Programy unijne – młodzież i edukacja

Programy Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i wymiany młodzieży.

 

Szkoły i instytucje edukacyjne z zagranicy poszukują partnerów w Polsce.

 

Rozwój szkół – dofinansowany ze środków UE

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Unii Europejskiej przygotowuje projekt pod nazwą "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe". W ramach projektu wspierane będą inicjatywy rozwoju szkół koncentrujące się wokół rozwijania podstawowych umiejętności uczniów, umożliwienia uczniom uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, pomocy uczniom mającym trudności w nauce (w szczególności pochodzącym z obszarów wiejskich), promowania spójności społecznej oraz dostosowywania programów kształcenia do potrzeb lokalnych rynków pracy. Realizacja projektu przebiegać będzie we współpracy z samorządami i społecznościami lokalnymi, a dofinansowywane projekty powinny być wkomponowane w lokalne lub regionalne strategie rozwoju. Projektodawcami wyłanianymi w drodze konkursu będą organizacje pozarządowe.

W ramach projektu, w którego realizacji uczestniczyć może docelowo 5000 szkół, wstępnie zaplanowano budżet wysokości 75 mln euro. Środki finansowe pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, zgodnie z zasadą, że 75 proc. sumy pochodzi z Funduszu, 25 proc. to wkład krajowy. Realizacja projektu rozpocznie się w 2004 roku.

Więcej informacji pod adresem www.menis.gov.pl/

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij