Program Modzież

ProgramMłodzieżadresowany jest głównie do osób w wieku 15 – 25 lat. Priorytetem wszystkich Akcji Programu są projekty z udziałem młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji ze względów ekonomicznych, społecznych lub zdrowotnych (bezrobotni, osoby ze środowisk patologicznych i ubogich, niepełnosprawni). Program MŁODZIEŻ funkcjonuje w 30 krajach: kraje Unii Europejskiej, kraje kandydujące oraz Norwegia, Lichtenstain i Islandia. Z młodzieżą z tych krajów możesz zorganizować wymianę, wspólne seminarium, wizytę czy projekty sieciowy. Jako wolontariusz możesz wyjechać do jednego z krajów Unii Europejskiej lub – jeśli jesteś pracownikiem organizacji niekomercyjnej – możesz postarać się przyjąć w swojej organizacji wolontariusza z zagranicy.

ProgramMłodzieżskłada się z pięciu część zwanych Akcjami. Różnią się one pod względem formalnym, ale łączą je wspólne cele. Poznanie rówieśników z zagranicy, zdobycie doświadczeń życiowych i zawodowych – to tylko niektóre z nich.

Akcja 1 – Młodzież dla Europy – Wymiana Młodzieży
Spotkania grup młodych ludzi różnej narodowości w jednym z krajów europejskich, ich celem jest realizacja wspólnego pomysłu. Jego charakter zależy wyłącznie od samych uczestników wymiany. Jedynym ograniczeniem jest wasza wyobraźnia i… budżet ProgramuMłodzież.

Akcja 2 – Wolontariat Europejski – EVS
Indywidualne wyjazdy do pracy społecznej w jednym z krajów europejskich. Aby zostać wolontariuszem trzeba być pełnoletnim.

Akcja 3 – Inicjatywy Młodzieżowe
Akcja składa się z dwóch niezależnych części:

  • Inicjatyw Grupowych – kilkumiesięcznych przedsięwzięć o charakterze lokalnym, inicjowanych przez młodzież, ale bez udziału rówieśników z zagranicy (z wyjątkiem projektów współpracy w sieci)
  • Kapitału Przyszłości – przeznaczonego dla byłych wolontariuszy ProgramuMłodzież, dostają oni dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z tym, co robili w czasie wolontariatu.

Akcja 4 – Wspólne Działania
Przedsięwzięci łączące edukację szkolną, pozaszkolną oraz szkolenie zawodowe, czyli wszystkie trzy programy edukacyjne Unii Europejskiej:Socrates,MłodzieżiLeonardo da Vinci. Akcja ta ma charakter scentralizowany. Projekty należy składać bezpośrednio w Komisji Europejskiej.

Akcja 5 – Działania Wspierające
Staże, seminaria, wizyty, kursy, sieci informacyjne inne działania, na których pracownicy, liderzy młodzieżowi i uczestnicy ProgramuMłodzieżpodnoszą swoje kwalifikacje.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij