Fizyka – pewniaki

Z analizy testów Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzonej przez nauczycieli Firmy "MARKA", wynika, iż pewne zagadnienia w testach egzaminacyjnych w ostatnich latach pojawiały się w częściej niż inne. Wielce prawdopodobne, że i w tym roku można spodziewać się tego typu tematów tzw. "pewniaków".

 1. odczytywanie z wykresu informacji dotyczących ruchów ciał i przetwarzania tych informacji

  Przykład:
  Wykres przedstawia prędkość autobusu w zależności od czasu podczas jazdy między dwoma przystankami.

  Które z poniższych zdań nie jest prawdziwe?
  A. Na odcinkach I i III autobus poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym.
  B. Czas postoju autobusu był równy 50 sekund.
  C. Przyspieszenie autobusu na odcinku III było mniejsze niż na odcinku I.
  D. Odległość między przystankami była większa niż 9 km.

 2. stosowanie praw ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego

  Przykład:
  Z dachu budynku upuszczono kamień, który spadł na ziemię. Czas spadania wynosił 2 sekundy. Każda kondygnacja budynku miała wysokość l=2,80 m. Przyjmujemy, że przyspieszenie ziemskie jest równe g=9,8 m/s2 oraz π=22/7.
  Wybierz właściwą odpowiedź:
  Budynek ten miał
  A. 10 pięter
  B. 9 pięter
  C. 7 pięter
  D. 6 pięter

 3. stosowanie praw ruchu po okręgu

  Przykład:
  Wokół Ziemi, z prędkością 6050 km/h, krąży na orbicie satelita obiegający Ziemię w czasie 8 godzin.

  Odległość orbity satelity od powierzchni Ziemi jest równa
  A. 7.700 km
  B. 2.400 km
  C. 1.300 km
  D. 600 km

 4. analizowanie sił działających na ciało

  Przykład:

  Na balon działają siły: siła ciężkości Fc i siła wyporu Fw, jak na rysunku. Można stwierdzić, że balon ten
  A. Opada w dół ze stałą prędkością.
  B. Wisi nieruchomo w powietrzu.
  C. Wznosi się ze stałą prędkością.
  D. Wznosi się z coraz większą prędkością.

 5. znajomość pojęć energii kinetycznej i potencjalnej oraz stosowanie zasady zachowania energii

  Przykład:
  Turyści wyszli ze schroniska PTTK „Markowe Szczawiny” i wędrując ze stałą przez cały czas prędkością weszli na szczyt Babiej Góry.

  Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
  Podczas tej wędrówki
  A. ich energia potencjalna rosła, a energia kinetyczna malała
  B. ich energia potencjalna malała, a energia kinetyczna rosła
  C. ich energia potencjalna była stała, a energia kinetyczna rosła
  D. ich energia potencjalna rosła, a energia kinetyczna była stała.

 6. odczytywanie z wykresu informacji dotyczących ogrzewania ciał i zmian stanu skupienia oraz przetwarzanie tych informacji

  Przykład:
  Gospodyni zdjęła z kuchenki garnek z wrzącą wodą i wystawiła go na ganek. Był silny mróz.

  Temperaturę zawartości garnka w zależności od czasu pokazuje wykres:
  A. I
  B. II
  C. III
  D. IV

 7. określanie zależności zmian temperatury ciała od ilości dostarczonej lub oddanej energii

  Przykład:
  Trzy metalowe kule: miedzianą, żelazną i aluminiową, każdą o masie 2 kilogramów, włożono do trzech jednakowych naczyń zawierających wodę zmieszaną z lodem i ogrzewano w jednakowy sposób przez 5 minut. Po tym czasie zmierzono temperaturę wody w naczyniach.
  Które z poniższych zdań jest prawdziwe? (Możesz posłużyć się zamieszczoną tabelą ciepła właściwego ciał).

  Substancja Ciepło właściwe J/ kg . oC
  rtęć 100
  srebro 250
  miedź 380
  żelazo 460
  duraluminium 880
  glin 920

  A. Temperatura we wszystkich naczyniach była jednakowa. B. Najwyższa temperatura była w naczyniu z kulą aluminiową.
  C. Najwyższa temperatura była w naczyniu z kulą żelazną.
  D. Najwyższa temperatura była w naczyniu z kulą miedzianą.

 8. analizowanie schematów obwodów elektrycznych

  Przykład:
  Żarówka włączona do obwodu zbudowanego według poniższego schematu ma oporność 8 Ω .

  Wskaż zdanie prawdziwe:
  A. Woltomierz wskazuje 24 V, zaś amperomierz 72 A.
  B. Woltomierz wskazuje 3 V, zaś amperomierz 24 A.
  C. Woltomierz wskazuje 24 V, zaś amperomierz 3 A.
  D. Woltomierz wskazuje 24 V, zaś amperomierz 1/3A.

 9. obliczanie pracy prądu przepływającego przez urządzenie elektryczne oraz kosztu zużytej energii elektrycznej

  Przykład:
  Latarnia przed domem zapala się codziennie o godzinie 1600. Żarówka w latarni ma moc 100 W.W listopadzie koszt zużytej przez latarnię energii elektrycznej wyniósł 13,50 zł. O której godzinie latarnia przed domem gaśnie, jeżeli 1 kWh energii elektrycznej kosztuje 30 groszy?

 10. stosowanie praw optyki

  Przykład:
  Rysunek przedstawia prawo odbicia światła.

  Jeżeli kąt, jaki tworzy promień światła padającego z powierzchnią dzielącą oba ośrodki, zwiększy się o 10°, to kąt między promieniem padającym a promieniem odbitym
  A. nie zmieni się
  B. zwiększy się o 10°
  C. zmniejszy się o 20°
  D. nie można tego określić nie znając kątów α i β.

Odpowiedzi

 1. D
 2. D
 3. C
 4. D
 5. D
 6. C
 7. D
 8. C
 9. o godzinie 7:00
 10. C

{mospagebreak title=z 2006&heading=z 2007}

Z analizy testów CKE przeprowadzonej przez nauczycieli Firmy "MARKA", wynika, iż pewne zagadnienia w testach egzaminacyjnych w latach 2002-2005 pojawiały się w częściej niż inne. Wielce prawdopodobne, że i w tym roku można spodziewać się tego typu tematów tzw. "pewniaków".

 1. umiejętność przeliczania jednostek różnych wielkości fizycznych

  Przykład:
  Najszybsze zwierzę na Ziemi – gepard – potrafi biec z prędkością 110 km/h . Ile (w przybliżeniu) metrów przebiegnie w czasie 1 sekundy?

  Odpowiedź: Około 30 m.

 2. umiejętność stosowania praw ruchu jednostajnego

  Przykład:
  W wyścigu kolarskim grupa kolarzy odłączyła się od peletonu i ma do mety jeszcze 95 km. Grupa ta jedzie ze stałą prędkością 38 km/h. Jeśli prędkość kolarzy nie zmieni się, to miną oni linię mety za:

  A. 30 min
  B. 150 min
  C. 250 min
  D. 300 min

  Odpowiedź: B.

 3. umiejętność odczytywania z wykresu informacji dotyczących ruchów ciał i przetwarzania tych informacji

  Przykład:
  Mateusz wyjechał z domu na rowerze, aby odwiedzić babcię. Wykres przedstawia zależność prędkości Mateusza od czasu.

  Ile kilometrów przejechał Mateusz w ciągu pierwszych 10 minut?

  Odpowiedź: 2,85 km.

 4. umiejętność stosowania zasad dynamiki Newtona

  Przykład:
  Tramwaj jedzie po prostych szynach ze stałą prędkością. O siłach działających na tramwaj w kierunku poziomym można powiedzieć, że:
  A. siła ciągu silnika i siły oporów są równe co do wartości,
  B. wartość siły ciągu silnika jest większa od sił oporów,
  C. siły oporów są większe od siły ciągu silnika,
  D. nie można jednoznacznie określić, jeśli nie znamy wartości prędkości tramwaju.

  Odpowiedź: A – zgodnie z I zasadą dynamiki.

 5. umiejętność obliczania pracy i mocy w sytuacjach związanych z ruchem ciał

  Przykład:
  Wieloryb płynąc z prędkością 7,5 m/s pokonuje opór wody równy 18 kN. Jaką moc ma wówczas ten wieloryb?

  Odpowiedź: 135 kW.

 6. znajomość pojęć energii kinetycznej i energii potencjalnej oraz umiejętność stosowania zasady zachowania energii

  Przykład:
  Z okna na siódmym piętrze budynku (wysokość około 20 m) wypadła piłka. Z jaką prędkością ta piłka uderzy o ziemię?
  Przyjmij przyspieszenie ziemskie g=10 m/s²

  Odpowiedź: 20 m/s czyli 72 km/h.

 7. umiejętność odczytywania z wykresu i przetwarzania informacji dotyczących ogrzewania ciał i zmian stanu skupienia

  Przykład:
  Uczniowie umieścili w naczyniu kawał lodu oraz termometr i ustawili naczynie w ciepłym pokoju. Co minutę mierzyli temperaturę w naczyniu, a otrzymane wyniki przedstawili na wykresie. Wykres ma postać:

  Odpowiedź: D.

 8. umiejętność stosowania prawa Ohma

  Przykład:
  Żarówka w instalacji domowej ma opór około 530 Ω. Jakie jest natężenie prądu płynącego przez żarówkę?
  (Wynik podaj z dokładnością do 0,01 A).

  Odpowiedź: 0,43 A.

 9. umiejętność analizowania schematów obwodów elektrycznych

  Przykład:
  Wykorzystując akumulator 12 V i żarówkę o oporze 120 Ω uczniowie zbudowali obwód elektryczny według schematu przedstawionego na rysunku:

  Nazwij trzy pozostałe elementy tego obwodu i określ wskazania mierników.

  Odpowiedź: Trzy pozostałe elementy obwodu to: woltomierz, amperomierz i przewody. Wskazanie woltomierza: 12 V, amperomierza: 0,1 A.

 10. umiejętność obliczania pracy i mocy prądu elektrycznego oraz kosztu zużytej energii elektrycznej

  Przykład:
  Żarówka o mocy 60 W paliła się w listopadzie codziennie przez 5 godzin. 1 kWh pracy prądu kosztuje 30 groszy. Oblicz, ile złotych należy zapłacić za pobraną energię elektryczną.

  Odpowiedź: 2 zł 70 gr.

Opracował mgr Krzysztof Zawadzki – nauczyciel Firmy "MARKA"

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij