo – skutkowe, dostrzegł najważniejsze etapy i uwzględnił wewnętrzne cezury czasowe dla opisywanego zjawiska.W zakończeniu pracy trafnie zbiera wnioski cząstkowe i na tej podstawie formułuje wnioski ogólne.

IV poziom (16-20 pkt.)

Zdający sformułował wnioski i oceny odwołując się do wszystkich aspektów opisywanego zjawiska (gospodarka, kultura, technika, życie codzienne), starannie dobrał faktografię, potrafił odnieść się do typowości lub wyjątkowości opisywanych zdarzeń, pokazać długofalowe skutki oraz odnieść się do oceny historiografii.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij