Zbadaj predyspozycje zawodowe swojego dziecka

Projekt TalentGame pomaga uczniom w poszukiwaniu i rozwijaniu talentów oraz w podejmowaniu kluczowych wyborów życiowych.

TalentGame dotyczy sfery doradztwa zawodowego oraz badania predyspozycji zawodowych dzieci w rożnych kategoriach wiekowych (7+, 12+, 16+) przy wykorzystaniu bardzo nowoczesnego, atrakcyjnego dla nich narzędzia – diagnostyczno-edukacyjnej gry komputerowej. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie, nie mające odpowiednika w skali europejskiej.

Projekt był realizowany przez konsorcjum 3 firm: IDEA! Management Consulting Sp. z o.o. (Lider), UseLab Sp. z o.o. oraz Frontier C/B Systems Sp. z o.o., finansowany zaś ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Priorytetu POKL „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Co to jest TalentGame?

Powstała produkcja, łącząca elementy gry komputerowej i filmu animowanego z wbudowanym znormalizowanym narzędziem diagnostycznym. Inspirację do stworzenia konceptu gry stanowiła teoria typów osobowości zawodowej Hollanda, bardzo ceniona przez doradców zawodowych.

Fabuła gry ma charakter przygodowy i osadzona jest w konwencji realistycznej. Gracz wędruje przez 6 światów, symbolizujących różne nastawienia zawodowe, np. artystyczne, naukowe, społeczne.

Podczas gry przeżywa pasmo przygód, w trakcie których wykonuje zadania diagnostyczne oraz poznaje swoje uzdolnienia w różnych dziedzinach i przejawach życia.

Po ukończeniu gry uczeń i jego rodzice będą mogli zapoznać się z raportem nt. predyspozycji, poziomu tzw. kluczowych kompetencji ucznia i rekomendacjami zawodowymi.

Do kogo skierowany jest projekt?

Grupy docelowe wybrane zostały ze względu na realną potrzebę korzystania z rozwiązań wspierających diagnozę predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, zaangażowanie w proces doradztwa zawodowego. Projekt skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców: uczniów w trzech grupach wiekowych: 7+, 12+ i 16+, rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych, jak również instytucji oświatowych prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkół i placówek oświatowych różnego szczebla, kuratoriów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce.

Jak dotrzeć do TalentGame ?

Narzędzie zostało udostępnione bezpłatnie wszystkim szkołom, kuratoriom, doradcom zawodowym. Ponadto zrealizowana była masowa dystrybucja gry poprzez inserty do gazet (z instrukcją). Każde dziecko może samodzielnie lub w obecności rodzica, nauczyciela czy doradcy zawodowego dokonać oceny swoich predyspozycji zawodowych, a po zakończeniu gry – wygenerować raport z opisem swoich preferencji zawodowych.

Pobranie gry – proszę przejść na stronę : http://talentgamedownload.pl/

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij