Matematyka – pewniaki

Z analizy testów CKE przeprowadzonej przez nauczycieli Firmy "MARKA", wynika, iż pewne zagadnienia w testach egzaminacyjnych w latach 2002-2008 pojawiały się w częściej niż inne. Wielce prawdopodobne, że i w tym roku można spodziewać się tego typu tematów tzw. "pewniaków".

 1. umiejętność sprawnego wykonywania działań arytmetycznych na liczbach rzeczywistych (dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych i dziesiętnych)

  Przykład:
  Masa kości szkieletu ciała ludzkiego wynosi 9800 g. Jaka jest (w przybliżeniu) całkowita masa tego człowieka, jeżeli wiadomo, że masa szkieletu stanowi 0,17 masy całego ciała?

  Odpowiedź: 57,6 kg.

 2. umiejętność operowania procentami w rozmaitych sytuacjach praktycznych

  Przykład:
  W Kampinoskim Parku Narodowym lasy zajmują powierzchnię 27 tys. ha, zaś w Tatrzańskim Parku Narodowym – powierzchnię 15,2 tys. ha. O ile procent więcej lasów jest w Puszczy Kampinoskiej niż w Tatrach?

  Odpowiedź: O około 78%.

 3. umiejętność odczytywania informacji przedstawionych w rozmaitych formach (tabeli, diagramu, rysunku) i przetwarzania tych informacji

  Przykład:
  Oto wyniki krótkiego sprawdzianu przeprowadzonego w trzech oddziałach III klasy gimnazjum:

  Z wykresów tych wynika, że sprawdzian był:
  A. najtrudniejszy dla uczniów z III a
  B. najtrudniejszy dla uczniów z III b
  C. najtrudniejszy dla uczniów z III c
  D. jednakowo trudny dla uczniów ze wszystkich trzech klas

  Odpowiedź: A.

 4. umiejętność przekształcania wyrażeń algebraicznych

  Przykład:
  Ze wzoru opisującego pole powierzchni prostopadłościanu: P=2(ab+bc+ac) wyznacz a.

  Odpowiedź: .

 5. umiejętność zapisania treści zadania za pomocą układu równań oraz rozwiązania tego układu równań (czyli tzw. "zadania tekstowe")

  Przykład:
  W III klasie pewnego gimnazjum przeprowadzony został test. Test zawierał 100 pytań; za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymywał 2 punkty, za złą (-1) punkt, a za brak odpowiedzi 0 punktów. Po sprawdzeniu testu okazało się, że uczeń nie udzielił 20 odpowiedzi i łącznie uzyskał 100 punktów. Ile było odpowiedzi dobrych, a ile błędnych?

  Odpowiedź: 60 dobrych i 20 błędnych.

 6. umiejętność posługiwania się własnościami figur geometrycznych i rozpoznawania symetrii

  Przykład:
  Na zabawę przygotowano ciastka o różnych kształtach. Które ciastka mają dokładnie 5 osi symetrii?

  A. 2 i 3
  B. 3 i 4
  C. 4 i 5
  D. 3 i 5

  Odpowiedź: B.

 7. umiejętność stosowania twierdzenia Pitagorasa

  Przykład:
  Trawnik ma kształt czworokąta, jak na rysunku:

  Jaką długość mają przecinające trawnik ścieżki (zaznaczone na rysunku podwójnymi liniami)? Odpowiedź: 48 cm i 50 cm.

 8. umiejętność obliczania obwodów i pól powierzchni figur płaskich

  Przykład:
  Pień starego dębu ma na pewnej wysokości obwód 6,3 m. Jaka jest średnica pnia? (Wynik podaj z dokładnością do 10 cm).

  Odpowiedź: 200 cm.

 9. umiejętność obliczania objętości i pól powierzchni brył

  Przykład:
  Do prostopadłościennego akwarium o wymiarach 5 dm × 30 cm × 25 cm, całkowicie wypełnionego wodą, włożono sześcienną ołowianą kostkę, której pole powierzchni całkowitej wynosi 600 cm². Ile litrów wody pozostało w akwarium po wrzuceniu kostki?

  Odpowiedź: 36,5 litra.

 10. umiejętność stosowania tzw. "technik twórczego rozwiązywania problemów" (czyli samodzielne sformułowanie hipotezy – lub wybranie jednej z przedstawionych hipotez – i próba jej uzasadnienia)

  Przykład:
  Na gałązce świerku każdego roku wyrastają z nowego pąka 3 nowe pędy zakończone pąkiem. Ile pąków będzie miała po dziewięciu latach świerkowa gałązka, która wyrosła z jednego pąka?

  A. 3·9
  B. 3+9
  C. 9³
  D. 39

  Odpowiedź: D.

Opracował mgr Krzysztof Zawadzki – nauczyciel Firmy "MARKA"

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij