Sprawdź swój wymarzony kierunek

Wybierając swój wymarzony kierunek studiów i uczelnię warto sprawdzić czy Państwowa Komisja Akredytacyjna skontrolowała już daną placówkę i konkretny kierunek studiów oraz jaką ocenę mu wystawiła.

Więcej na stronie: http://www.pka.edu.pl/index.php?page=s_ocenione

 

Lista uczelni, które otrzymały ocenę negatywną, a następnie wystąpiły o przywrócenie uprawnień: http://www.pka.edu.pl/index.php?page=uprawnienia

 

{mospagebreak title=Państwowa Komisja Akredytacyjna&heading=Listy kierunków}

Państwowa Komisja Akredytacyjn powstała w styczniu 2003 roku, by dbała, aby polskie wyższe uczelnie zapewniały jak najwyższy poziom kształcenia studentów. Komisja opiniuje wnioski o utworzenie nowych szkół wyższych, wydziałów, kierunków oraz ocenia jakość kształcenia na kierunkach już istniejących uczelni publicznych i niepublicznych.

Kontrola uczelni obejmuje spotkania z jej władzami, hospitację zajęć dydaktycznych, wizytację sal wykładowych, laboratoriów, pracowni, obiektów sportowych, biblioteki i czytelni, itp. Inspektorzy przyglądają się planom nauczania, dokumentacji dotyczącej toku studiów, obsady zajęć dydaktycznych, przeglądają teczki osobowe nauczycieli akademickich oraz teczki studentów i absolwentów.

To dzięki PKA Ministerstwo Edukacji zaczęło walczyć z wieloetatowością na wyższych uczelniach. Obecnie pracownik naukowy ma prawo mieć tylko jeden etat poza macierzystą uczelnią, a i to wyłącznie po uzyskaniu zgody rektora. Wcześniej profesorowie i doktorzy habilitowani dorabiali na kilku, a nawet kilkunastu uczelniach w całej Polsce. W takiej sytuacji rzetelne wywiązywanie się z obowiązków dydaktycznych tych wykładowców było fikcją. Z tą fikcją skutecznie wygrała Państwowa Komisja Akredytacyjna.

Komisja ma cztery oceny do wyboru:

  • Ocena wyróżniająca– najwyższa z możliwych, otrzymują ją naprawdę wzorowe wydziały, kształcące na najwyższym europejskim poziomie.
  • Ocena pozytywna– dla kierunków, które osiągnęły co najmniej średni poziom europejski.
  • Ocena warunkowa– to taka „żółta kartka” od PKA, jej przyznaniu towarzyszy spisanie stosownych zaleceń do naprawy, wydział ma rok na poprawę.
  • Ocena negatywna– „czerwona kartka” – oznacza cofnięcie lub zawieszenie uprawnień do prowadzenia studiów wyższych na danym kierunku i poziomie kształcenia przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego.

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij