REGULAMIN SKLEPU egzaminy.edu.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy serwisu egzaminy.edu.pl, zwany dalej Sklepem, jest własnością Firmy Kulturalno-Oświatowej „MARKA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiatracznej 27/68 i biurem handlowym przy ul. Kickiego 12 pok. 65 w Warszawie, kod pocztowy 04 – 397, tel. 022 870 06 23 , 022 810 68 40, numer rachunku bankowego 97 1060 0076 0000 4011 3001 0446

i obsługiwany jest przez zespół pracowników serwisu egzaminy.edu.pl.

Sklep oferuje wyłącznie książki i produkty polecane przez nauczycieli i radę pedagogiczną firmy edukacyjnej „Marka” oraz kursy przygotowawcze do egzaminu gimnazjalnego i nowej matury oraz z zakresu edukacji pozaszkolnej prowadzone przez renomowanych nauczycieli.

Nazwy wydawców, książek i produktów edukacyjnych i innych towarów użyte w Sklepie należą do ich właścicieli i podajemy je tylko w celach informacyjnych.

Zamówienia w Sklepie realizowane są wg kolejności otrzymania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie lub do momentu wyczerpania liczby miejsc w grupie kursowej.

II. ZAMÓWIENIA

Przez zamówienie rozumie się wysłanie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.egzaminy.edu.pl.

Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli będzie zawierać poprawny adres, numer telefonu nabywcy oraz jego poprawny adres e-mail.

Po złożeniu zamówienia pracownik Sklepu może skontaktować się z Nabywcą poprzez e-mail lub telefonicznie celem potwierdzenia zamówienia.

W przypadku podejrzenia o podanie fałszywych danych, Sklep zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia.

Zamówienia są realizowane maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Zazwyczaj jednak książki zamówione w Sklepie dostarczane są w ciągu 2-5 dni od momentu potwierdzenia zamówienia na co składa się czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty i termin wykonania usługi pocztowej.

Złożone zamówienie może być anulowane. Anulować można wyłącznie te zamówienia książek i innych przedmiotów, które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz te zamówienia edukacyjnych kursów przygotowawczych, których anulowanie nastąpi na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem cyklu zajęć.

W przypadku, gdy zostanie złożone zamówienie, a następnie okaże się, iż danego tytułu nie ma chwilowo w magazynie – Nabywca otrzymuje stosowną informację telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

W przypadku gdy zamawianych jest więcej tytułów książkowych lub kursów przygotowawczych i któregoś z elementów zamówienia nie można przejściowo zrealizować, Nabywca ma prawo wyboru, czy zechce czekać na skompletowanie przesyłki, na sformowanie nowej grupy kursowej czy też woli wysyłkę w kilku partiach (Sklep pokrywa koszt dodatkowych przesyłek) albo oczekiwanie na sformowanie grupy kursowej.

Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2002r. O ochronie praw konsumenta, klient Sklepu może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki lub rozpoczęcia zajęć kursowych. W takim przypadku Sklep oczekuje zwrotu zakupionych książek i przedmiotów pod warunkiem, że nie były używane, nie są w jakikolwiek sposób zniszczone a w przypadku książek – nie były kopiowane kserograficznie lub fotograficznie. Płyty CD, płyty DVD, kasety MC muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Razem z książką lub przedmiotem należy zwrócić otrzymany paragon lub fakturę.

Gwarantujemy zwrot wartości nabytych książek lub produktów.

W przypadku rezygnacji z zakupionego towaru lub kursu należność pomniejszoną o koszt dostawy wysyłamy przekazem pocztowym lub przelewem bankowym. Koszt odesłania przedmiotu lub książki nie podlega zwrotowi, co oznacza, że Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

Ceny książek i produktów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie obejmują opłaty za dostawę. Koszty dostawy są zależne od rodzaju wybranego sposobu dostawy (list pocztowy, list priorytetowy, paczka, przesyłka kurierska) i zostaną dołączone do wartości zakupionych przedmiotów. Na ostateczny koszt zamówienia składa się więc cena książek i przedmiotów powiększona o koszt przesyłki. Cena podana przy każdym towarze lub produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

W przypadku niemożliwości zrealizowania Zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podawania przyczyny.

III. REKLAMACJE

Wszystkie książki i towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją. W przypadku, gdy po otrzymaniu paczki Kupujący wykryje jakiekolwiek wady techniczne, jakościowe, bądź uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy może zareklamować zakupiony towar i odesłać go zwykłą przesyłką pocztową w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłki odsyłane w trybie za pobraniem pocztowym nie będą przyjmowane.

Do przesyłki z reklamowanym przedmiotem lub książką należy dołączyć dowód zakupu (faktura VAT) a także pisemny wniosek o uznanie reklamacji z podaniem przyczyn.

Sklep zastrzega sobie 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji. O fakcie przyjęcia lub odrzucenia reklamacji Sklep informuje Nabywcę pisemnie.

W przypadku uznania reklamacji, Sklep wymieni książkę lub przedmiot na pełnowartościowy lub zaproponuje Nabywcy uczestnictwo w innej grupie kursowej. Jeżeli będzie to niemożliwe z przyczyn od Sklepu niezależnych (na przykład z powodu wyczerpania nakładu książki, braku równoległych grup kursowych), Sklep zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt lub zwróci pieniądze na dowolne konto bankowe wskazane przez Kupującego natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez Kupującego w związku z odesłaniem (dostarczeniem) wadliwego produktu.

Za towar wadliwy uznaje się książki, posiadające wady techniczne. W przypadku kursów przygotowawczych, podstawą do reklamacji jest fakt nieprzeprowadzenia zajęć bez podania terminu wyrównania zaległości kursowych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nabywca, składając zamówienie, akceptuje regulamin Sklepu, ze wszystkimi jego konsekwencjami.

Zgodnie z Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe klientów dodawane są do bazy danych portalu egzaminy.edu.pl wyłącznie w celach realizacji transakcji i nie są udostępniane nikomu spoza działu obsługi klienta. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

Klienci dokonujący zakupów w Sklepie egzaminy.edu.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

Sklep wystawia standardowo paragon. Na życzenie klienta wystawiane są również faktury VAT. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. Dokument ten może być wystawiony jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą Kulturalno-Oświatową „MARKA” zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu albo faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij