Aktualnie niewiele młodych ludzi pochodzących ze wsi i małych miasteczek rozpoczyna studia. Ze względu na trudne warunki materialne swoich rodzin, młodzi zdolni i ambitni rezygnują ze studiów i ze swoich marzeń. Start w życie studenckie, owszem jest trudny i wiąże się z wieloma zmianami, ale nie jest niemożliwy. 

Maturę zdać trzeba samemu, a z resztą problemów może pomóc program stypendialny „Pierwszy Rok”, którego celem przede wszystkim jest pomoc młodzieży w rozpoczęciu nauki w szkołach wyższych przez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. 

Z doświadczenia wiemy, że to działa! Sam Fundator FEJJ – Jerzy Juzoń otrzymał stypendium na pierwszym roku, dzięki któremu mógł utrzymać się oraz ukończyć studia. Był to kamień węgielny, na którym samodzielnie zbudował swoje życie, a dziś wykorzystując prywatne środki pomaga młodzieży, w podobnej sytuacji, w której sam się kiedyś znalazł.

Adresaci

Pomoc na początku studiów jest bardzo ważna, zwłaszcza, gdy konieczna jest zmiana mieszkania i rozpoczęcia życia na własny rachunek, dlatego program jest adresowany do maturzystów, którzy:

 • Zostali właśnie przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Polskiej uczelni akademickiej
 • Mieszkają na wsiach lub w miastach do 30 tys. mieszkańców
 • Pochodzą z rodzin o niskich dochodach
 • Są odważnymi, młodymi ludźmi i nie boją się sięgnąć po edukację i swoją przyszłość
 • A dodatkowo spełniają pozostałe warunki określone w Statucie i w Regulaminie

Stypendium przyznawane jest niezależnie od dotychczasowych osiągnięć naukowych – wierzymy, że każdy zasługuje na szansę, niezależnie od ich dotychczasowych wyników.

Krok po kroku

Przed zarejestrowaniem się na stronie Fundacji zapoznaj się zRegulaminem

Kandydat / Kandydatka musi spełniać wszystkie jego warunki. Każdy może uczestniczyć tylko w jednym programie stypendialnym Fundcji FEJJ.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie wniosku, po zarejestrowaniu się na stronie. 

Kontakt z Fundacją odbywa się wyłącznie drogą mailową: styp.1rok@fejj.pl. Podpisz się imieniem i nazwiskiem, aby otrzymać odpowiedź.

Krok 1: Rejestracja

Wybierz właściwy program stypendialny i zarejestruj się na stronie. Kliknij w link aktywacyjny w mailu.

Krok 2: Wypełnianie wniosku

Wniosek można wypełniać wieloetapowo. Na każdym etapie możesz go zapisać i wrócić do edycji w późniejszym terminie.

Etap I Potwierdź, że spełniasz wszystkie kryteria Regulaminu

Etap II Zaakceptuj Regulamin

Etap III Wypełnij swoje dane osobowe i dane uczelni i załącz zaświadczenie potwierdzające stałe zameldowanie na wsi lub w mieście do 30 tys. mieszkańców

Etap IV Uzupełnij tabelę z dochodem i dołącz wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z Załącznikiem nr 3

Etap V Sprawdź poprawność podanych przez Ciebie danych i wyślij wniosek. Po wysłaniu, wydrukuj, podpisz i przechowuj w swojej dokumentacji.

Krok 3: Wysłanie wniosku

Wysłany wniosek jest automatycznie przekazywany Fundacji oraz uczelni w celu potwierdzenia Twojego wpisu na listę studentów. Jeśli adres mailowy uczelni, na jaki został wysłany wniosek jest błędny, możesz go zmienić logując się na konto. Po dokonaniu zmiany wyślij wniosek ponownie.

UWAGA! Uczelnia nie potwierdzi Twojego wpisu na listę studentów bez Twojej interwencji. Potwierdzenie możesz uzyskać w jeden z poniższych sposobów:

a) uczelnia dokonuje elektronicznego potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam” w mailu nadesłanym przez Fundację. Upoważnij uczelnię do potwierdzenia swoich danych – dostarcz im Załącznik nr 2,

b) poproś Uczelnię o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę studentów w formie papierowej i wyślij skan do Fundacji,

c) wyślij do Fundacji print screen (zrzut ekranu) z indywidualnego konta studenta, z Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), potwierdzający przyjęcie na studia/ wpis na listę studentów, wraz z podpisanym Oświadczeniem IRK o przyjęciu na uczelnię.

Pamiętaj! Osobiście dopilnuj i uzyskaj potwierdzenie w regulaminowym terminie.

Krok 4: Weryfikacja wniosku przez Fundację

Fundacja dokonuje weryfikacji wniosku i sprawdza poprawność przysłanych dokumentów. W przypadku braku lub błędów w załączonych przez Ciebie dokumentach, Fundacja poprosi o przysłanie dokumentów brakujących.

O pierwszeństwie uzyskania stypendium decyduje data i godzina złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Po zatwierdzeniu listy stypendystów przez Fundacje, otrzymasz maila z informacją o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium.

Krok 5: Potwierdzenie rozpoczęcia studiów

Jeśli otrzymałeś/-aś maila z informacją o przyznaniu stypendium, w kolejnym kroku potwierdź swój status studenta. Potwierdzenie możesz uzyskać w jeden z poniższych sposobów:

a) uczelnia dokonuje elektronicznego potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam” w mailu nadesłanym przez Fundację. Upoważnij uczelnię do potwierdzenia swoich danych – dostarcz im Załącznik nr 2,

b) poproś uczelnię o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego status studenta w formie papierowej i wyślij skan do Fundacji lub załącz na swoim koncie klikając w „Potwierdzenie rozpoczęcia studiów”.

Pamiętaj! Osobiście dopilnuj i uzyskaj potwierdzenie w regulaminowym terminie.

Krok 6: Potwierdzenie zaliczenia I semestru

W marcu Fundacja wyśle do uczelni maila z prośbą o potwierdzenie pełnego zaliczenia I semestru studiów.

Potwierdzenie możesz uzyskać w jeden z poniższych sposobów:

a) uczelnia dokonuje elektronicznego potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam” w mailu nadesłanym przez Fundację. Upoważnij uczelnię do potwierdzenia swoich danych – dostarcz im Załącznik nr 2,

b) poproś uczelnię o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego status studenta w formie papierowej i wyślij skan do Fundacji lub załącz na swoim koncie klikając w „Potwierdzenie zaliczenia I semestru”. Uwaga! Na zaświadczeniu musi znajdować się zapis: student zaliczył I semestr.

Pamiętaj! Osobiście dopilnuj i uzyskaj potwierdzenie w Regulaminowym terminie.

Jeżeli:

a) nie zaliczyłeś/-aś I semestru lub

b) otrzymałeś/-aś warunkowe zaliczenie I semestru lub

c) przeszedłeś/ przeszłaś na II semestr z długiem punktowym ECTS,

 to zostaniesz skreślony/-a z listy stypendystów i stypendium nie będzie dalej wypłacane.

Krok 7: Potwierdzenie zaliczenia II semestru

Na przełomie czerwca i lipca, poinformuj Fundację czy zaliczyłeś/-aś II semestr. Zaloguj się na swoje konto, kliknij w „Potwierdzenie zaliczenia II semestru” i wybierz jedną z trzech odpowiedzi:

a) zaliczyłem/-am II semestr

b) nie zaliczyłem/-am II semestru

c) zaliczyłem/-am II semestr częściowo.

Niezależnie którą odpowiedź wybrałeś/-aś, otrzymasz ostatnią ratę stypendium. 

Na stronie Biura Edukacji m.st. warszawa opublikowano harmonogram Dni Otwartych w warszawskich szkołach ponadpodstawowych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkół i wybrania się na kilka spotkań.

Link do listy spotkań poniżej:

https://edukacja.um.warszawa.pl/dni-otwarte

Chcesz mieć wpływ na długość życia swojego dziecka? Zadbaj o jego edukację!

Wielu rozsądnych rodziców uważa, że ważniejsze od dawania swoim dzieciom pieniędzy na przyszłość czy kupowania nieruchomości jest zapewnienie im dobrej edukacji. W Polsce dyplom wyższej uczelni nadal daje szansę na lepsze zarobki i szybszą karierę zawodową. Oczywiście pewności w tej sprawie nie ma, bo w Internecie co i rusz toczy się burzliwa dyskusja o zawiedzionych magistrach „siedzących na kasie” w supermarkecie czy pracujących na „słuchawkach” w call-center. Jest jednak inny, bardzo istotny argument przemawiający za tym, aby podjąć trud nauki na studiach. To nadzieja na dłuższe życie, przynajmniej statystycznie.

Generalnie długość życia ludzi rośnie, chociaż w ostatnich latach już bardzo wolno. Średni czas życia łącznie dla kobiet i mężczyzn, to 81 lat (w Polsce 78 lat). Kobiety w Polsce żyją statystycznie dłużej niż mężczyźni – 82 lata, gdy mężczyźni 74 lata.

Według raportu OECD o stanie służby zdrowia w państwach europejskich oraz raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Polsce, istnieje prosta zależność między długością życia obywateli, a ich wykształceniem. Średnio w Europie mężczyzna po studiach będzie żył, według prognozy, o 8 lat dłużej niż jego rówieśnik, który zakończył swoją edukację na szkole podstawowej lub zawodowej, bez matury. W przypadku kobiet ta statystyczna różnica będzie mniejsza i wyniesie 4 lata, W naszym kraju te dysproporcje są jeszcze większe. Mężczyźni z dyplomem wyższej uczelni przeżyją swoich rówieśników bez matury aż o 12 lat (78 lat zamiast 66 lat)! Różnica wśród Polek byłaby mniejsza i wyniesie 5 lat.

W czym tkwi tajemnica tego bonusu dłuższego życia dla osób lepiej wykształconych? W stylu i miejscu życia. Osoby w wyższym wykształceniem bardziej dbają o swoje zdrowie, częściej podejmują aktywność fizyczną. Są też zamożniejsze, a więc stać je na lepszą i zdrowszą żywność. W efekcie wśród osób z wyższym wykształceniem z problemem otyłości zmaga się statystycznie 14% mężczyzn i 10% kobiet, a wśród osób z niskim wykształceniem 20% mężczyzn i 25% kobiet. Moda na sportowy i ekologiczny styl życia powoduje, że osoby lepiej wykształcone chętniej rezygnują z palenia papierosów.

Ważne jest też miejsce życia. Osoby z dyplomami wyższych uczelni chętniej osiedlają się w dużych miastach, bo tu mogą liczyć na dobre zarobki, adekwatne do swoich kwalifikacji. Tutaj mają szybszy dostęp do służby zdrowia, także tej prywatnej.

W kontaktach z lekarzami są też często bardziej świadomymi pacjentami. Wiedzą, o co lekarza zapytać i podejmują starania, aby stać się dla niego partnerem w walce ze swoją chorobą, znają swoje prawa jako pacjenta.

Te kilka lat studiów to dla młodego człowieka niezwykle ważny czas zdobywania kwalifikacji zawodowych, ale też ćwiczenia tzw. miękkich umiejętności. Zalicza się do nich m.in. zdolność myślenia analitycznego, czytania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków, argumentowania swojego zdania w dyskusji, pracy w grupie. Oczywiście, jakość i poziom kształcenia w Polsce i na świecie są bardzo zróżnicowane. Jednak można powiedzieć z dużą pewnością, że w zasadzie każdy młody człowiek po studiach widzi świat, który go otacza, w większej złożoności, skomplikowaniu. Zauważa, że wbrew pozorom na wiele pytań nie ma prostych i jednoznacznych odpowiedzi. Ten trening umiejętności miękkich na studiach ma później kapitalne znaczenie w wyborze takiego stylu życia, który będzie sprzyjał temu, aby to życie było zdrowsze i dłuższe.

Marek Urban

10 października 2023 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 21. Gala Konkursu Nauczyciel Roku. 

Konkurs organizuje tygodnik „Głos Nauczycielski”. 

 • Tradycyjnie przyznane zostaną też tytuły Przyjaciela Szkoły oraz Inicjatywy Edukacyjnej Roku. 
 • Podczas Gali rozstrzygnięty zostanie także – już po raz trzeci – Konkurs Nauczyciel Jutr@, organizowany wspólnie z Fundacją Orange.  

Jury pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego postanowiło nominować do tytułu Nauczyciel Roku 2023 następujące osoby:

 • Martę Badowską ze Szkoły Podstawowej nr 49 im. ks. Bronisława Komorowskiego w Gdańsku,
 • Alicję Gawrońską ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim,
 • Milenę Ginko z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku,
 • Zdzisławę Głowienkę ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku,
 • Patrycję Karykowską ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach,
 • Edytę Laskowską ze Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Gołby w Bachowicach,
 • Anitę Mańdok z Polskiej Szkoły we Freiburgu,
 • Łukasza Perczaka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy,
 • Elżbietę Pławecką z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa we Wrocławiu,
 • Radosława Potraca ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. w Warszawie,
 • Dorotę Remiszewską z Przedszkola nr 13 w Skierniewicach,
 • Martę Szymczyk ze Społecznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi,
 • Agatę Wdowik z Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu.

Natomiast do tytułu Nauczyciel Jutr@ 2023 nominowani zostali (kolejność alfabetyczna)::

 • Aleksandra Janicka z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Strzyżowicach;
 • Agnieszka Kopacz z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie;
 • Nina Kowalik z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 1939  w Mokrej;
 • Dominika Siwek z Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce- Leszczynach;
 • Hanna Stachera z Technikum dla Niewidomych w Laskach;
 • Artur Tutka z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.

Tytuł Nauczyciela Roku 2023 zdobył warszawski pedagog Radosław Potrac, który pracuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. Jest nauczycielem historii, wychowania do życia w rodzinie, a także nauczycielem wspomagającym. To również pedagog specjalny – terapeuta, archeolog podwodny, dogoterapeuta, historyk, varsavianista. Redaktor wielu artykułów historycznych i poświęconych turystyce osób z niepełnosprawnością – oraz publikacji w WIW – „Dzieci w Powstaniu Warszawskim”, „Tacy mali – tacy wielcy” i innych. Animator aktywności lokalnych związanych z Pragą Północ i jej historią.

Dwa równorzędne wyróżnienia w konkursie trafiły do Anity Mańdok, nauczycielki języka polskiego jako ojczystego w Polskiej Szkole we Fryburgu (Badenia-Wirtembergia) oraz Marty Szymczyk, pedagożki w Społecznej Szkole Podstawowej Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi.

Tytuł Nauczyciela Jutr@ otrzymała Aleksandra Janicka z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Strzyżowicach. Pani Aleksandra pracuje z dziećmi w oparciu o edukację planu daltońskiego, który zakłada naturalne podążanie za dzieckiem, jego potrzebami i możliwościami. Dzięki takiemu podejściu podopieczni Aleksandry Janickiej wiele zadań podejmują z własnej inicjatywy. W przedszkolu według pomysłu nauczycielki powstała także rada dziecięca. W jej ramach dzieci podejmują takie tematy jak: zakup zabawek, układanie jadłospisu i organizacja dni tematycznych.

źródło: znp.pl

W 2023 roku złożono 41,6 tys. wniosków o wgląd do prac maturalnych. Błędy w wynikach sięgają kilkudziesięciu procent.

Maturzyści muszą poprawiać maturę przez błędy egzaminatorów

Portal Samorządowy powołując się na „Rzeczpospolita” przytacza przykład maturzystki, która oblała egzamin pisemny z języka polskiego.

„Spędziła całe lato, przygotowując się do egzaminu poprawkowego. W międzyczasie złożyła wniosek o ponowne sprawdzenie pracy do okręgowej komisji egzaminacyjnej, a gdy to nie pomogło – odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Gdy już napisała egzamin poprawkowy, nadeszła wiadomość z komisji: maturę w pierwszym terminie zdała i to na 72 proc. (próg zaliczeniowy to 30 proc. – red.)” – czytamy.

Według „Rz” po interwencjach maturzystów wyniki egzaminów zmieniono w ponad 2,5 tys. przypadków.

W ocenie prezesa Stowarzyszenia Umarłych Statutów Łukasza Korzeniowskiego uczniowie, którzy ponieśli szkodę związaną z zaniżonym wynikiem matur, powinni dochodzić od komisji odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze stresem.

źródło: portalsamorzadowy.pl

Po egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku na około 500 tys. piszących uczniów wpłynęło ponad 10 tys. wniosków o wgląd do egzaminu, a około 3,5 tys. o ponowne sprawdzenie pracy. MEiN uważa, że błędy przy sprawdzaniu to sytuacje jednostkowe, ale przyznaje, że nie powinny się zdarzyć.

 • – Usterki takie nie powinny mieć miejsca, jednak nie ma możliwości, aby tam, gdzie pracuje człowiek, usterek uniknąć – to słowa Dariusza Piontkowskiego z Ministerstwa Edukacji i Nauki o błędach w ocenianiu egzaminu ośmioklasisty.
 • Jednocześnie poznański polonista ze szkoły podstawowej nr 58 Sebastian Walczak pokazuje liczby: 87 proc. arkuszy po złożonym przez niego odwołaniu poprawiono in plus – tzn. uczniowie zyskali dodatkowe punkty.
 • – Do okręgowych komisji egzaminacyjnych wpłynęło ponad 10 tys. wniosków o wgląd do prac. Co trzeci z nich kończy się odwołaniem – podaje resort edukacji. 

Więcej szczegółów i informacji znajdziecie na portalsamorzadowy.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało kalendarz na rok szkolny 2023/2024:

Szczegółowy kalendarz znajdziecie tutaj

W nadchodzącym roku szkolnym niestety nie będzie długich weekendów, a pierwszą, dłuższą przerwą od nauki będą dopiero przerwa bożonarodzeniowa (23 grudnia – 1 stycznia) oraz ferie zimowe w 2024 roku:

 • 15 – 28 stycznia 2024 – dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie,
 • 22 stycznia – 4 lutego 2024 – podlaskie i warmińsko-mazurskie,
 • 29 stycznia – 11 lutego 2024 – lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie,
 • 12 – 25 lutego 2024 – kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie.

Kolejna ważne dni dla uczniów to:

 • przerwa wielkanocna – 28 marca – 2 kwietnia
 • egzamin ósmoklasisty – 14 – 16 maja
 • matura – od 7 maja
 • długi weekend czerwcowy – 30 maja – 2 czerwca (czwartek – niedziela),
 • zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca (piątek),
 • wakacje – 22 czerwca – 31 sierpnia 2024.

Szkoły ponadpodstawowe w Warszawie organizują  „Dni otwarte” dla uczniów szkół podstawowych w formie stacjonarnej i online. Wszyscy chętni będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę. Zachęcamy i zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Pod tym linkiem znajdują się terminy spotkań.

Egzamin ustny z języka polskiego pozostaje na maturze, ale liczba pytań jawnych została zmniejszona do 110 zadań – poinformowano w środę 1 marca 2023 roku na konferencji w MEiN.

Egzamin ustny – będzie mniejsza baza pytań

”Przekażemy również dobrą informację dotyczą egzaminu ustnego z języka polskiego. Ten egzamin oczywiście pozostaje. Egzamin ustny jest potrzebny na maturze. Egzamin ustny nie odbywał się na maturze przez ostatnie dwa lata tylko z powodów sanitarnych. Nie ma żadnych powodów sanitarnych, by się w tym roku nie odbył. Co do wymogów na tym egzaminie, wsłuchując się w głos środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli, pewne ograniczenia też zostały dokonane” – dodał Czarnek.

Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski przypomniał, że na nowej maturze największe zmiany obejmą egzaminy z języka polskiego. Wynikają one ze zmiany podstawy programowej. Wskazał, że najwięcej kontrowersji i pytań wywoływał egzamin ustny.

“Uznaliśmy, że w przypadku nowej matury, gdy występuje ta część (egzaminu ustnego – red.) dotyczącą znajomości historii literatury i która opiera się w dużej mierze na tzw. pytaniach jawnych, opublikowanych przez CKE, zdecydowaliśmy się zmniejszyć na razie liczbę tych pytań z ponad 220 do maksymalnie 120″ – poinformował. Żadnych innych zmian w regułach przeprowadzenia egzaminu ustnego nie będzie” – podkreślił Piontkowski.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik poinformował, że we wtorek opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego. Zgodnie z nią liczba pytań jawnych na maturze na egzaminie ustnym z języka polskiego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 wynosi nie więcej niż 120. Podał, że ostatecznie na liście jawnych pytań znalazło się 110 zadań. Poinformował, że ograniczoną listę pytań jawnych opublikowano w środę na stronie internetowej CKE.

Nowa matura z języka polskiego: egzamin ustny

Na egzaminie ustnym z języka polskiego, przeprowadzanym według nowej formuły, maturzysta będzie losował zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań. Jedno z nich z zakresu lektury obowiązkowej (pytanie z grupy zadań jawnych), drugie – związane z literaturą lub z innymi dziełami sztuki. Zdający ma omówić je na podstawie dołączonego do polecenia tekstu, np. ikonograficznego, literackiego czy językowego (pytanie niejawne).

Listę zadań jawnych Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała we wrześniu 2021 r., czyli wtedy, gdy tegoroczni maturzyści z liceów byli na początku III klasy szkoły ponadpodstawowej. Zadań jawnych początkowo było 280, ale ze względu na to, że matura będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie wymagań podstawy, pula zmniejszyła się do około 220.

Źródło: PAP

Zestawienie najlepszych niepublicznych szkół podstawowych w Warszawie w 2022 roku portalu egzaminy.edu.pl

Nasze zestawienie opiera się na połączeniu średnich wyników z egzaminu ósmoklasisty z 3 przedmiotów (język polski, matematyka, język angielski) w 2022 w jeden uśredniony wynik. Poniżej wskazaliśmy szkoły powyżej średniej warszawskiej, która jest na poziomie 75,25%.

Wyniki

Nazwa szkoły / Patron / AdresRok egzaminuDzielnicaUśredniony wynik egzaminu
z wybranych przedmiotów
1Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian
ul. Wawelska 66/74
02-034 Warszawa
2022Ochota351.08%
2Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepoalanek
ul. Zaruby 2
02-796 Warszawa
2022Ursynów93.86%
3Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji „Rodzice Dzieciom”
ul. Nowowiejska 39a
02-010 Warszawa
2022Ochota93.51%
4Szkoła Podstawowa przy Społecznym LO nr 4
im. Batalionu AK „Parasol”
Hawajska 14 A
02-776 Warszawa
2022Ursynów93.50%
5Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 Fundacji PRIMUS
im. Roberta Schumana
ul. Zoltana Balo 1
02-793 Warszawa
2022Ursynów92.87%
6Szkoła Podstawowa nr 20 Fundacji Szkolnej
im. im. Jana Gutenberga
ul. Obrzeżna 12 A
02-691 Warszawa
2022Mokotów92.52%
7Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO
ul. Wolumen 3
01-912 Warszawa
2022Bielany92.36%
8Szkoła Podstawowa nr 9 STO
ul. Wiolinowa 6
02-785 Warszawa
2022Ursynów92.19%
9Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26
im. Prof. Jigoro Kana
ul. Puławska 97 B
02-595 Warszawa
2022Mokotów91.82%
10Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 STO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Ostrobramska 72
04-175 Warszawa
2022Praga Południe91.64%
11Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
ul. Patriotów 347
04-760 Warszawa
2022Wawer91.54%
12Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO
ul. Traktorzystów 16
02-495 Warszawa
2022Ursus91.45%
13Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO
im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego
ul. Polinezyjska 10A
02-777 Warszawa
2022Ursynów91.21%
14Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
ul. Patriotów 148
04-839 Warszawa
2022Wawer90.92%
15Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin
im. Jana Pawła II
ul. M. Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa
2022Ursynów90.80%
16Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
ul. Dziatwy 6
03-109 Warszawa
2022Białołęka90.77%
17Podstawowa Szkoła Miedzynarodowa The International School
ul. Jagielska 2
02-886 Warszawa
2022Ursynów90.45%
18Multischool Międzynarodowa Szkoła Podstawowa
ul. Niedźwiedzia 46
02-666 Warszawa
2022Mokotów90.23%
19Prywatna Szkoła Podstawowa nr 98 DIDASKO
ul. Terespolska 19
03-813 Warszawa
2022Praga Południe89.96%
20Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51
im. Jana Brzechwy
ul. Przy Parku 36
02-384 Warszawa
2022Ochota89.74%
21Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114
ul. ks. Jana Sztuki 13
04-320 Warszawa
2022Praga Południe89.52%
22Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin
im. Księdza Jana Twardowskiego
ul. Racławicka 14
02-601 Warszawa
2022Mokotów89.40%
23Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO
im. Zawiszy Czarnego
ul. Paryska 25
03-945 Warszawa
2022Praga Południe89.13%
24Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28
im. Błogosławionej Marii Angelii Truszkowskiej
ul. Azaliowa 10
04-539 Warszawa
2022Wawer88.48%
25Społeczna Szkoła Podstawowa nr 14
im. Dzieci Zjednoczonej Europy
ul. Bachmacka 3
02-647 Warszawa
2022Mokotów88.40%
26Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
2022Bielany88.18%
27Szkoła Podstawowa Niepubliczna Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawcó
ul. Kolegiacka 1
02-946 Warszawa
2022Wilanów88.16%
28Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi nr 81
ul. Karolkowa 49
01-203 Warszawa
2022Wola88.15%
29Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji Na Rzecz Rodziny
ul. Przy Bażantarni 3
02-793 Warszawa
2022Ursynów88.14%
30Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109
ul. Wóycickiego 1/3 bud.18
01-974 Warszawa
2022Bielany88.07%
31Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Wspólna 35
05-075 Warszawa
2022Wesoła88.06%
32Prywatna Żeńska Szkoła Podstawowa nr 78
im. Cecylii Plater – Zyberkówny
ul. Piękna 24/26
00-549 Warszawa
2022Śródmieście87.95%
33Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13
im. Lotników Amerykańskich
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 13
01-992 Warszawa
2022Bielany87.89%
34Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 w ZS nr 16 STO
Al. Solidarności 113 c
00-140 Warszawa
2022Śródmieście87.64%
35Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62
ul. Skrajna 10
03-209 Warszawa
2022Targówek86.73%
36Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
2022Mokotów86.66%
37Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97
ul. Abramowskiego 4
02-659 Warszawa
2022Mokotów86.60%
38Szkoła Podstawowa Kolegium Zakonu Pijarów
ul. Gwintowa 3
00-704 Warszawa
2022Mokotów86.58%
39Publiczna Szkoła Podstawowa STO w ZSP nr 1 STO
al. Sztandarów 2
04-423 Warszawa
2022Rembertów86.52%
40Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49
ul. Jana Sebastina Bacha
– Warszawa
2022Mokotów86.42%
41Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Warsaw Bilingual School
ul. Radarowa 6
02-137 Warszawa
2022Włochy86.24%
42Niepubliczna Szkoła Podstawowa International Trilingual School of Warsaw
ul. Alfreda Nobla 16
03-930 Warszawa
2022Praga Południe86.18%
43Szkoła Podstawowa
im. św. Franciszka
ul. Teresińska 9
00-727 Warszawa
2022Mokotów85.59%
44Prywatna Męska Szkoła Podstawowa
im. Cecylii Plater-Zyberkówny
ul. Piękna 24/26
00-549 Warszawa
2022Śródmieście85.58%
45Szkoła Podstawowa Edison
ul. Królewicza Jakuba 69
02-956 Warszawa
2022Wilanów85.43%
46Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza szkoła”
im. im. Janusza Korczaka
ul. Liczydło 3
03-183 Warszawa
2022Białołęka85.39%
47Kanadyjska Szkoła Podstawowa Nr 84
ul. Bełska 7
02-638 Warszawa
2022Mokotów85.13%
48Katolicka Szkoła Podstawowa
im. ks. Piotra Skargi
ul. Bema 73/75
01-244 Warszawa
2022Wola85.11%
49Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aurus
ul. Poleczki 7
02-822 Warszawa
2022Ursynów85.11%
50Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
ul. Ogrodowa 3A
00-893 Warszawa
2022Wola85.04%
51Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74
im. Bł. Honorata Koźmińskiego
ul. Smoleńskiego 31
01-698 Warszawa
2022Bielany84.75%
52Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek
im. Błogosławionej Siostry Alicji Kotowskiej
ul. Krasińskiego 31
01-784 Warszawa
2022Żoliborz84.21%
53Bednarska Szkoła Podstawowa
ul. Kawalerii 5
00-468 Warszawa
2022Śródmieście84.05%
54Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO
ul. Astronautów 11
02-154 Warszawa
2022Włochy84.00%
55Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105
im. Astrid Lindgren
ul. Żwanowiecka 46/50
04-849 Warszawa
2022Wawer83.90%
56Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa „La Fontaine”
ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa
2022Wilanów83.78%
57” Żagle” Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia ” Sternik”
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
2022Wawer83.78%
58Polish British Academy of Warsaw
ul. Wiertnicza 75
02-952 Warszawa
2022Wilanów83.75%
59Prywatna Szkoła Podstawowa nr 41
ul. Świętojerska 24
00-202 Warszawa
2022Śródmieście83.60%
60Szkoła Podstawowa
im. Samuela Bogumiła Lindego
ul. Jana Rosoła 10
02-786 Warszawa
2022Ursynów83.43%
61Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Mentis „Piowniowa”
ul. Piwoniowa 18
03-074 Warszawa
2022Białołęka83.31%
62Prywatna Szkoła Podstawowa
im. Jeana Monneta
ul. Belwederska 6a
00-762 Warszawa
2022Mokotów83.25%
63Niepubliczna szkoła Podstawowa
im. Juliusza Verne’a
ul.Marymoncka 34
01-813 Warszawa
2022Bielany83.11%
64Szkoła Podstawowa nr 24 STO
ul. Powstańców Śląskich 67a
01-355 Warszawa
2022Bemowo83.00%
65Szkoła Podstawowa nr 86 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji
ul. Kolektorska 9/11
01-692 Warszawa
2022Bielany82.87%
66Międzynarodowa Szkoła Montessori
ul. Dzierzby 26/28
02-836 Warszawa
2022Ursynów82.54%
67Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO
ul. Toruńska 23
03-226 Warszawa
2022Targówek82.32%
68Niepubliczna Szkoła Podstawowa Inspiracja
ul. Mehoffera 90
03-118 Warszawa
2022Białołęka82.07%
69Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 w ZS Prywatnych
ul. Wał Miedzeszyński 141
04-987 Warszawa
2022Wawer81.92%
70Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Szkoła Przyszłości”
ul. Białołęcka 186d
03-253 Warszawa
2022Białołęka81.75%
71Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Daniel
ul. Nowoursynowska 154a
02-797 Warszawa
2022Ursynów81.73%
72Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12
im. Emanuela Bułhaka
ul. Armii Krajowej 9
05-075 Warszawa
2022Wesoła81.63%
73Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego „Vizja”
ul. Gładka 31
02-172 Warszawa
2022Włochy80.16%
74Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus
Lazurowa 67
01-314 Warszawa
2022Bemowo80.08%
75Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94 Lauder-Morasha
ul. Wawelberga 10
01-188 Warszawa
2022Wola79.16%
76Akademia Dobrej Edukacji
ul. Górczewska 13
01-189 Warszawa
2022Wola79.13%
77Niepubliczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa „Vancouver Schools”
ul. Globusowa 38
02-472 Warszawa
2022Włochy78.05%
78Niepubliczna Szkoła Podstawowa Warsaw Montessori School
ul. Szwoleżerów 4
00-464 Warszawa
2022Śródmieście77.98%
79Szkoła Podstawowa Montessori
im. św. Urszuli Ledóchowskiej
ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa
2022Śródmieście77.36%
80Prywatna Szkoła Podstawowa „Wonderful Years School”
ul. Egipska 7
03-977 Warszawa
2022Praga Południe76.74%
81Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Samuel
ul. Pożaryskiego 28/29
04-703 Warszawa
2022Wawer76.34%
82Niepubliczne Szkoła Podstawowa Wyspa JP2
ul. Radzymińska 118a
03-574 Warszawa
2022Targówek76.04%

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij