Program współfinansujący wymiany młodzieży z Polski i Ukrainy.
Cel:
Program, prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury, ma przyczynić się do
pozytywnych zmian we wzajemnym nastawieniu społeczeństwa polskiego i
ukraińskiego, poznania historii obu krajów, odkrycia wspólnych celów w
przyszłości.

Dofinansowane działania:
Program współfinansuje działania obejmujące pobyt w Polsce grupy
młodzieży z Ukrainy wraz z opiekunami, realizujących wspólny projekt z
rówieśnikami z Polski. Projekt powinien opierać się na następujących
elementach:
-zapoznanie młodych Ukraińców z polskimi rówieśnikami i współczesną Polską;
-zaznajomienie młodych Polaków z ich ukraińskimi rówieśnikami;
-pokazanie podobieństwa i odmienności kulturowej;
-zapoznanie młodzieży z historią lokalną i kulturą regionu.

Projekty muszą zostać zrealizowane i rozliczone do 31 grudnia 2006 r.

Termin składania wniosków:
Wnioski należy przesłać pocztą do 30 listopada 2006 r. na adres:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa

Dodatkowych informacji udzielają: Marcin Ogonowski, tel: (22) 2 100
122, email: marcin.ogonowski@nck.pl i
Piotr Łasica, tel: (22) 2 100 123, email: piotr@nck.pl

Więcej na stronie: http://www.nck.pl/?wu

Wyjazd do Norwegii i 2000 dolarów czekają na zwycięzcę ekologicznego konkursu malarskiego ONZ. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-14 lat. W tym roku tematem konkursu jest "zmiana klimatu". Prace można przesyłać do regionalnych biur Programu Środowiska ONZ (UNEP) do 31 grudnia 2006 r.

Zwycięzca odbierze nagrodę podczas Światowego Dnia Ekologii w norweskim Tromso (5 czerwca 2007 r.).

Więcej informacji o konkursie (po angielsku) na stronie UNEP.

Program Rady Europy
Opis: Dyrektoriat Młodzieży i Sportu Rady Europy zaprasza do udziału w seminarium pt. „Rosja-Europa/Europa-Rosja: rola organizacji młodzieżowych” . Głównym celem spotkania jest nawiązanie współpracy między młodzieżowymi organizacjami z Rosji i Europy. Nie ma limitu wieku. Przy wyborze uczestników decydujące będzie m.in. zaangażowanie w rozwijanie dialogu między Rosją a Europą i możliwości przekazania wiedzy zdobytej podczas seminarium w swoim kraju. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i podróży pokrywają organizatorzy.
Gdzie: Moskwa (Rosja)
Kiedy: 25.11.-02.12.2006 Zgłoszenia można wysyłać do 13.10.2006.
Kontakt: Claudia Montevecchi
E-mail: claudia.montevecchi@coe.int
Directorate of Youth and Sport
30, rue Pierre de Coubertin
F-67000 Strasburg
Francja
Tel.: +33 3 88 41 32 01
Fax: +33 3 88 4127 77

Program Młodzież Wymiana Młodzieży
Opis: Młodzieżowa organizacja z Bułgarii poszukuje grupy młodzieży w wieku 15-19 lat do projektu wymiany pt. „Razem w zjednoczonej Europie”.
Gdzie: Pazardjik (Bułgaria)
Kiedy: grudzień 2006
Kontakt: Haralan Genov
E-mail: scout_pz@abv.bg
Więcej informacji poniżej:
Haralan Genov – the leader of a youth organization from Pazardjik –Bulgaria, is accosting to You. We are looking for partners for participation in a common youth project from program “Youth” ,in the direction of –youth pastime and sport. The project had been accepted and it have to be realized in month December (this year). I am putting forward to your attention the conditions for the project’s implementation. The point of the project is to improve the collaboration and communication of the youth in Europe , to make them acquainted with the culture and tr aditions of another nations. 1. Duration- 10 days / 9 and nights/ 2. Place for implementation: – 1st stage -4 days in Velingrad – a resort ,situated at a height of 750 meters and in a 50-kilometer distance from Pazardjik. Accommodation in a hotel. -2nd stage – 3 days in Pazardjik- a regional and an administrative center .Accommodation in a hotel. -3rd stage -2 days around the natural sights of the Rila and Pirin mountains. Accommodation in a hotel. 3. Participants in the project -47 people. Host – 21 boys and girls /15 -19/ years of age + 2 leaders +a doctor; Partnеrs – 21 boys and girls /15-19 / years of age +2 leaders, 4.Theme of the project : “Together in united Europe” 5.Activities: youth entertainment, sport 6.The concrete program of the project is going to be discussed with you if we receive a specified agreement for participation from your side. 7.Financial conditions: The host-country assumes all expenses of accommodation /a hotel/ , foo d, transport within the country and the necessary means for project’s implementation. • The partner-country has to assume the transport expenses to Bulgaria / Sofia / and vice versa. 8.Beginning of the project: The financial means are provided and the project can begin. Our wish is for an earlier beginning, till the weather is nice. We are looking forward your suggestion for the beginning of the project. In the presence of agreement for participation in the common project, please send us information about Your organization : activities, place, membership.

Program Młodzież Wymiana Młodzieży
Opis: Młodzież z węgierskiego Domu Opieki poszukuje partnera – organizacji goszczącej do projektu wymiany młodzieży, poświęconej m.in. wspólnej historii Polski i Węgier. Gdzie: kraj partnera – Polska
Kiedy: luty-marzec 2007 Najbliższy termin składania wniosków w programie: 01.11.2006.
Kontakt: Wiola Mielczarek
E-mail: mielczarekw@gmail.com
List od organizatora:
Witam,

Mam na imię Wiola i od lipca tego roku jestem wolontariuszem na Węgrzech. Mój projekt polega na pracy z dziećmi i młodzieżą z Domu Opieki i będąc tu chciałabym zorganizować z nimi program w ramach akcji 1 . Poszukuje organizacji, która zechciałaby się zaangażować. Poniżej zamieszczam krotki opis pomysłu, terminy są nieco napięte, także wszystkich mogących pomóc proszę o kontakt jak szybko to możliwe, będę wdzięczna także za wszystkie pomocne wskazówki i komentarze.


KIEDY: chcemy zdążyć z wnioskiem na dedline 1 listopada, dlatego będę bardzo wdziecna pomoc w nawiązaniu kontaktów tak szybko jak to możliwe. Data realizacji luty-marzec 2007


GDZIE: w Polsce, w miastach historycznie ważnych, tj. Kraków, Warszawa, Oświęcim, lokalizacja ma uzasadnienie w programie, gdyż min chcemy rozmawiać o historii.


WAZNE: zobowiązuje się wziąć na siebie ciężar pracy związany z organizowaniem pobytu grupy na miejscu, tj., organizowanie posiłków, noclegów, miejsc spotkań. oczywiście jednak pozostawać chcemy w ścisłym kontakcie podczas przygotowań programu, co zresztą jest niezbędne i wymagane przez UE.


PROGRAM W ZARYSIE:

Młodzież z Domu Opieki w węgierskim mieście Miskolc chciałaby przyjechać do Polski spotkać się z młodzieżą, wspólnie porozmawiać o tym co nas łączy czyli wspólnej bogatej przeszłości, od czasów średniowiecznych po historie najnowsza, okres komunistyczny i najaktualniejsze, dzisiejsze problemy po okresie transformacji politycznej. Głównym tematem spotkania będzie zagadnienie warunków życia w dzisiejszych czasach, jaki wpływ ma na to historia? by poszerzyć wiedze i uświadomić młodzieży ile nas łączy. Z drugiej zaś strony jakie możliwości dziś daje młodym ludziom Unia Europejska.

Kilka słów o warunkach życia młodzieży węgierskiej, która weźmie udział w projekcie. Jest to grupa 14 chłopców, którzy często od dziecka żyją w separacji z rodzina, która nie potrafiła bądź nie mogła stworzyć im godnych warunków życia. Opiekę nad nimi przejęło państwo. Ich pobyt w Domu trwa do 18 roku życia, może być przedłużony do 24 pod warunkiem, ze pracują bądź uczą się w szkole zawodu. Chłopcy ci będąc często bardzo doświadczonymi przez życie w młodym wieku wchodzą w dorosłość z smutnym bagażem doświadczeń co niestety prawie zawsze odbija się to na ich późniejszym życiu, maja dużo częściej niż rówieśnicy problemy w szkole, kończą edukacje na niższych poziomach, co w konsekwencji ma negatywny na podejmowanie satysfakcjonującej pracy i poprawę standardu życia. Podczas spotkania z polska młodzieżą, która także musi borykać się z problemami bezrobocia i konkurencji na rynku pracy młodzi ludzie będą rozmawiać o tych możliwościach, jakie mamy dziś, chcemy wymieniać dobre przykłady na osiąganie sukcesu w dzisiejszym życiu, chcemy uczyć się wspólnie także o programach Unii Europejskiej i uświadamiać się nawzajem ile możliwości dziś dają otwarte granice Unii, jak możemy dzięki temu osiągać nowe doświadczenia zawodowe, uczyć się języka, zwiększając przez to nasze szanse na rynku pracy.

Jest możliwość włączenia do programu stron francuskiej, holenderskiej, duńskiej i portugalskiej, przedstawiciele tych krajów aktualnie przebywają i pracują z młodzieżą, wzbogacenie dyskusji o ich punkt widzenia niewątpliwie uatrakcyjni program.

Program będzie połączony z poznawaniem się nawzajem poprzez zajęcia kulturalno-sportowe tj., wieczór kuchni europejskich, warsztat muzyczny z wykorzystaniem własnoręcznie stworzonych instrumentów oraz warsztaty fotograficzne, młodzież z Węgier zabierze ze sobą materiał zdjęciowy ze swojego miasta, by przybliżyć nowym kolegom obraz Węgier, będąc na miejscu mogą wspólnie wyruszyć w plener z aparatami by uwiecznić odwiedzany kraj, zakończeniem będzie wspólna wystawa fotografii. Dobrym zakończeniem całego spotkania będzie wspólny mecz piłki nożnej, jako ze chłopcy pasjonują się tym właśnie sportem. Poprzez przemieszanie drużyn osiągniemy cel lepszej integracji i wzajemnego poznania.


Pozdrawiam serdecznie


Wiola Mielczarek

Program Młodzież Wolontariat Europejski
Opis: Austriacka organizacja pozarządowa Akcente INTERNATIONAL poszukuje wolontariuszy do trzech długoterminowych projektów, poświęconych pracy z dziećmi w przedszkolu, animacji w centrum kultury i sztuki oraz pracy dziennikarskiej w młodzieżowej radiostacji. Dokładne opisy projektów znajdują się w baz ie EVS: 2003-AT-65, 2005-AT-35, 2005-AT-45. Zainteresowane osoby powinny jak najszybciej skontaktować się z organizacją wysyłającą. Organizacja goszcząca czeka na zgłoszenia (CV i list motywacyjny) do 13.10.2006.
Gdzie: Austria
Kiedy: luty –listopad 2007 Najbliższy termin składania wniosków w programie: 01.11.2006.
Kontakt: Barbara Sieberth
E-mail: b.sieberth@akzente.net
Akzente INTERNATIONAL
Glockengasse 4c
5020 Salzburg
Austria
Tel: +43/(0)662/849291-35
Fax: +43/(0)662/849291-16

Program Młodzież Działania Wspierające
Opis: ProjectsAreUs.org organizują szkolenie poświęcone edukacji konsumenckiej i aktywnemu obywatelstwu. Do udziału zaproszenie są członkowie organizacji młodzieżowych wieku 16-30 lat, a także osoby zaangażowane w lokalne projekty. Opłata za udział w szkoleniu wynosi 75 euro. Zakwaterowanie, wyżywienie i częściowy zwrot kosztów podróży zapewniają organizatorzy.
Gdzie: Winsen (Niemcy)
Kiedy: 18-26.11.2006 Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 20.10.2006.
Kontakt: Damon Bock
E-mail: damon.bock@projectsareus.org

Program Młodzież Wolontariat Europejski
Opis: Grecki oddział międzynarodowej organizacji woluntarystycznej Service Civil International (SCI) szuka wolontariuszy do dwóch projektów w: – Centrum Rehabilitacji Dzieci Niep ełnosprawnych – od czerwca 2007 potrzebnych będzie 3 wolontariuszy na 12 miesięcy do pracy z dziećmi w ośrodku w Atenach. Dokładny opis projektu znajduje się w bazie EVS 2005-GR-5. – KAAPV, instytucja działającej na rzecz dzieci niepełnosprawnych – od stycznia 2007 organizacja zaprasza wolontariuszy, również niepełnosprawnych, do pracy przy projektach. Dokładny opis projektu znajduje się w bazie EVS: 2005-GR-31.
Gdzie: Ateny (Grecja)
Kiedy: 2007 rok. Najbliższy termin składania wniosków w programie: 01.11.2006.
Kontakt: Dayla Booth
E-mail: pikapasci@yahoo.com

Program Młodzież Wymiana Młodzieży
Opis: Łotewska grupa tańca współczesnego, latynoamerykańskiego, klasycznego i tradycyjnego oraz tańca brzucha zaprasza inne grupy młodzieży o podobnych zainteresowaniach do wymiany.
Gdzie: Łotwa
Kiedy: Najbliższy termin składania wniosków w programie: 01.11.2006.
Kontakt: Elina Kazina
E-mail: elina.kazinya@yahoo.com
Tel. +371 25910668

Program Młodzież Wymiana Młodzieży
Opis: Grupa młodzieży z Francji chciałby zorganizować wymianę związaną ze sztuką, tańcem, muzyką i fotografią. Szukają grupy goszczącej.
Gdzie: Francja
Kiedy: marzec/kwiecień 2007  Najbliższy termin składania wniosków w programie: 01.11.2006.
Kontakt: Catherine Salaün
Email: actions.jeunes@wanadoo.fr
Coordinatrice jeunesse
Youth coordinator- Lannilis Town Council
Tel. +33 2 98 37 21 57
Fax +33 2 98 04 00 00

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij