Biologia – zagadnienia do egzaminu – zadania

Z analizy testów CKE przeprowadzonej przez nauczycieli Firmy „MARKA”, wynika, iż pewne zagadnienia w testach egzaminacyjnych w latach 2002-2012 pojawiały się  częściej niż inne. Wielce prawdopodobne, że i w tym roku można spodziewać się tego typu zadań.

 1. integrowania wiedzy z różnych działów biologii i dziedzin nauki np. chemii, geografii i fizyki do wyjaśniania zjawisk biologicznych, szczególnie ekologicznych, np. kwaśnych deszczy, efektu cieplarnianego;

  Przykład:
  Po biegu maratończyk poczuł silny ból mięśni łydki. Bezpośrednia jego przyczyna to:

  A. Skrobia
  B. Kwas mlekowy
  C. Glikogen
  D .Glukoza

  Odpowiedź: B

 2. podstawowych form ochrony przyrody w Polsce oraz z zakresu krążenia energii i materii w ekosystemie;

  Przykład:
  Na wysypisko śmieci trafia dużo plastikowych butelek. Naukowcy udowodnili, że z takich butelek można wyprodukować koce lepsze od wełnianych, bo nie wywołujące alergii. Wybierz nazwę procesu umożliwiającego wytwarzanie koców z plastikowych butelek.

  A. Rekultywacja
  B. Segregacja
  C. Recycling
  D. Selekcja

  Odpowiedź: C

 3. rozpoznawania na rysunku pospolitych gatunków drzew, krzewów, zbóż i chwastów;

  Przykład:
  Rozpoznaj wyżej podane gatunki zbóż i podpisz ilustracje, wybierając odpowiednią nazwę: kukurydza, pszenica, żyto, owies, jęczmień, proso.

  Zboża

  Odpowiedź: owies, kukurydza, pszenica, żyto, jęczmień, proso

 4. opisywania i uzupełniania schematów i rysunków, np. dotyczących fotosyntezy, odczytywania informacji z tabeli;

  Przykład:
  Schemat przedstawia reakcję fotosyntezy związków organicznych przy udziale energii słonecznej. Wybierz prawidłowy zapis reakcji fotosyntezy:

  Reakcje

  A. 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2
  B. 6CO2 + energia słoneczna → C6H12O6 + 6O2
  C. 6H2O + energia słoneczna → C6H12O6 + 6O2
  D. 5CO2 + 5H2O → C5H10O5 + 5O2

  Odpowiedź: A

 5. wyjaśniania związków między budową i funkcją organów oraz układów wewnętrznych człowieka i roślin;

  Przykład:
  Które zdanie opisuje związek miedzy budową skórki liścia i funkcją przez nie pełnioną?

  A. Skórka liścia pokrywa dolną i górną stronę blaszki liściowej
  B. Skórka chroni liść przed utratą wodą i wniknięciem niepożądanych substancji oraz drobnoustrojów
  C. Komórki skórki mają zgrubiałe ściany komórkowe i nie zawierają chlorofilu
  D. Komórki skórki ściśle przylegają do siebie, dzięki czemu chronią liść przed utratą wody

  Odpowiedź: D

 6. podstawowych procesów biochemicznych, np. oddychania i fotosyntezy.

  Przykład:
  Określ, w której części układu oddechowego człowieka zachodzi proces wymiany gazowej oraz w której strukturze komórkowej odbywają się reakcje oddychania tlenowego.

  Odpowiedź: Pęcherzyki płucne, cytoplazma i mitochondrium

 

 

 1. Czynności życiowe organizmów

  Zadanie 1 /1 punkt/
  Fotosynteza to proces, w którym energia świetlna jest wykorzystywana do produkcji cukru w komórkach roślinnych. Zaznacz w odpowiednich miejscach na rysunku nazwy gazów, jakie są wykorzystywane i produkowane podczas tego procesu.
  liść
  Odpowiedź: A) dwutlenek węgla B) tlen

 2. Ekologia

  Zadanie 2 /1 punkt/
  W biocenozie pola może funkcjonować następująca sieć pokarmowa:
  sieć pokarmowa
  Wypisz z tej sieci pokarmowej wszystkich producentów i podaj ich rolę w tym ekosystemie.

  Odpowiedź: Producentami są: ziemniak, marchew, poziomka. W tym ekosystemie producenci stanowią pokarm dla konsumentów I rzędu / roślinożerców/.

  Inna możliwa odpowiedź: Producenci wydzielają tlen w wyniku fotosyntezy, który jest pobierany do oddychania prze organizmy żyjące na polu.

 3. Botanika praktyczna

  Zadanie 3 /1 punkt/
  Warzywa stosowane powszechnie do gotowania zupy nazwano włoszczyzną. Zaznacz prawidłowy skład włoszczyzny:

  • A. Cebula, marchew, kapusta, rzodkiew
  • B. Marchew, seler, szczypior, rzodkiew
  • C. Marchew, seler, por, pietruszka
  • D. Por, pietruszka, kapusta, burak

  Odpowiedź: C)

  Zadanie 4 /1 punkt/ Ochrona środowiska
  Gdy robimy zakupy, zachowujemy się tak, aby jak najmniej szkodzić środowisku. Zaznacz dwa zachowania niewłaściwe:

  • A. Wybieram proszek do prania bez fosforanów
  • B. Kupuję napoje tylko w butelkach plastikowych
  • C. Zakupy ze sklepu przynoszę w koszyku
  • D. Kupuję dezodoranty w aerozolu z freonem

  Odpowiedź: B), D)

 4. Botanika praktyczna

  Zadanie 5 /1 punkt/
  Norka amerykańska sprowadzona do Europy doprowadziła do ograniczenia liczebności rodzimej norki europejskiej. Jest to przykład zależności zwanej:

  • A. Drapieżnictwa
  • B. Konkurencji
  • C. Komensalizmu
  • D. Pasożytnictwa

  Odpowiedź: B

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij