Nowa sieć szkoł w Warszawie

Rada Warszawy przyjęła uchwały zmieniające sieć szkół w stolicy na dostosowaną do nowej struktury oświaty. 52 samodzielne gimnazja prowadzone przez miasto zostaną nowymi szkołami podstawowymi, a 8 samodzielnych gimnazjów szkołami ponadpodstawowymi. W stolicy będą 252 szkoły podstawowe prowadzone przez samorząd.

9 lutego Rada przyjęła jednogłośnie dwie uchwały: pierwsza dotyczyła sieci szkół podstawowych, druga – szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
Zgodnie z reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących wprowadzone zostaną 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.
Ustawa Prawo Oświatowe daje wiele możliwości przekształcania szkół. Zespół szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stanie się z mocy prawa 8-letnią szkołą podstawową. Pozostałe gimnazja mogą zostać przekształcone w szkołę podstawową, w liceum, technikum, szkołę branżową lub mogą zostać włączone do któregoś z nowo powstałych typów szkół.
Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należeć będzie do kompetencji samorządu prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum.
Zgodnie przyjętymi w czwartek przez Radę Warszawy uchwałami od 1 września 2017 r. nowa sieć szkół podstawowych w Warszawie prowadzonych przez samorząd będzie obejmowała 252 szkoły podstawowe, w tym 211 dla dzieci i młodzieży, trzy szkoły dla dorosłych i 38 szkół specjalnych.
52 gimnazja zostaną przekształconych w nowe szkoły podstawowe, w tym 31 dla dzieci i młodzieży, 2 dla dorosłych, 19 szkół specjalnych. Osiem gimnazjów zostanie przekształconych w szkoły ponadpodstawowe (7 ogólnodostępnych, 1 szkoła specjalna).
64 gimnazja zostaną włączone do obecnie funkcjonujących szkół podstawowych (46 dla dzieci i młodzieży, 1 dla dorosłych, 17 specjalnych). 29 gimnazjów zostanie włączonych do szkół ponadpodstawowych (27 dla dzieci i młodzieży, 1 dla dorosłych, 1 specjalna).
115 ogólnodostępnych szkół podstawowych będzie miało zmieniony obwód. We wszystkich będzie prowadzona rekrutacja do I klas.

W dzielnicy Bemowo jedno gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej, a z trzech gimnazjów powstaną nowe szkoły podstawowe. Jedno gimnazjum zostanie zlikwidowane niezależnie od reformy oświaty.
Na Białołęce jedno gimnazjum zostanie włączone do liceum, a jedno do szkoły podstawowej. Z czterech gimnazjów powstaną nowe szkoły podstawowe.
Na Bielanach pięć gimnazjów zostanie włączonych do liceów, cztery do szkół podstawowych. Z dwóch gimnazjów powstaną nowe szkoły podstawowe.
Na Mokotowie cztery gimnazja zostaną włączone do liceów, osiem do szkół podstawowych. Z dwóch gimnazjów powstaną nowe licea.
Na Ochocie trzy gimnazja zostaną włączone do liceów, dwa do szkół podstawowych. Z jednego gimnazjum powstanie nowe liceum.
Na Pradze Południe dwa gimnazja zostaną włączone do liceów, cztery do szkół podstawowych. Z czterech gimnazjów powstaną nowe szkoły podstawowe.
Na Pradze Północ jedno gimnazjum zostanie włączone do liceum, jedno do technikum, dwa do szkół podstawowych. Z jednego gimnazjum powstanie nowa szkoła podstawowa.
W Rembertowie dwa gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych. Z jednego gimnazjum powstanie nowa szkoła podstawowa.
W Śródmieściu siedem gimnazjów zostanie włączonych do liceów, jedno do technikum, cztery do szkół podstawowych. Z jednego gimnazjum powstanie nowe liceum.
Na Targówku jedno gimnazjum zostanie włączone do liceum. Z czterech gimnazjów powstaną nowe szkoły podstawowe.
W Ursusie jedno gimnazjum zostanie włączone do liceum, jedno do szkoły podstawowej. Z dwóch gimnazjów powstaną szkoły podstawowe.
Na Ursynowie trzy gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych. Z jednego gimnazjum powstanie nowa szkoła podstawowa, a z jednego nowe liceum.
W Wawrze jedno gimnazjum zostanie włączone do liceum, pięć do szkół podstawowych.
W Wesołej dwa gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych. Z jednego gimnazjum powstanie nowa szkoła podstawowa.
Na Wilanowie dwa gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych.
We Włochach dwa gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych. Z jednego gimnazjum powstanie nowe liceum.
Na Woli jedno gimnazjum zostanie włączone do liceum, trzy do szkół podstawowych. Z sześciu szkół podstawowych powstaną szkoły podstawowe.
Na Żoliborzu dwa gimnazja zostaną włączone do liceów. Z dwóch gimnazjów powstaną nowe szkoły podstawowe.

Rada Warszawy podjęła w czwartek też uchwałę, zgodnie z którą za rok – w 2018 r. – na bazie Gimnazjum nr 49 przy ulicy Smoczej na Woli powstanie dodatkowo nowe liceum. Wcześniej, bo już w tym roku na bazie tego samego gimnazjum powstanie nowa szkoła podstawowa. Jak wyjaśniła przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny m.st. Warszawy Małgorzata Żuber-Zielicz taka jest wola społeczności tego gimnazjum.
Na posiedzeniu rady miasta były obecne przedstawicielki społeczności Gimnazjum nr 30 na Pradze Północ, które zgodnie z uchwałą ma zostać włączone do Technikum Geologiczno-Geodezyjnego. Nie ukrywały rozczarowania, jak mówiły do czwartku miały nadzieję, że ich gimnazjum stanie się nową szkołą podstawową. Zapowiedziały, że chcą o przyszłości swojej szkoły rozmawiać z mazowiecką kurator oświaty i minister edukacji.
Ostateczne uchwały w sprawie nowej sieci szkół samorządy muszą podjąć do 31 marca 2017 r. Uchwały intencyjne dotyczące planowanej sieci, czyli takie jak podjęła Rada Warszawy w czwartek, będą opiniowane przez kuratorów. Opinia kuratora będzie dla samorządów wiążąca.
Z danych stołecznego Biura Edukacji wynika, że w Warszawie obecnie funkcjonuje 248 gimnazjów: 155 z nich prowadzonych jest przez miasto, pozostałe 93 gimnazja to szkoły niepubliczne i publiczne prowadzone przez inne organy. Wśród gimnazjów prowadzonych przez warszawski samorząd 60 to gimnazja samodzielne (w tej grupie jedno gimnazjum specjalne), a 95 wchodzi w skład zespołów (59 gimnazjów jest w zespołach ze szkołami podstawowymi, a 28 w zespołach ze szkołami ponadgimnazjalnymi).

Źródło:PAP

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij