Ranking uczelni publicznych 2007 – „Polityka”

Ekonomia-Zarządzanie

1. Szkoła Główna w Warszawie
2. Akademia Ekonomiczna w Krakowie
3. Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych
4. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
5. Uniwersytet Warszawski – Wydział Zarządzania
6. Akademia Ekonomiczna im. O. Lanego we Wrocławiu
7. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
8. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
9. Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Produkcji
10. Uniwersytet Łódzki – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
11. Politechnika Wrocławska – Wydział Informatyki i Zarządzania
12. Uniwersytet Gdański – Wydział Ekonomiczny w Sopocie
13. Uniwersytet Szczeciński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
14. Uniwersytet Gdański – Wydział Zarządzania
15. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
16. Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania
17. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Zarządzania
18. Gdańsk University of Technology. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii
19. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny
20. Politechnika Poznańska – Wydział Informatyki i Zarządzania
21. Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Ekonomiczny
22. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
23. Politechnika Wrocławska – Wydział Mechaniczny
24. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Szkoła Zarządzania w Chorzowie
25. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Nauk Ekonomicznych
26. Politechnika Częstochowska – Wydział Zarządzania
27. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych
28. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego – Instytut Organizacji i Zarządzania
29. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Zarządzania i Marketingu
30. Politechnika Opolska – Wydział Ekonomiczny

{mospagebreak title=Informatyka&heading=Ekonomia-Zarządzanie}

Informatyka

1. Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Matematyki i Informatyki
3. Politechnika Śląska w Gliwicach – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Matematyki i Informatyki
5. Politechnika Warszawska – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
6. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
7. Politechnika Wrocławska – Wydział Elektroniki
8. Akademia Górniczo-Hutnicza om. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Elektro
9. Politechnika Warszawska – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
10. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Matematyki i Informatyki
11. Politechnika Łódzka – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
12. Politechnika Poznańska – Wydział Informatyki i Zarządzania
13. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Matematyki i Informatyki
14. Politechnika Wrocławska – Wydział Informatyki i Zarządzania
15. Gdańsk University of Technology. Politechnika Gdańska – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
16. Uniwersytet Gdański – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
17. Uniwersytet Zielonogórski – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
18. Politechnika Warszawska – Wydział Elektryczny
19. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
20. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego – Wydział Cybernetyki
21. Uniwersytet Łódzki – Wydział Matematyki
22. Politechnika Częstochowska – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
23. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
24. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach – Wydział Zarządzania
25. Politechnika Łódzka – Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
26. Politechnika Wrocławska – Wydział Podstawowych Problemów Techniki
27. Politechnika Białostocka – Wydział Informatyki
28. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Elektroniki i Informatyki
29. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
30. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

{mospagebreak title=Pedagogika}

Pedagogika

1. Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny
2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Filozoficzny
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych
4. Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych
5. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Humanistyczny
6. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiki i Psychologii
7. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
8. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Pedagogiki i Psychologii
9. Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk o Wychowaniu
10. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
11. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych
12. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Wydział Pedagogiczny
13. Uniwersytet Szczeciński – Wydział Humanistyczny
14. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Wydział Pedagogiki i Psychologii
15. Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Pedagogiki i Psychologii
16. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Etnologii i Nauka o Edukacji
17. Uniwersytet Zielonogórski – Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
18. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Wydział Nauk Pedagogicznych
19. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu
20. Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Pedagogiczny
21. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Nauk Humanistycznych
22. Akademia Pomorska w Słupsku – Wydział Edukacyjno-Filozoficzny
23. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Pedagogiczny
24. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Instytut Pedagogiki

{mospagebreak title=Politologia}

Politologia

1. Uniwersytet Warszawski -Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych
3. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Humanistyczny
4. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
5. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Nauk Społecznych
6. Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych
7. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Społecznych
8. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Politologii
9. Uniwersytet Warszawski – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
10. Politechnika Białostocka – Wydział Zarządzania
11. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Wydział Humanistyczny
12. Uniwersytet Szczeciński – Wydział Humanistyczny
13. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
14. Uniwersytet Opolski – Wydział Historyczno-Pedagogiczny
15. Uniwersytet Zielonogórski – Wydział Nauk Humanistycznych
16. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Wydział Humanistyczny
17. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
18. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Zarządzania i Nauk Politycznych
19. Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Socjologiczno-Historyczny

{mospagebreak title=Socjologia}

Socjologia

1. Uniwersytet Warszawski – Wydział Filozofii i Socjologii
2. Uniwersytet Łódzki – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
3. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Filozoficzny
4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych
5. Uniwersytet Warszawski – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
6. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Nauk Społecznych
7. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Humanistyczny
8. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Filozofii i Socjologii
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych
10. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Nauk Społecznych Stosowanych
11. Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych
12. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Społecznych
13. Politechnika Śląska w Gliwicach – Wydział Organizacji i Zarządzania
14. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
15. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
16. Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Historyczno-Socjologiczny
17. Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Socjologiczno-Historyczny
18. Uniwersytet Zielonogórski – Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
19. Uniwersytet Szczeciński – Wydział Humanistyczny

{mospagebreak title=Psychologia}

Psychologia

1. Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii
2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Filozoficzny
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych
4. Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych
5. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiki i Psychologii
6. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Pedagogiki i Psychologii
8. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych
9. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
10. Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk o Wychowaniu
11. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
12. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij