Spotkania informacyjne warszawskich w szkołach ponadgimnazjalnych

Specjalnie dla Was zestawiliśmy terminy spotkań informacyjnych w liceach i technikach warszawskich.
Sprawdź koniecznie.

5 marca

Katolickie LO im. bł. ks. R. Archutowskiego

7 marca

Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”

Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego

8 marca

2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy

LXXXVII LO im. gen. L. Okulickiego

Prywatne LO nr 32 im. J. Moneta

9 marca

LXXIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca „Victoria”

XI LO im. M. Reja

10 marca

LXXV LO im. Jana III Sobieskiego

Technikum nr 6 ZS nr 33

LO Społeczne nr 17

11 marca

Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Jadwigi Borzęckiej

I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego

XXXIV LO im. M. de Cervantesa

Technikum nr 6 ZS nr 33

12 marca

I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego

I Społeczne LO im. Emanuela Bułhaka

Międzynarodowe LO MERIDIAN

Niepubliczne LO nr 61 im. S. Kisielewskiego

Społeczne LO nr 25 im. M. Okońskiej

21 Społeczne LO im. J. Grotowskiego

I Społeczne LO im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji Autorskie LO Niepubliczne nr 42

13 marca

Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. J. Kuronia

14 marca

XIV LO im. Stanisława Staszica

Niepubliczne LO nr 81 SGH

15 marca

LXVII LO im. J. Nowaka-Jeziorańskiego

XCVI LO im. Agnieszki Osieckiej

Akademickie LO przy PJWSTK

Technikum Ekonomiczne nr 8

Technikum Ogrodnicze ZS nr 39 im. prof. E. Jankowskiego

LXXVIII LO im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Liceum Niepubliczne nr 221 Fundacji Wspierania i Rozwoju Młodzieży „ADYS”

16 marca

Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 ZS nr 22

LXXXIII LO im. E. Konopczyńskiego

LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. Wł. Andersa

LVIII LO im. K. K. Baczyńskiego

Technikum nr 25 im. ST. Staszica

XXII LO im. Jose Marti

CXVI LO im. prof. E. Jankowskiego

XXI LO im. H. Kołłątaja

Akademickie LO przy PJWSTK

17 marca

Technikum Budowlane nr 1 im. Z. Męczeńskiego

IX LO im. K. Hoffmanowej

LXVIII LO im. T. Chałubińskiego

LO Niepubliczne nr 27 „Szkoła Rodzinna”

Technikum Elektroniczne nr 1 ZS nr 36

I LO im. B. Limanowskiego

17 marca

Technikum nr 23 im. F. Skarbka ZS nr 6

Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego

18 marca

Akademickie LO Wyższej Szkoły Menadżerskiej

19 marca

Technikum Budowlane nr 5 ZS nr 24

LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka”

LVI LO im. L. Kruczkowskiego

XXI LO im. H. Kołłątaja

LO Społeczne nr 17

Katolickie LO im. bł. ks. R. Archutowskiego

21 marca

Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”

Społeczne LO nr 3 STO

22 marca

Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego

LII LO im. Wł. Reymonta

LO Niepubliczne nr 37

XLVII LO im. ST. Wyspiańskiego

23 marca

LXXXIV LO im. Bohaterów Narwiku

Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku

VIII LO im. Władysława IV

XXXV LO im. Bolesława Prusa

XIX LO im. Powstańców Warszawy

Prywatne LO nr 32 im. J. Monneta

Technikum Ekonomiczne nr 5

Technikum Elektroniczne Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

24 marca

Technikum Samochodowe nr 3 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3

LI LO im. T. Kościuszki

LXXVI LO im. Józefa Piłsudskiego

LXIX LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944

Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pułku

Prywatne Technikum Weterynarii nr 1

CXIII LO ZS im. P. Wysokiego

LXXIII LO im. Zawiszaków Proporca „Victoria”

CXIV LO im. J. Kilińskiego ZS nr 31

25 marca

Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Jadwigi Borzęckiej

L LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy

XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi

26 marca

Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. M. Konarskiego

LXXXVIII LO im. M. Konarskiego

XL LO im. S. Żeromskiego

LXXIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca „Victoria”

LXXXI LO im. A. Fredry

XXVII LO im. T. Czackiego

Technikum nr 7 im. Stanisława Wysockiego

XLVIII LO im. E. Dembowskiego

LXV LO im. gen. J. Bema

28 marca

XXIV LO im. C. K. Norwida

LXXIV LO im. K. Pułaskiego

29 marca

Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Grogowe im. prof. Dr. S. Kluźniaka ZS nr 14

Technikum nr 20 ZS nr II im. Władysława Grabskiego

30 marca

Technikum Mechaniczne nr 7 ZS nr 31

CXIV LO im. J. Kilińskiego ZS nr 31

XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej

Prywatne Technikum Weterynarii nr I

Prywatne LO nr 79 w Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego

LO Społeczne nr 17

LXXX LO im. L. Staffa

XLIX LO im. J. W. Goethego

Technikum nr 25 im. ST. Staszica

XLVI LO im. S. Czarnieckiego

31 marca

XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego

Technikum nr 6 ZS nr 33

XCIV LO im. gen. Maczka

I LO im. B. Limanowskiego

2 kwietnia

XXXIII LO im. M. Kopernika

Międzynarodowe LO MERIDIAN

Katolickie LO im. bł. ks. R. Archutowskiego

LX LO im. Wojciecha Górskiego

4 kwietnia

LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego

5 kwietnia

XLVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

XIII LO im. płk. L. Lisa-Kuli

2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy

6 kwietnia

XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego

XXX LO im. Jana Śniadeckiego

Technikum nr 20 ZS nr II im. Władysława Grabskiego

XX LO im. Bolesława Chrobrego

Prywatne LO nr 32 im. J. Monneta

Technikum nr 25 im. ST. Staszica

LXXIX LO ZS nr 48 im. Armii Krajowej

7 kwietnia

LXIV LO im. St. I. Witkiewicza ZS nr 54

Technikum Poligraficzne im. Józefa Piłsudskiego

XLVII LO im. ST. Wyspiańskiego

XXI LO im. H. Kołłątaja

CX LO im. R. Schumana

XLII LO im. M. Konopnickiej

8 kwietnia

XII LO im. Henryka Sienkiewicza

V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego

XXXIV LO im. M. de Cervantesa

Technikum Chemiczne nr 3 ZS nr 21

9 kwietnia

XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego

Niepubliczne LO nr 61 im. S. Kisielewskiego

Technikum Ogrodnicze ZS nr 39 im. prof. E. Jankowskiego

X LO im. Królowej Jadwigi

10 kwietnia

CXVI LO im. prof. E. Jankowskiego

III LO im. gen. Sowińskiego

XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi

11 kwietnia

XXV LO im. Józefa Wybickiego

Technikum nr 2 ZS nr 5 im. S. Kisielewskiego

CXI LO im. S. Kisielewskiego

12 kwietnia

XXVI LO im. gen. Henryka Jankowskiego „Kuby”

Akademickie LO przy PJWSTK

Technikum Ekonomiczne nr 8

Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego

LII LO im. Wł. Reymonta

LXXVIII LO im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

VII LO im. J. Słowackiego

13 kwietnia

Technikum Mechaniczne nr 7 ZS nr 31

CXIV LO im. J. Kilińskiego ZS nr 31

LXXXVIII LO im. M. Konarskiego

Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. M. Konarskiego

Technikum nr 8 ZS nr 42

Technikum nr II ZS im. Piotra Wysokiego

CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi

Technikum Budowlane nr 1 im. Z. Męczeńskiego

Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 ZS nr 22

LXXXIII LO im. E. Konopczyńskiego

LVIII LO im. K. K. Baczyńskiego

XLIV LO im. A. Dobiszewskiego

Akademickie LO przy PJWSTK

14 kwietnia

Technikum nr 3 im. L. Krzywickiego ZS nr 7

Technikum nr 23 im. F. Skarbka ZS nr 6

CXXV LO im. Waldemara Milewicza

CXIX LO im. Jacka Kuronia

LXXV LO im. Jana III Sobieskiego

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II

IV LO im. A. Mickiewicza

CXXII LO im. Ignacego Domeyki

XLI LO im. Joachima Lelewela

LXXXII LO im. T. Boya-Żeleńskiego

Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. M. Bratkowskiej

LO Niepubliczne nr 27 „Szkoła Rodzinna”

XXX LO im. J. Śniadeckiego

15 kwietnia

Technikum nr 12 ZS nr 12

XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego

16 kwietnia

Technikum Mechaniczne nr 7 ZS nr 31

CXIV LO im. J. Kilińskiego ZS nr 31

XL LO im. S. Żeromskiego

III LO im. gen. Sowińskiego

LVI LO im. L. Kruczkowskiego

Społeczne LO nr 25 im. M. Okońskiej

21 Społeczne LO im. J. Grotowskiego

Technikum nr 7 im. Stanisława Wysockiego

XXVIII LO im. J. Kochanowskiego

17 kwietnia

XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego

18 kwietnia

XXIV LO im. C. K. Norwida

Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego

XCVII LO im. Olimpijczyków Polskich

Niepubliczne LO nr 81 SGH

CV LO im. Zbigniewa Herberta

19 kwietnia

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1

Społeczne LO nr 7 im. Bronisława Geremka

Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Grogowe im. prof. Dr. S. Kluźniaka ZS nr 14

LXXIV LO im. K. Pułaskiego

LO Niepubliczne nr 37

Liceum Niepubliczne nr 221 Fundacji Wspierania i Rozwoju Młodzieży „ADYS”

20 kwietnia

LXXXIV LO im. Bohaterów Narwiku

Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku

21 kwietnia

LO Społeczne nr 17

I LO im. B. Limanowskiego

22 kwietnia

XXXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego

Technikum nr 6 ZS nr 33

LXXV LO im. Jana III Sobieskiego

CXIX LO im. J. Kuronia

23 kwietnia

XII LO im. H. Sienkiewicza

27 kwietnia

Prywatne Technikum Weterynarii nr I

Prywatne LO nr 79 w Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego

XCVI LO im. Agnieszki Osieckiej

XLVIII LO im. E. Dembowskiego

Społeczne LO nr 7 STO

28 kwietnia

Technikum Budowlane nr 5 ZS nr 24

Technikum Samochodowe nr 3 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3

Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego

LXXII LO im. gen. J. Jasińskiego

LXIX LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944

CI LO Integracyjne ZS Integracyjnych nr 62

Technikum Ekonomiczne nr 5

LXXIX LO „IRZYK”

Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pułku

29 kwietnia

Technikum Chemiczne nr 3 ZS nr 21

30 kwietnia

Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Jadwigi Borzęckiej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij