Sprawdź wyniki szkoły w gminie.

Gminy co roku przygotowują sprawozdanie m.in. z realizacji zadań oświatowych przez szkoły na swoim terenie.To ciekawe żródło informacji dla rodziców.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą przestawić radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

W sprawozdaniu przygotowywanym przez np. wójtów powinny znajdować się m.in. informacje o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach podstawowych, gimnazjach czy ponadgimnazjalnych. Na podstawie podjętej uchwały i dołączonej do niej informacji rodzice uczniów mogą się dowiedzieć, która szkoła na jakim poziomie kształci. Znajdą tam również informacje np. o wyposażeniu placówki. Dotarcie do nich nie jest takie łatwe. Podjęte uchwały rzadko zamieszczane są na stronach internetowych urzędów. Rodzice mogą domagać się wglądu do tych informacji. Trzeba powołać się przy tym na art. 10 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Źródło: Gazeta Prawna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij