Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania uzdolnionych uczniów szkół średnich. Jest wypłacane ze środków państwowych. Kwota stypendium to 258 zł/miesięcznie.

Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.Dyrektor szkoły przedstawia kandydata kuratorowi oświaty, a kurator oświaty – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – Prezesowi Rady Ministrów.

Prezes Rady Ministrów przyznał swoje stypendium na rok szkolny 2007/2008 4 093 najlepszym uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Najwięcej kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów było z województwa: mazowieckiego (517) i śląskiego (508)

W 2 285 (35,8%) szkołach nie wytypowano kandydatów, uzasadniając ten fakt brakiem ucznia spełniającego kryteria do otrzymania stypendium.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij