Polski Uniwersytet Wirtualny – studia i kursy przez Internet

E-learning bardzo szybko zyskuje uznanie wśród studentów i wykładowców jako nowa metoda zdobywania wiedzy i umiejętności, znacznie redukuje koszty procesu kształcenia oraz ułatwia dostęp do edukacji.

W intensywnie rozwijającym się społeczeństwie wiedzy koniecznością staje się korzystanie z innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznych. Jest to klucz do utrzymania odpowiedniej dynamiki rozwoju firmy, a także jej pracowników.

Polski Uniwersytet Wirtualny powstał z inicjatywy władz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Oferta PUW-u skierowana jest do każdego, kto pragnie poszerzać swoją wiedzę, zdobywać wykształcenie i nowe kwalifikacje, nie rezygnując z pracy i innych obowiązków. PUW to znakomita oferta kształcenia także dla osób niepełnosprawnych, dla których częstym problemem bywa niedostosowanie przestrzeni publicznej do ich potrzeb.

PUW — oprócz studiów — posiada w swojej ofercie także specjalistyczne kursy oraz szkolenia ( z zakresu informatyki, politologii, zarządzania, finansów, pedagogiki) dla firm i korporacji.

Jak się studiuje w PUW-ie?

Nauka w PUW-ie polega na realizacji programu studiów w formie kursów internetowych. Studenci oraz kursanci korzystają z materiałów interaktywnych, umieszczonych na platformie PUW-u oraz na CD-ROM-ach. Osoba prowadząca przedmiot umieszcza na platformie i ocenia różnego rodzaju zadania do wykonania — w ten sposób weryfikując wiedzę studentów. Komunikacja między studentami i prowadzącymi zajęcia odbywa się przede wszystkim przez forum dyskusyjne, e-mail oraz specjalny czat. Prowadzący wyjaśnia zagadnienia, które sprawiają studentom najwięcej trudności, moderuje dyskusję, odpowiada na pytania. Po zakończeniu semestru studenci zdają tradycyjne egzaminy. Obrona pracy dyplomowej odbywa się w siedzibie uczelni.

Jak wygląda organizacja studiów?

Na stronie głównej PUW-u znajduje się link do Pokoju Studenta. W nim studenci znajdują niezbędne informacje, takie jak wyniki egzaminów oraz zaliczeń, dyżury wykładowców, a także blankiety opłat czy historię płatności. Mają również możliwość zamówienia niezbędnych zaświadczeń (do WKU, KRUS-u, ZUS-u itp.) bez konieczności odwiedzania dziekanatu. Zamówione zaświadczenie można odebrać osobiście albo zlecić wysłanie go pocztą pod wskazany adres.

Studenci PUW-u mają takie same prawa jak studenci studiów tradycyjnych. W momencie rozpoczęcia studiów otrzymują legitymację studencką oraz indeks. Wpisy do indeksu student może zbierać samodzielnie lub mogą to za niego zrobić pracownicy dziekanatu PUW-u.

Czy istnieje możliwość uzyskania stypendium?

PUW wspomaga swoich studentów różnego rodzaju stypendiami. Mogą się oni ubiegać o:

 • stypendia socjalne,
 • stypendia motywacyjne,
 • stypendia za wyniki w nauce,
 • stypendia za wyniki w sporcie,
 • stypendia na wyżywienie,
 • stypendia zagraniczne (wg Programu Erasmus–Socrates),
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • bezzwrotne zapomogi.

Studentom przysługuje również prawo do przyznania kredytu studenckiego na preferencyjnych warunkach.

Dlaczego warto studiować w PUW-ie?

 • Polski Uniwersytet Wirtualny jest uczelnią z tradycjami oraz z najlepszą kadrą nauczycieli akademickich.
 • Posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Zdrowia.
 • Wirtualne studia — rzeczywisty dyplom. Dyplom PUW-u jest równie ważny jak dyplom uzyskany na studiach tradycyjnych.
 • PUW jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
 • PUW opuścili już pierwsi absolwenci, którzy chcą kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.
 • Studia w PUW-ie są tańsze — studenci nie tracą czasu ani pieniędzy na dojazdy i drogie podręczniki, również czesne jest niższe w porównaniu ze studiami tradycyjnymi.

Gwarancja jakości nauczania

Wspólny wysiłek kadry włożony w wysoką jakość studiów prowadzonych przez Internet został dostrzeżony nie tylko przez studentów. Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła działania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Warto wiedzieć, że według DzU nr 164, poz. 1365 z 30 sierpnia 2005 r. —Prawo o szkolnictwie wyższym
— art. 164, pkt. 3: „Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. Studia przez Internet są zatem formą studiowania dopuszczalną przez prawo.

Oferta kształcenia

Studia:

 • informatyka — 3,5-roczne studia niestacjonarne pierwszego stopnia, uzyskiwany tytuł: inżynier,
 • informatyka — 2-letnie studia niestacjonarne drugiego stopnia, uzyskiwany tytuł: magister,
 • zarządzanie i marketing — 3-letnie studia niestacjonarne pierwszego stopnia, uzyskiwany tytuł: licencjat,
 • zarządzanie i marketing — 2-letnie studia niestacjonarne drugiego stopnia, uzyskiwany tytuł: magister,
 • pielęgniarstwo — studia niestacjonarne pierwszego stopnia pomostowe dla osób
  z prawem wykonywania zawodu (czas trwania studiów uzależniony od przebiegu dotychczasowej edukacji), uzyskiwany tytuł: licencjat pielęgniarstwa,
 • politologia — 3-letnie studia niestacjonarne pierwszego stopnia, uzyskiwany tytuł: licencjat,
 • pedagogika — 2-letnie studia niestacjonarne drugiego stopnia, uzyskiwany tytuł: magister.

Kursy i szkolenia:

1. Kursy studyjne z informatyki, zarządzania i marketingu, politologii, pielęgniarstwa.

2. Kursy otwarte, m.in.Podpis elektroniczny,Przywództwo i kierowanie zespołem,Psychologia koloru w sprzedaży.

3. Kursy dla nauczycieli:Skuteczna komunikacja,Komputer i projekt dydaktyczny,Internet źródłem wiedzy szkolnej,Multimedia na lekcji.

4. Kursy ECDL: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone: Krzysztof Molęcki

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij