Terminarz rekrutacji w 2006 roku do szkół ponadgimnazjalnych na Mazowszu.

Terminy, o których muszą pamietać absolwenci gimnazjów i ich rodzice w czasie najbliższych miesięcy. 1.W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach ponadgimnazjalnych kwestionariusze – podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów,

– od 8 maja (poniedziałek) do 19 maja (piątek) we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych;

– od 14 czerwca (środa) do 20 czerwca (wtorek) kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

2. Rekrutację przeprowadza się:

– od 23 czerwca (piątek) od godz. 13.00 do 26 czerwca (poniedziałek), do godz. 15.00 kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

– 30 czerwca (piątek), godz. 13.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej

– od 30 czerwca (piątek), godz. 13.00 do 4 lipca (wtorek), godz. 13.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole

– 4 lipca (wtorek), godz. 15.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły,

– 5 lipca (środa) do godz. 14.00 kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia w wybranych szkołach składają dokumenty do szkół, które nie dokonały naboru i prowadzą rekrutację uzupełniającą;

– 6 lipca (czwartek), godz. 10.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają wyniki rekrutacji uzupełniającej;

– od 6 lipca (czwartek), godz. 10.00 do 7 lipca (piątek), godz. 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku rekrutacji uzupełniającej składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

– 7 lipca (piątek), godz. 16.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2006/2007;

Źródło: MEN (MaUr)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij