Nasz ranking liceów warszawskich – matura rozszerzona 2007

Oto zestawienie liceów warszawskich przygotowane przez nas na podstawie „Informatora gimnazjalisty" wydanego przez Perspektywy. Niestety nie wszystkie szkoły przekazały autorom informatora swoje dane o wynikach matury rozszerzonej.

Poszczególne zestawienia pokazują, w których szkołach warszawskich uczniowie poradzili sobie najlepiej na maturze 2007 z języka polskiego, historii, WOS, biologii, chemii, matematyki i fizyki. Poza językiem polskim nie uwzględniliśmy w naszych zestawieniach wyników egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, a jedynie na poziomie rozszerzonym, gdyż to one brane są pod uwagę podczas rekrutacji na poszczególnie kierunki studiów.

 

ARCHIWUM:

{mospagebreak title=Język Polski&heading=Wstęp}

Język polski jest jedynym przedmiotem maturalnym obowiązkowym dla wszystkich uczniów, warto zatem wiedzieć, które szkoły przygotowują do niego najlepiej.

 

Język polski – Poziom podstawowy (średni wynik na Mazowszu – 50,56 %)

 

L.P. Nazwa liceum Poziom podstawowy
1 XV LO im. N. Żmichowskiej 72,55 %
2 XIV LO im. St. Staszica 72 %
3 XI LO im. Mikołaja Reja 71 %
4 XVII LO im. A. Frycza-Modrzejewskiego 70,43 %
5 VIII LO im. Władysława IV 69,10 %
6 Autorskie LO Niepubliczne nr 42 69 %
7 LO nr 12 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej 68 %
8 LXIV LO im. St. Witkiewicza 67,45 %
9 XL LO im. Stefana Żeromskiego 67,15 %
10 IX LO im. K. Hoffmanowej 67,07 %
11 XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego 67,05 %
12 VI LO im. T. Reytana 66,18 %
13 XIX LO im. Powstańców Warszawy 66 %
14 XVII LO im. T. Czackiego 65,27 %
15 XXXIV LO im. M. de Cervantesa 65,20 %
16 2 Społeczne LO 65 %
17 XII LO im. Henryk Sienkiewicza 65 %
18 XXIV LO im. Cypriana Norwida 64 %
19 II LO im. S. Batorego 64,64 %
20 XXXIII LO im. M. Kopernika 64,56 %
21 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego 63 %
22 XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego 62 %
23 Prywatne LO im. nr 79 62 %
24 X LO im. Królowej Jadwigi 62 %
25 IV LO im. A. Mickiewicza 62,62 %
26 XLI LO im. J. Lelewela 62,06 %
27 XCIV LO im. Gen. Stanisława Maczka 61,65 %
28 LXXXI LO im. Aleksandra Fredry 61 %
29 Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK „Parasol" 61 %
30 LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW 60,46 %
31 XLIX LO im. Wolfganga Goethego 60 %
32 Katolickie LO im. ks. Piotra Skargi 60 %
33 III LO im. Gen. Sowińskiego 60 %
34 XVI LO im. S. Sempołowskiej 60 %
35 XCIX LO im. Zbigniewa Herberta 59 %
36 L LO im. Ruy Barbarosy 59 %
37 Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki J. Borzęckiej 59 %
38 XXI LO im. H. Kołłątaja 59 %
39 V LO im. Ks. J. Poniatowskiego 59 %
40 XXII LO im. Jose Marti 58 %
41 XXXV LO im. Bolesława Prusa 58 %
42 LIV Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek 58 %
43 LXXXVI O im. Batalionu „Zośka" 58 %
44 XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego 58 %
45 LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58 %
46 XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego 58 %
47 LXIII LO im. Lajosa K ossutha 58 %
48 CXXII LO im. Ignacego Domeyki 57 %
49 Niepubliczne LO nr 81 SGH 57%
50 LXXIII LO im. Zawiszaków Proporca „Victoria" 57 %
51 LXXXII LO im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 57 %
52 VII LO im. Juliusza Słowackiego 57 %
53 XLIV LO im. Antoniego Dobiszewskiego 56 %
54 LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 56 %
55 LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego 56 %
56 XXV LO im. J. Wybickiego 56 %
57 XLV LO im. Romualda Traugutta 56 %
58 CX LO im. Roberta Schumana 56 %
59 I LO im. Bolesława Limanowskiego 55 %
60 XX LO im. Bolesława Chrobrego 55 %
61 XVI LO. im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego 55 %
62 XIII LO im. płk. L. Lisa-Kuli 55,60 %
63 LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 55,5 %
64 CXXII LO im. I. Domeyki 54,46 %
65 LX LO im. Wojciecha Górskiego 54 %
66 XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego 54 %

 

Język polski – Poziom rozszerzony (średni wynik na Mazowszu – 61,96 %)

 

L.P. Nazwa liceum Poziom rozszerzony
1 LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka Jeziorańskiego 78 %
2 LXIV LO im. St. Witkiewicza 77,65 %
3 XVI LO im. S. Sempołowskiej 77,50 %
4 XIV LO im. St. Staszica 75,68 %
5 XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego 74,37 %
6 IX LO im. K. Hoffmanowej 74 %
7 XVII LO im. T. Czackiego 74 %
8 XCVI LO im. Agnieszki Osieckiej 73 %
9 XI LO im. Mikołaja Reja 73 %
10 XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego 73 %
11 VIII LO im. Władysława IV 72,40 %
12 Archidiecezjalne Męskie LO im. Błogosławionego Ks. Romana Archutowskiego 71 %
13 XVII LO im. A. Frycza-Modrzejewskiego 71,00 %
14 XXXIII LO im. M. Kopernika 71 %
15 II LO im. S. Batorego 71 %
16 V LO im. Ks. J. Poniatowskiego 71 %
17 XIX LO im. Powstańców Warszawy 70 %
18 LIV Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek 69 %
19 XXV LO im. J. Wybickiego 69,00 %
20 XIII LO im. płk. L. Lisa-Kuli 68,43 %
21 XV LO im. N. Żmichowskiej 68,31 %
22 XXI LO im. H. Kołłątaja 68,76 %
23 XIII LO im. płk. L. Lisa-Kuli 68,43 %
24 XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego 68 %
25 XL LO im. Stefana Żeromskiego 67,55 %
26 LXXX LO im. Leopolda Staffa 67 %
27 Autorskie LO Niepubliczne nr 42 66 %
28 XXXIV LO im. M. de Cervantesa 66 %
29 XX LO im. Bolesława Chrobrego 66 %
30 VI LO im. T. Reytana 65,30 %
31 CX LO im. Roberta Schumana 65 %
32 XXI Społeczne LO im. Jerzego Grotowskiego 65 %
33 IV LO im. A. Mickiewicza 64,64 %
34 XLI LO im. J. Lelewela 64 %
35 LXXIV LO im. Kazimierza Pułaskiego 64 %
36 LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego 64 %
37 XCIX LO im. Zbigniewa Herberta 64 %
38 LXXIII LO im. Zawiszaków Proporca „Victoria" 64 %
39 XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego 63 %
40 VII LO im. Juliusza Słowackiego 63 %
41 LXXXI LO im. Aleksandra Fredry 63 %
42 LX LO im. Wojciecha Górskiego 62 %
43 L LO im. Ruy Barbarosy 62 %
44 XXXV LO im. Bolesława Prusa 62 %
45 LXXXVII LO im. Leopolda Okulickiego 62 %
46 LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego 62 %
47 XXIV LO im. Cypriana Norwida 62 %
48 LXXV LO im. Jana III Sobieskiego 62 %
49 XXII LO im. Jose Marti 61 %
50 LXXXVI O im. Batalionu „Zośka" 61 %
51 XII LO im. Henryk Sienkiewicza 61 %
52 LVI LO im. Leona Kruczkowskiego 61 %
53 XLIV LO im. Antoniego Dobiszewskiego 61 %
54 XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego 61 %
55 XLII LO im. Marii Konopnickiej 61 %
56 LXXXIII LO w ZSO NR 22 61 %
57 CXXII LO im. I. Domeyki 60 %
58 XLIX LO im. Wolfganga Goethego 60 %

{mospagebreak title=Chemia i Biologia}

Egzamin rozszerzony z biologii i chemii jest potrzebny maturzystom, którzy wybierają się na kierunki medyczne i przyrodnicze.

 

Chemia -Poziom Rozszerzony (średni wynik na Mazowszu – 57,02 %)

Biologia – Poziom Rozszerzony (średni wynik na Mazowszu – 60,96 %)

 

Lp Nazwa liceum Chemia Biologia
1 XVII LO im. T. Czackiego 89,7 % 76,57 %
2 II LO im. S. Batorego 87,12 % 78,09 %
3 V LO im. Ks. J. Poniatowskiego 86 % 77,61 %
4 IX LO im. K. Hoffmanowej 80,95 % 76,26 %
5 LXIV LO im. St. Witkiewicza 80,14 % 76,26 %
6 XXXIII LO im. M. Kopernika 76,96 % 78,78 %
7 XL LO im. Stefana Żeromskiego 78,29 % 77,16 %
8 VIII LO im. Władysława IV 75 % 78,32 %
9 XLI LO im. J. Lelewela 72,76 % 76,6 %
10 VI LO im. T. Reytana 74,79 % 73,58 %
11 XV LO im. N. Żmichowskiej 72,92 % 75,00 %
12 XXI LO im. H. Kołłątaja 67,68 % 75,23 %
13 XVII LO im. A. Frycza-Modrzejewskiego 67,22 % 72,78 %
14 XXXIV LO im. M. de Cervantesa 66,25 % 70,08 %
15 XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego 66,26 % 67,53 %
16 CXXII LO im. I. Domeyki 61,29 % 72,2 %
17 XXII LO im. Jose Marti 59,23 % 73,91 %
18 XVI LO im. S. Sempołowskiej 56,31 % 71,43 %
19 XXV LO im. J. Wybickiego 50,67 % 61,56 %
20 XIII LO im. płk. L. Lisa-Kuli 38,32 % 63,32 %

{mospagebreak title=Historia i WOS}

Egzamin rozszerzony z historii i WOS-u powinni zdawać maturzyści, którzy chcą się dostać na kierunki społeczno – polityczne, tzn. prawo i administrację, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, politologię itp.

Historia – Poziom Rozszerzony (średni wynik na Mazowszu – 47,82 %)

WOS – Poziom Rozszerzony (średni wynik na Mazowszu -55,61%)

L.P. Nazwa liceum Historia WOS
1 LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 % 79 %
2 XVII LO im. T. Czackiego 70,27 % 74,43 %
3 II LO im. S. Batorego 69,25 % 75,67 %
4 LXIV LO im. St. Witkiewicza 66,14 % 75,52 %
5 IX LO im. K. Hoffmanowej 66,13 % 71,35 %
6 XXXIII LO im. M. Kopernika 58,13 % 74,51 %
7 VIII LO im. Władysława IV 56,83 % 74,34 %
8 XIX LO im. Powstańców Warszawy 61,69 % 66,55 %
9 XLI LO im. J. Lelewela 59,65 % 69,20 %
10 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego 56 % 72 %
11 XCIV LO im. Gen. Stanisława Maczka 59 % 69 %
12 VI LO im. T. Reytana 57 % 70 %
13 XVII LO im. A. Frycza-Modrzejewskiego 61,44 % 65,33 %
14 XVI LO im. S. Sempołowskiej 54,48 % 71,04 %
15 Niepubliczne LO nr 81 SGH 58 % 67,5 %
16 V LO im. Ks. J. Poniatowskiego 58,92 % 64,69 %
17 IV LO im. A. Mickiewicza 51,22 % 70,92 %
18 XL LO im. Stefana Żeromskiego 55,91 % 67,31 %
19 XXXIV LO im. M. de Cervantesa 54,77 % 65,61 %
20 XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego 53,81 % 66,41 %
21 XLIX LO im. Wolfganga Goethego 54 % 64 %
22 XXII LO im. Jose Marti 47,85 % 68,46 %
23 XXI LO im. H. Kołłątaja 50,61 % 65,67 %
24 XXIV LO im. Cypriana Norwida 55 % 59 %
25 XXXV LO im. Bolesława Prusa 54 % 61 %
26 XV LO im. N. Żmichowskiej 57,87 % 54,74
27 L LO im. Ruy Barbarosy 49 % 62 %
28 LXIII LO im. Lajosa Kossutha 50 % 60 %
29 LXXXI LO im. Aleksandra Fredry 52 % 58 %
30 LXXIV LO im. Kazimierza Pułaskiego 51 % 57 %
31 Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki J. Borzęckiej 51 % 45 %
32 XIII LO im. płk. L. Lisa-Kuli 45,94 % 49,49
33 XXV LO im. J. Wybickiego 37,05 % 57,91 %
34 CXXII LO im. I. Domeyki Brak danych 52,67 %

{mospagebreak title=Matematyka i Fizyka}

Egzamin rozszerzony z matematyki i fizyki powinni zdawać maturzyści zainteresowani kierunkami technicznymi, matematycznymi i ekonomicznymi.

 

Matematyka Poziom Rozszerzony (średni wynik na Mazowszu – 51,43 %)

Fizyka Poziom Rozszerzony (średni wynik na Mazowszu – 56,45 %)

 

L.P. Nazwa liceum Matematyka Fizyka
1 XIV LO im. St. Staszica 83,84 % 81,91 %
2 VIII LO im. Władysława IV 82 % 81,48 %
3 V LO im. Ks. J. Poniatowskiego 72,48 % 84,45 %
4 XXXIII LO im. M. Kopernika 71,85 % 82,46 %
5 LXIV LO im. St. Witkiewicza 69 % 84 %
6 XVII LO im. T. Czackiego 72,99 % 79,95 %
7 II LO im. S. Batorego 73,28 % 73,26 %
8 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego 71,85 % 75,42%
9 XL LO im. Stefana Żeromskiego 68,96 % 74,5 %
10 XLI LO im. J. Lelewela 70,05 % 73 %
11 CXXII LO im. I. Domeyki 67,58 % 75,13 %
12 IX LO im. K. Hoffmanowej 64,85 % 70,7 %
13 VI LO im. T. Reytana 61,56 % 71,36
14 XV LO im. N. Żmichowskiej 63 % 66,89 %
15 XXII LO im. Jose Marti 66,26 % 59,56 %
16 XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego 59,82 % 65 %
17 XVII LO im. A. Frycza-Modrzejewskiego 63,15 % 59 %
18 XIX LO im. Powstańców Warszawy 57,25 % 64,48 %
19 XXI LO im. H. Kołłątaja 58,07 % 62,27 %
20 XXIV LO im. Cypriana Norwida 56 % 63 %
21 XVI LO im. S. Sempołowskiej 47,96 % 67 %
22 IV LO im. A. Mickiewicza 51,79 % 58,24 %
23 X LO im. Królowej Jadwigi 54 % 56 %
24 XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego 59 % 46 %
25 XXXV LO im. Bolesława Prusa 48 % 56 %
26 XXV LO im. J. Wybickiego 45,88 % 55,35 %
27 XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego 50 % 49 %
28 LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW 77,24 % Brak danych
29 XIII LO im. płk. L. Lisa-Kuli 43,19 % Brak danych
30 XXXIV LO im. M. de Cervantesa 47,52 % Brak danych

{mospagebreak title=Matematyka i Geografia}

Egzamin rozszerzony z matematyki i geografii powinni zdawać maturzyści zainteresowani kierunkami ekonomicznymi, geograficznymi oraz turystyką i rekreacją.

 

Matematyka Poziom rozszerzony (średni wynik na Mazowszu – 51,43 %)

Geografia Poziom Rozszerzony (średni wynik na Mazowszu – 56,47 %)

 

L.P. Nazwa liceum Matematyka Geografia
1 LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka Jeziorańskiego 77 % 85 %
2 XVII LO im. T. Czackiego 72,99 % 83,23 %
3 II LO im. S. Batorego 73 % 79 %
4 VIII LO im. Władysława IV 68,89 % 81,16 %
5 V LO im. Ks. J. Poniatowskiego 72,48 % 75 %
6 XXXIII LO im. M. Kopernika 71,85 % 73,64 %
7 LXIV LO im. St. Witkiewicza 69 % 73,92 %
8 XVII LO im. A. Frycza-Modrzejewskiego 63,15 % 79,21 %
9 XL LO im. Stefana Żeromskiego 68,98 % 73,59 %
10 IX LO im. K. Hoffmanowej 64,85 % 76,51 %
11 XLI LO im. J. Lelewela 70,05 % 67,34 %
12 CXXII LO im. I. Domeyki 67,58 % 69,7 %
13 VI LO im. T. Reytana 61,56 % 75,36 %
14 VII LO im. Juliusza Słowackiego 56 % 72 %
15 XXII LO im. Jose Marti 66,26 % 63,39 %
16 XV LO im. N. Żmichowskiej 63 % 66,12 %
17 XIX LO im. Powstańców Warszawy 57,25 % 68,97 %
18 XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego 59,82 % 68,91 %
19 XXI LO im. H. Kołłątaja 58,07 % 64,34 %
20 XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego 59 % 61 %
21 XXIV LO im. Cypriana Norwida 56 % 65 %
22 IV LO im. A. Mickiewicza 51,79 % 68,87 %
23 XVI LO im. S. Sempołowskiej 47,96 % 70,14 %
24 X LO im. Królowej Jadwigi 54 % 62 %
25 XLIX LO im. Wolfganga Goethego 53 % 61 %
26 XXXV LO im. Bolesława Prusa 48 % 66 %
27 XXXIV LO im. M. de Cervantesa 47,52 % 60,22 %
28 XCIX LO im. Zbigniewa Herberta 54 % 53 %
29 XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego 50 % 55 %
30 XXV LO im. J. Wybickiego 45,88 % 57,87 %
31 XIII LO im. płk. L. Lisa-Kuli 43,19 % 55,35 %
32 Niepubliczne LO nr 81 SGH Brak danych 72 %
33 Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki J. Borzęckiej Brak danych 42 %

Sprawdź kursy przygotowawcze w warszawie w Firmie Marka – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij