Bierz stypendium

Do 22 maja br. rodzice lub dorośli uczniowie pochodzący z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (Dz. U. Nr 73, poz.502) powinni złożyć wniosek o przyznanie stypendium w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008. Pomoc, w formie stypendium, na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej może być przyznane jedynie uczniom uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, którym do 31 grudnia 2004 r. przyznano stypendium Agencji Nieruchomości Rolnych, co najmniej na rok 2005.

Wnioski składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń. Do wniosku należy dołączyć: zawiadomienie, decyzję lub inny dokument potwierdzający przyznanie stypendium przez Agencję Nieruchomości Rolnych na co najmniej 2005 r., oświadczenie o wysokości dochodów rodziny ucznia pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, z ostatnich 3 miesięcy (kwota nie może przekroczyć 532 zł).

W przypadku, gdy dostarczenie dokumentu potwierdzającego przyznanie stypendium przez Agencję Nieruchomości Rolnych jest niemożliwe, wnioskodawca może wystąpić do kuratora oświaty właściwego dla siedziby szkoły, który wyda zaświadczenie potwierdzające przyznanie stypendium ANR, na podstawie archiwalnych wykazów stypendystów sporządzonych przez Oddziały Terenowe ANR.

Źródło:www.mein.gov.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij